AA-liike  364 ja 613.8

Aasia, historia  950

Aasia, maantiede  915

adventismi  28

aforismit, lisäluku  -8 (esim. aforismikokoelma, alkukielinä useita kieliä 820/89-8)

afrikaansinkielinen kirjallisuus  839.3

Afrikan maiden kirjallisuus (negroafrikkalaiset kielet) 896

Afrikka, historia  960

Afrikka, maantiede  916

afrikkalaiset kielet  809

aikakauslehdet  05

aikuiskasvatus  374

aikuiskoulutus, ammatillinen  377 tai 378 ja alan luokka

aikuiskoulutus  374

aineenkoetus  620

aineopetus, peruskoulu ja lukio  372 ja alan luokka

aineopetus, ammattioppilaitokset  377 ja alan luokka

aineopetus, ammattikorkeakoulut  377 ja 378 ja alan luokka

aineopetus, yliopistot  378.4 ja alan luokka

aineopetus, eri alojen korkeakoulut  378.6 ja alan luokka

aineoppi  620

aistihavainnot  159.9

ajattelu  159.94/.95

ajoneuvot 629

akateeminen koulutus, yleensä  378

akupunktio  615.8

akustiikka, fysiikka  53

akustiikka, tekninen  66/68

alakulttuurit  316.7

alihankinta  658.5/.6

alkoholijuomat, juomateollisuus  663/664

alkoholilainsäädäntö  351/354, 663/664 ja 613.8

alkoholinkäyttö  613.8

alkoholipolitiikka  351/354, 663/664 ja 613.8

alkuaineet  54

allergia  616

aluebibliografiat  01 ja 908 ja paikannimi (esim. 908 Porvoo)

aluehallinto  353/354

aluepolitiikka  304 ja 711, ks. myös 332

aluerakentaminen  711 ja 69, ks. myös 365

aluesuunnittelu  711

aluetalous  332

aluetiede  711

aluetutkimus  711

Amerikka (Etelä-Amerikka), historia  980

Amerikka (Etelä-Amerikka), maantiede  918

Amerikka (Pohjois-Amerikka), historia  970

Amerikka (Pohjois-Amerikka), maantiede  917

ammatillinen aikuiskoulutus  377 tai 378 ja alan luokka

ammatillinen koulutus  377

ammatinvalinnanohjaus  37 ja/tai 331.5

ammattikorkeakoulut  377 ja 378

ammattikoulutus  377 ja alan luokka

ammattioppilaitokset  377 ja alan luokka

ammattitaudit  331.4 ja alan luokka

ammattitaudit, lääketiede  616

ammattiyhdistysliike  331.1

anatomia, ihminen  611

anestesia  616

antiikin historia  931/939

antiikin kirjallisuus  87

antiikin uskonnot  29

antologiat, lisäluku  -8 sekä kirjallisuuden lajin lisäluku (esim. runoantologia, alkukielenä englanti:

820-8 ja 820-1)

