09.04.2009

Laatinut: Pauli Tossavainen / Top Tunniste Oy  (Pauli.Tossavainen (at) toptunniste.fi)

Olen ollut yhteydessä Seppo Lindströmiin Axiell kirjastoissa, Juha Hakalaan Kansalliskirjastoista sekä Miika Vackeriin Mikro-väylästä. Tässä lyhyt selvitykseni ja ehdottamani ratkaisu asian ratkaisemiseksi.

TAUSTAA

KATVE RFId-työryhmä pohti vuonna 2005 suomalaista tietomallia tanskalaisen mallin pohjalta. Halusimme saada sinne muutaman muutoksen, jotka ovat siis on kirjoitettu suomalaiseen tietomalliin.

Yksi näistä muutoksista oli ns. Mandatory Blockin suojaus eli digitaalisen vandalismien esto, jonka uhka oli todellinen vuonna 2005 ja on todellinen tälläkin hetkellä. Kyseessä on siis ajatus, että jokaisella kuluttajalla voi olla jatkossa laite, jolla hän voi sekä lukea että kirjoittaa kirjastojen RFId-tunnistimia. Vaikka ns. NFC-laitteiden penetraatio ei ole ollut odotusten kaltainen, niin siitä huolimatta uhka on todellinen. Vaikka ISO15693-standardi ei ole ns. pakollinen NFC-protokolla, niin samat puhelimen chipsetit mahdollistavat kirjastotunnisteiden luennan. Ajatushan on, että RFId-tunnistimet ovat niteissä kauan, joten olemme ottaneet tämän koko ajanjakson huomioon suositusta kirjoitettaessa.

Suomalaisen mallin digitaalisen vandalismin esto on tulossa tulevaan kansainväliseen ISO-standardiin (nyt draft-vaiheessa). Tämä sen vuoksi, että tietty osa niteen tietosisällöstä katsotaan tärkeäksi suojata. Suojaustapoja on toki erilaisia, joita ISO-standardissa on esitelty. ISO-standardi oletetaan tulevaksi voimaan ratifioituna arviolta vuonna 2011.

KATVE RFId-työryhmässä aikoinaan päätettiin, että Suomessa käyttämämme Mandatory Blockin pituus on 32-merkkiä ja Country of Owner library and Owner library kenttien yhteispituudeksi 11-merkkiä. Tämä seikka johtui siitä, että teknisesti ei ollut mahdollista suojata tanskalaisen mallin mukaista 34-merkkistä Mandatory Blockia. Tilanne on ilmeisen sama tänä päivänä kuin 2005, kirjoitussuojaus ei ole teknisesti mahdollinen 34-merkkiselle datalle. Pyysin vielä Mikro-Väylän edustajaa vahvistamaan tämän seikan, mutten saanut heiltä vahvistusta.

Sen sijaan RFId-standardissa (ISO15693) sanotaan, että kirjoitussuojaus on aina yksi Blockki kerrallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että koska 34 ei ole tasan jaollinen 4:llä, niin suojaus onnistuu joko 32- tai 36-merkkisen datan pituuden kanssa. Kirjastot, joissa Mandatory Blockin suojausta ei ole käytetty, eivät siis ole suomalaisen KATVE RFId-tietomallisuosituksen mukaisia.

Se että suomalaisessa tietomallissa ei sanota tätä seikkaa suoraan - on virhe, johon ehdotan tarkennusta alempana.

 
EHDOTUS TOIMENPITEIKSI

Olen siis jutellut puhelimessa eri toimittajien kanssa ja tässä on ehdotukseni, miten kirjastojen niteiden yhteiskäyttö saadaan toimimaan näissä kirjastoissa - joissa ongelmia on ilmaantunut. Lisäksi ehdotan toimenpiteitä, miten päästää seuraavat pari vuotta eteenpäin, ennen kuin kansainvälinen tietomalli tulee voimaan.

 • Axiell Kirjastot muuttavat omaa ohjelmaansa siten, että myös 34-merkkinen tietomalli tulee tuetuksi (esim. Raisio ja muut mahdolliset tähän päivään asti valmistuneet toimitukset)
 • Kirjoitamme KATVE RFId-tietomalliin tarkennuksen (Pauli Tossavainen /Juha Hakala), jossa yksiselitteisesti kerrotaan Suomessa käytettävän vain 32-merkkistä tietomallia. Tämä olisi siis voimassa niin kauan, kuin kansainvälinen tietomalli tulee voimaan ja korvaa suomalaisen. Lisäksi muistutamme, että kirjoitussuojaus tulee olla päällä suosituksen mukaisesti.
 • Ehdotamme kansainväliselle ISO-työryhmälle (Pauli Tossavainen /Juha Hakala), että digitaalisen vandalismin suojaus kirjoitetaan selkeämmin, jotta jatkossa ei tulle virhettä tulkinnassa.
 • Jos asiasta tämän perusteella tulee yksimielisyys, niin jaamme tätä täydennettyä tietomallia kaikille kirjastoille ja kaikille toimijoille (Juha Hakala) välttääksemme virheen toistumisen.
 
