Elokuun alussa Linnea1- palvelinta käyttävillä kirjastoilla oli häiriöitä kirjastojärjestelmässä. Häiriö koski seuraavia kirjastoja:

  • Aalto-yliopiston kirjasto
  • Eduskunnan kirjasto
  • Helka-kirjastot
  • Lapin korkeakoulukirjasto
  • Oulun yliopiston kirjasto
  • Svenska Handelshögskolans bibliotek
  • Taideyliopiston kirjasto
  • Tilastokirjasto

Ongelmat johtuivat Linnea1-palvelimen rikkoutumisesta ja sen korjauksessa tapahtuneesta virheestä. Ongelman seurauksena kirjastojen tapahtumat menetettiin 3,5 päivän ajalta lukuun ottamatta kuvailutietoja, jotka saatiin siirrettyä Melindasta. Kirjastojen asiakastiedoissa ja saatavuustiedoissa on nyt virheitä ja puutteita, jotka heijastuvat myös asiakasliittymän käyttöön. Kirjastoja on neuvottu tiedottamaan asiakkailleen tilanteesta kirjaston toimintaan sopivia kanavia pitkin.

CSC ja Kansalliskirjasto pahoittelevat tämän harvinaisen ja odottamattoman virheen aiheuttamaa haittaa kirjastoille ja kirjastojen asiakkaille. Ongelman taustalla oli hyvin epätodennäköinen tapahtumaketju, mutta pyrimme jatkossa olemaan huolellisimpia ettei mitään vastaavaa tapahtuisi.

Tarkempi tapahtumaselostus on lähetty kirjastoille ja sitä voi tiedustella Kansalliskirjaston systeemitoimistosta.

Mahdolliset itse ongelmaa koskevat tiedustelut pyydämme lähettämään systeemitoimistoon systeemi-toimisto@helsinki.fi ja ulkopuolisten tahojen tiedustelut Kansalliskirjastoon osoitteella minna-liisa.kivinen@helsinki.fi