antropologia, fyysinen  57

antropologia, kulttuuri- ja sosiaali-  316.7

antroposofia  141.33

anturit  681.5

apartheid  323.1

apteekit  615

arabian kieli  809

arabiankielinen kirjallisuus  89

arkeologia  902/904

arkistot  930

arkistotiede  930

arkkitehtuuri  72

armeijat  355/359

arvopaperit  336.7

arvot  316.7, ks. myös 17

aseet  623

aseet, metsästys  623 ja 639.1

aseet, urheilu  623 ja 796/799

aseidenriisunta  327.3

asenteet  316.6

asetekniikka  623

askartelu  688/689

askeesi  24

astrologia  13

asukasyhdistykset  365

asuminen  365

asunto-olot  365

asuntopolitiikka  365

asutustoiminta  314

ateismi  21

ateriat  641/642

atk  004

atomifysiikka  53

Australia, historia  990

Australia, maantiede  919

automaatiotekniikka  681.5

autot  629

avaruuslentotekniikka  629

avaruustutkimus  52

avioliitto-oikeus  347

bakteriologia  57

baletti  791/792

balettimusiikki  78

balttilaiset kielet  808

baptismi  28

betoniteollisuus  66

bibliofilia  09

bibliografiat  01 ja alan luokka

biofysiikka  57

biokemia  57

biologia  57

biologiset tieteet  57

biotekniikka  57 ja alan luokka

buddhalaisuus  29

bulgariankielinen kirjallisuus  886/888

cocktailit  641/642

dementia  616.8

demografia  314

dermatologia  616

diagnostiikka  616

diakonia  26

dieetit  613

direktiivit (EU), ala, tarvittaessa lainsäädännön luokka

direktiivit (EU), taloutta koskevat  339.5/.9 ja alan luokka

dogmatiikka  23

dokumentaatiopalvelu  002

eduskunta  328

ei-kristilliset uskonnot  29

ekumenia  26

elekielet  800/801

elektroniikka  621.3

elinkeinot, yleensä  338.4

elintarviketeknologia  663/664

elintarviketeollisuus  663/664

elintarvikevalvonta  614

elintaso  330

elokuva  791/792

eläimistön suojelu  502/504 ja 59

eläinanatomia  59

eläinfysiologia  59

eläinlääketiede  619

eläinlääkärit  614 ja 619

eläinsuojelu, yleensä 17 (huom. eläimistön suojelu 502/504 ja 59)

eläintaudit  59

eläintaudit, kotieläimet  619

eläintiede  59

eläkkeet  368/369

elämäkerrat  929 ja henkilönnimi (esim. 929 Waltari, 929 Katariina II, Venäjän keisarinna)

elämäntaito  17

elämäntapa  316.7

elämänviisaus  17

energiankulutus  620.9, ks. myös 621.3

energianlähteet, yleistä  620.9

energiansäästö  620.9, ks. myös 621.3

energiantuotanto  620.9, ks. myös 621.3

energiapolitiikka  620.9

energiatalous  620.9

englannin kieli  802.0

englanninkielinen kirjallisuus  820

ensiapu  614.8

entomologia  59

entsyymit  57

epigrafia  930

epistemologia  16

ergonomia  331.4

erikoisbibliografiat  01 ja alan luokka

erikoissanakirjat  801.3 ja alan luokka

erityiskasvatus  376

erityisopetus  376

eräkirjat  639.1 ja 639.2/.6

eräkirjat (kaunokirjalliset)  kaunokirjallisuuden luokka ja 639.1 ja 639.2/.6

esihistoria  902/904, ks. myös ko. maan (maanosan) historian luokka

esikouluopetus  372

esikouluoppikirjat, lisäluku (07)

