Taustaa

RFID-tietomalli suomalaisille kirjastoille on laadittu KATVEn alatyöryhmässä vuonna 2005. Tämä teksti on aiheuttanut tulkintaongelmia, joita käsiteltiin Katven alaisessa työryhmässä vuonna 2009.

Malli on silti käytössä useissa kirjastoissa, jotka ovat ottaneet RFID-teknologian käyttöön varhaisessa vaiheessa.

Laajempi ja ajanmukaisempi kansainvälinen kirjastojen RFID tietomalli julkaistiin ISO-standardina vuonna 2011. Se käsittää kolme osaa:

  1. ISO 29560-1 RFID - Data model for libraries - General requirements
  2. ISO 28560-2 RFID - Encoding based on ISO/IEC 15962
  3. ISO 28560-3 RFID - Fixed length encoding

Tämän standardin osa 3 vastaa pitkälti vanhaa suomalaista mallia ja siinä on täsmennetty yllämainittuja tulkintaongelmia aiheuttaneita kohtia. Lisäksi osassa 2 kuvataan mahdollisuus käyttää vaihtuvamittaisia kenttiä.

Päivitysesitys

Katve-kokouksessa 1.10.2013 hyväksyttiin esitys suomalaisen tietomallin päivittämiseksi.

 


RFID-kirjastokortin tietomalli

Katve-kokouksessa 4.3.2014 hyväksyttiin tietomalli RFID-kirjastokortteja varten

  • No labels