TÄSSÄ KOHDAT VIELÄ ERIKSEEN

2.3 Value and range (page 15): Together Country of Owner library and Owner library is ... ...This field can be either 11 or 9 bytes long, depending on the tag.

VASTAUS: Tarkennetaan tietomalliin yksiselitteiseksi, että käytämme tietomallissa 2-merkkistä maakoodia ja 9-merkkistä Owner library tunnusta.

3.2.1.8 Owner library (page 30): This field can be either 11 or 9 bytes long, depending on the tag.

VASTAUS: Tarkennetaan tietomalliin yksiselitteiseksi, että käytämme tietomallissa 9-merkkiä.

3.2.3 Special handling in 32 bytes tags (page 30): 32 bytes tag can only be used when the "Library identifier" is 9 bytes or less. When a tag only has 32 bytes user data space a modified version of the mandatory starting block is used. In this version the "Owner library" is reduced to 9 bytes in the tag. This makes the mandatory starting block exactly 32 bytes long. No other data can be stored in the tag.

VASTAUS: Tarkennetaan tietomalliin, että suomessa emme käytä 32-tavua muistia sisältäviä tunnisteita, johtuen kirjastojen erikoistarpeista (Unstructured Extension Data Block)

3.8.1 Tags with 32 bytes user data space (page 36): The mandatory starting block will be truncated two bytes, but the CRC must be calculated for a full length header, the two missing bytes are just assumed to be chr(0).

VASTAUS: Varmennetaan, että CRC lasketaan 34-tavun mukaan, vaikka käytämme 32-merkkistä Mandatory Blockkia.

Mikä on tietomallin mukainen käytäntö sirujen kirjoitussuojauksen suhteen? Vrt. tietomallin seuraavat kohdat.

VASTAUS: Kts. ylempänä.

Näillä ehdotetuilla toimenpiteillä saamme jo toteutuneet installaatiot toimimaan yhteen eri kirjastojen kesken pienellä vaivalla. Lisäksi samalla varmistamme, ettei vastaava tilanne tule toistumaan ennen kuin kansainvälinen ISO-tietomalli tulee voimaan. Toivon ehdotukseni soveltuvan kaikille osapuolille ja siten pääsemme asiassa eteenpäin.

 

Kommentoikaa

'Add comment' -linkki sivun alareunassa
 • No labels

1 Comment

 1. Unknown User (miika.vacker@mikro-vayla.fi)

  "KATVE RFId-työryhmässä aikoinaan päätettiin, että Suomessa käyttämämme Mandatory Blockin pituus on 32-merkkiä ja Country of Owner library and Owner library kenttien yhteispituudeksi 11-merkkiä. "

  Tätä päätöstä ei kirjattu aikoinaan viralliseen Katve malliin, jota kirjastot ja toimijat ovat käyttäneet. Nämä kirjastot ja toimijat jotka eivät olleet paikalla RFId-työryhmässä ovat käyttäneet tarjouspyynnöissään ja ohjelmien valmistukseesa Kansalliskirjaston sivuilla ladattavana ollutta Suomalaista tietomallia sellaisenaan. Ylivoimaisesti suurin osa Suomalaisista RFID kirjastoista eivät ole lukinneet tunnisteen tietoja perustelluista syistä.

  Nyt kahdeksi vuodeksi kaavailtu väliaikaismalli ei kuulosta järkevältä. Varsinkin kun ottaa huomioon kuinka monta RFID asennusta on tehty virallisen dokumentin perusteella.

  Mikro-Väylä Oy ja 3M jää odottamaan mahdollisesti syykuussa julkaistavaa uutta versiota 1.1. Ennen virallista asiakirjaa, emme suosittele ehdotuksen toimeenpanoa. Jos uusi versio tulee, toteutamme sen ohjelmiimme kysynnän mukaan. Tulemme kuitenkin tarjoamaan ja tukemaan nykyistä Suomalaista versiota myös ISO standardin tullessa saataville, koska yli 20 kirjastoa käyttää nykyistä versiota. Ne kirjastot jotka eivät ole lukinneet tietojaan, voivat halutessaa siirtyä (ohjelmoida tunnisteen uudestaan) tulevaan ISO standardiin tai käyttää rinnan olemassa olevia standardeja.

  Mikro-Väylä Oy
  Miika Vacker