esineoikeus  347

esitelmät, yleissisältöiset, lisäluku  -5

eskatologia  23

espanjan kieli  806.0

espanjankielinen kirjallisuus  860+869.0

esperanto  800/801

esperantonkielinen kaunokirjallisuus 820/89

esseet, yleissisältöiset, lisäluku  -4

estetiikka, yleinen  11/12, ks. myös 7.0, 78 ja 82

Etelä-Amerikka, historia  980

Etelä-Amerikka, maantiede  918

etiikka  17

etiikka, kristillinen  24

etnografia  39

etnologia  39

etnomusikologia  78 ja 39

Euroopan unioni, yleensä  327

Euroopan unioni, talous  339.5/.9

Eurooppa, historia  940

Eurooppa, maantiede  914

evankelioiminen  26

evoluutio  57

exlibrikset  09

farmakologia  615

farmaseuttiset tuotteet  615

farmasia  615

filatelia  379.8 ja 656

filosofia  1

filosofinen mystiikka  141.33

filosofiset suuntaukset  14

finanssipolitiikka (yleensä)  338, ks. myös 336

flaaminkielinen kirjallisuus  839.3

folkloristiikka  39

fonetiikka, eri kielet, ks. ko. kielen luokka

fonetiikka, yleensä  800/801

fonologia, eri kielet, ks. ko. kielen luokka

fonologia, yleensä  800/801

futurologia  001

fysiikka  53

fysikaalinen hoito  615.8

fysikaaliset ominaisuudet  620, ks. myös 53

fysiologia, ihminen  612

fysioterapia  615.8

fyysinen antropologia  57

genealogia  929.5/.9

genetiikka  57

geodesia  52

geodynamiikka  55

geofysiikka  55

geokemia  55

geologia  55

geomorfologia  55

geotekniikka  624

geriatria  616

germaaniset kielet  803

gerontologia  613

glasiaaligeologia  55

glasiologia  55

graafinen teollisuus  655

grafiikka  76

grafologia  159.92

gynekologia  618

haamilainen kirjallisuus  89

haamilaiset kielet  809

hakuteokset, eri alat, ks. alan luokka

hakuteokset, yleiset  03

hallinto-oikeus  351/354

hallinto-oppi  351/354

hallintoviranomaiset  35.08

hallitukset, julkinen hallinto  328, ks. myös 353/354

hammaskirurgia  616.314

hammaslääketiede  616.314

hammaslääkärit  614 ja 616.314

hammastaudit  616.314

harrastukset, yleensä  379.8

hartaus  24

harvinaiskirjat  09

hautausmaat  712/719 

hedelmänviljely  634

hedelmäpuutarhat  634

helluntailiike  28

hengellinen musiikki  78 ja 24

hengityselinten taudit  616

henkilöhistoria  929 ja henkilönnimi (esim. 929 Waltari, 929 Katariina II, Venäjän keisarinna)

henkilökohtainen terveydenhoito  613

henkilöstöhallinto, valtionhallinto  35.08 ja 353/354

henkilöstöhallinto, kunnallishallinto  35.08 ja 352

henkilöstöhallinto, yritykset  658 ja alan luokka

henkiset perustoiminnot  159.94/.95

heprean kieli  809

hepreankielinen kirjallisuus  89

heraldiikka  929.5/.9

hermoston taudit  616.8

herätysliikkeet  28

hevosurheilu  796/799

hienomekaniikka  66/68

hindulaisuus  29

hinnat  338.5

historia, antiikki  931/939

historia, eri maat, ks. ko. maan (maanosan) historian luokka

historia, vanha aika  931/939

historia, yleistä  93/99

historiatiede  930

hiukkasfysiikka  53

hoitohenkilöstö  614

hoitomenetelmät  615.8, ks. myös  616

hoitotiede  616

hoitotyö, eri taudit, ks. ko. taudin luokka

hoitotyö, yleensä  616

hollannin kieli  803

hollanninkielinen kirjallisuus  839.3

homiletiikka  25

hopeointi  66/68

horoskoopit  13

hotellit  64

humanistiset tieteet, yleistä  009

hunaja  638

huonekalut, sisustustaide  74

huonekaluteollisuus  66/68

huonekasvit  633+635

huumeiden käyttö  613.8

huvit, yleensä  791/792

hydrobiologia  574.5

hydrologia  556

hydrosfääri  556

hygienia, elintarvikkeet  614

hygienia, henkilökohtainen  613

hymnologia  24

hypnoosi  159.9

hyönteiset  59

ihmisoikeudet  342

ikonit  75, 24 ja 281.9

iktyologia  59

ilmailuoikeus  347 ja 656

ilmailu-urheilu  796/799

ilmaliikennetekniikka  629

ilmanlaatu  502/504 ja 551.5, ks. myös 628.3/.6

ilmansuojelu  502/504 ja 551.5

ilmanvaihto  696/697

ilmastointi  696/697

ilmatiede  551.5

immateriaalioikeus  347.7

immunologia  616

informaatiopalvelu  002

informaatioteoria  007

informatiikka  002

innovaatiot  608 

insesti  364 ja lisäluku -053.2, ks. myös 613.8 ja 343

insinööritieteet  62

integraatio, poliittinen  327

integraatio, taloudellinen  339.5/.9

Internet  654, ks. myös 621.39 ja 004

islam  29

islannin kieli  803

islanninkielinen kirjallisuus  839.59

it-ala  004

italian kieli  805.0

italiankielinen kirjallisuus 850

itsemurhat  616.8

jalkineteollisuus  66/68

japanin kieli  809

japaninkielinen kirjallisuus  895

Jehovan todistajat  28

jiddišin kieli  803.0

jiddišinkielinen kirjallisuus 830

johtaminen  65.01

jooga  29, ks. myös 615.8 ja 613

joukkoviestintä  659, ks. myös 07 ja 654

journalismi  07, ks. myös 659

julkaisuluettelot  01

julkinen hallinto  351/354

julkinen hallinto, kunnat  352

julkinen hallinto, valtio  353/354

julkinen terveydenhoito  364

julkinen talous  336

julkisoikeus  342

jumalanpalvelus  26

junat  629

juomat, kotitalous  641/642

juomatavat  613.8

juomateollisuus  663/664

juurekset, viljely  633+635

juusto  637

juutalaiset, historia (vanha aika)  931/939

juutalaisuus  29

järjestöt, eri alat, ks. alan luokka

järjestöt, yleiset  061

jätehuolto  628.3/.6 ja alan luokka

jätevesi  628.3/.6

jätteet  628.3/.6

jätteiden käsittely  628.3/.6

kaavoitus  711

kaavoitusoikeus  349 ja 711

kaivostekniikka  622

kalanviljely  639.2/.6

kalastus  639.2/.6

kalastuslainsäädäntö  351/354 ja 639.2/.6

kalat, eläintiede  59

kalatalous  639.2/.6

kalkitus, maaperä  631

kalkitus, vesistöt  556

kalliorakennus  624

kampaamot  643/649

kansainvälinen kauppa  339.5/.9

kansainvälinen oikeus  341

kansainvälinen politiikka  327

kansainväliset suhteet  327

kansainväliset taloussuhteet 339.5/.9

kansakoulu  373

kansalaisoikeudet  342

kansalaisopistot  374

kansallisbibliografiat  01

kansalliset vähemmistöt  323.1

kansallispuistot  502/504 ja 712/719

kansallisuuskysymykset  323.1

kansallisuusliikkeet  323.1

kansallisuuspolitiikka  323.1

kansanedustuslaitokset  328

kansanlääkintä  615.8, ks. myös 39

kansanmusiikki  78 ja 39

kansanomaiset huonekalut  688/689 ja 39

kansanperinne  39

kansanrunous  39, ks. myös kaunokirjallisuuden luokat

kansansadut  39

kansantalous, teoria  330

kansantalous, yleistä  33

kansanterveys  364, ks. myös 613 ja 614

kansantulo  330

kansanäänestykset  324

kansatiede  39

kapitalismi  330

kartastot  912

kartat  912

kartografia  52

kaskut  39

kasvatus, yleistä  37

kasvianatomia  58

kasvifysiologia  58

kasvimaantiede  58

kasvinsuojelu  632

kasvinviljely  633+635

kasviston suojelu  502/504 ja 58

kasvitaudit  632

kasvitaudit, metsät  630

kasvitiede  58

kasvituholaiset  632

kasvituholaiset, metsät  630

katalaanin kieli  804

katalaaninkielinen kirjallisuus  84

katselukirjat  379.8(024.7)

kauneudenhoito  643/649

kaunokirjallisuus, eri kielialueet, ks. luokat 820/89-896

kauppa, kansantalous  339

kauppa, liiketalous  658

kauppakamarit  334

kauppakorkeakoulut  378.6 ja 65

kauppaoikeus  347.7

kauppapolitiikka  339.5/.9

kaupunkisuunnittelu  711

kausijulkaisut  05

kehitysapu  339.96

kehitysoppi  57

kehityspsykologia  159.92

kehitysvammahuolto  364 ja lisäluku -056.26

kehitysyhteistyö  339.96 ja alan luokka

keinotekoiset kielet  800/801

keittokirjat  641/642

keksinnöt, eri alat, 608 ja alan luokka

kemia  54

kemian tekniikka  66

kemianteollisuus  66

kenkäteollisuus  66/68

keraaminen teollisuus  66

keramiikkataide  73

Keski-Amerikka, historia  970

Keski-Amerikka, maantiede  917

keskiasteen ammattikoulutus  377

keskushallinto  353/354 ja alan luokka

keskusvirastot  353/354 ja alan luokka

kidetiede  54

kielitiede  800/801

kiinan kieli  809

kiinankielinen kirjallisuus  895

kiinteistöjohtaminen  332 ja 65.01

kiinteistönhoito  643/649

kiinteistönkauppa  347

kiinteistöt  332

kilpatanssit  793/794

kirjaimistot  003

kirjakaupat  655

kirjallisuudentutkimus  82

kirjallisuus, eri kielialueet, ks. luokat 820/89-896

kirjallisuusestetiikka  82

kirjallisuustiede  82

kirjaluettelot  01

kirjan historia  655, ks. myös 09, 82 ja 02

kirjan kuvitus  75 ja 76

kirjanpito  657

kirjansidonta  66/68

kirjapainotaito  655

kirjastot  02

kirjastotiede  02

kirjeet, eri alat, ks. ko. alan luokka

kirjeet, yleissisältöiset, lisäluku  -6

kirjoitus  003

kirjoitusjärjestelmät  003

kirkko ja yhteiskunta  26

kirkko-oikeus  348

kirkkohistoria, yleistä  27

kirkkoisät  27

kirkkorakennukset  72, ks. myös 26

kirkolliset toimitukset  26

kirkon hallinto  26

kirurgia, eri taudit, ks. ko. taudin luokka

kirurgia, yleensä  617

kivilajit  55

kodinhoito  643/649

kodinkoneet  64

kodinsisustus  643/649

koe-eläimet  57, ks. myös 17

kognitio  159.94/.95

kokoukset, eri alat, ks. alan luokka

kokoustekniikka  061, ks. myös 65.01

konepajatekniikka  621

konetekniikka  621

koreankielinen kirjallisuus  895

koristeet  688/689

koristepuutarhat  633+635

korkeakoululaitos  378

korkeakoulut, eri alat, 378.6 ja alan luokka  (huom. yliopistot 378.4)

korkeanasteen koulutus, yleensä  378

korko, raha  336.7

kosmetiikkateollisuus  66

kosmetologit  643/649

kosmologia  52, ks. myös 11/12

kotieläinhoito  636

kotieläintalous  636

kotieläinten taudit  619

kotieläintuotteet  637

kotiseutu  908 ja paikannimi (suomenkielinen muoto, esim. 908 Porvoo)

kotitalous  64

kotiteollisuus  688/689 ja 74

kotiviini  641/642

koulukirjat, lisäluku  (07) (esim. fysiikan koulukirja 53(07))

koululainsäädäntö, ammattikoulu  351/354 ja 377

koululainsäädäntö, peruskoulu ja lukio  351/354 ja 373

koulutoimi, yleistä  37

koulutus, yleistä  37, ks. muut ko. koulutustason luokka

kreikan kieli  807

kreikankielinen kirjallisuus  87

kriminologia  343

kristallografia  54

kristillinen etiikka  24

kristillinen kasvatus  26

kristillinen taide, ks. ko. taiteen luokka ja 24

kristillinen teologia  22/28

kristilliset järjestöt  26

kristilliset kirkot  28

kristilliset yhteisöt  28

kristillisperäiset uskonnot  28

kristinusko  22/28

kristologia  23

kristosofia  141.33

kudonta  688/689

kuljetus  658, ks. myös 656

kulkuneuvot  629

kultaus  66/68

kulttuuri, yleistä  008

kulttuuriantropologia  316.7

kulttuurifilosofia, yleensä  930

kulttuurihistoria  930, ks. myös ko. maan (maanosan) historian luokka

kulttuurisosiologia  316.7

kuluttajakäyttäytyminen  366

kuluttajaneuvonta  366

kuluttajansuoja  366

kulutus  330

kumiteollisuus  66

kunnallishallinto  352

kunnallisoikeus  352

kunnallistalous  336 ja 352

kunnallistekniikka  628, ks. myös 628.3/.6

kunnan liikelaitokset,  alan luokka ja 336 ja 352

kunnan osakeyhtiöt,  alan luokka ja 336 ja 352

kunnan työntekijät  35.08 ja 352

kunnan viranhaltijat  35.08 ja 352

kuntayhtymät 352

kuntoliikunta  613

kuntoutus  615.8

kuolleisuus  314

kustannustoiminta  655

kuunnelmat, lisäluku  -2

kuvakirjat, lasten  379.8(024.7)

kuvanveisto  73

kuvasanakirjat  801.3

kuvataide  73/76

kuvitus, kirjojen  75 ja 76

kveekarit  28

kybernetiikka  007

käsikirjoitukset  09

käsiteollisuus  688/689

käsityöt  688/689

käymisteollisuus  663/664

käytännöllinen filosofia  17

kääntäminen, kirjallisuustiede  82

kääntäminen, kielitiede  800/801 ja/tai ko. kielen luokka

laadunvalvonta  658.5/.6

laboratoriot, eri alat, ks. alan luokka

laboratoriot, yleensä  061

lahjakkuus  159.92

laihdutus  613

lainat  336.7

laitostalous  64

laivanrakennus  629

laivat  629

lakot  331.1

lapsipsykologia  159.92

lasimaalaus  74

lasitaide  74

lasiteollisuus  66

laskentatoimi  657

lasten katselukirjat  379.8(024.7)

lasten kuvakirjat  379.8(024.7)

lastenhoito  643/649

lastenhuolto  364 ja lisäluku -053.2

lastenkirjat, lisäluku  (024.7) (esim. lasten tietokirja eläimistä 59(024.7))

lastenkulttuuri  316.7 ja/tai 008

lastensuojelu  364 ja lisäluku -053.2

lastentarhat  364 ja lisäluku -053.2

latinan kieli  807

latinankielinen kirjallisuus  87

latvian kieli  808

latviankielinen kirjallisuus  886/888

lehdistö  07, ks. myös 05 ja 659

leikkaushoito  616, ks. myös 617

leikkikalut  688/689

leipomoteollisuus  663/664

leksikologia, ks. ko. kielen luokka

lemmikkieläimet  636

lentokoneet  629

lepo  613

libretot, lisäluku  -2

liettuan kieli  808

liettuankielinen kirjallisuus  886/888

lihatuotteet  637, ks. myös 663/664 

lihavalmisteet  637, ks. myös 663/664

liikenne  656

liikennelainsäädäntö  351/354 ja 656

liikennelaitos, kunnallinen 656 ja 352

liikennemelu  656

liikenneoikeus  347 ja 656

liikenneonnettomuudet  656

liikenneturvallisuus  656

liikennevälineet  629

liiketalous  658

liikunta  796/799

liikunta-alueet  712/719 ja 796/799

liikuntalääketiede  796/799 ja ko. lääketieteen luokka

liikuntavälineet  796/799

limnologia  556

lingvistiikka  800/801

linnut  59

lionsjärjestöt  061

liturgiikka  26

logiikka  16

logistiikka  658

lukeminen, harrastukset  02

lukeminen, opetus  372 ja 809.454.1

lukio  373

luonnollinen teologia  21

luonnonfilosofia  11/12

luonnonsuojelu  502/504

luonnonsuojelualueet  502/504 ja 712/719

luonnontieteet, yleistä  5

luonnonvarat, yleistä  330

luontaishoito  615.8

luonto  502/504

luontopolut  502/504

luostarit, ortodoksinen kirkko  281.9

luostarit, roomalaiskatolinen kirkko  28

luotot  336.7

luovuus  159.92

luukirurgia  617

LVI-tekniikka  696/697

lähetystyö  26

lähioikeudet  347.7

lämmitys  696/697

lämpöoppi  53

lääkeaineet  615

lääkehoito  615

lääketiede  61

lääketieteellinen tekniikka  615

lääkkeet  615

lääkärit  614

lääninhallinto  353/354

maailmanhistoria  93/99

maailmantalous  339.5/.9

maakauppa  332

maakulkuneuvot  629

maakuntahallinto  353/354

maakuntaliitot  352 ja 711

maalaustaide  75

maaliteollisuus  66

maanhankinta  332

maankäyttö  332

maanmittaus  52

maanomistus  332

maanpuolustus  355/359

maantiede, eri maat, ks. ko. maan (maanosan) luokka

maantiede, yleistä  91

maanviljely  631

maaoikeus  349 ja 332

maarakennus  624

maaseudun suunnittelu  711

maatalous  631

maatalousoikeus  349 ja 332 tai 631

maatalouspolitiikka  631

maataloustuottajain yhdistykset  331.1 ja 631

maataloustuotteet, yleensä  631, erikoisalat ks. alan luokka

magnetismi  53

mainonta  659

maisemansuojelu  712/719, ks. myös 502/504

maisemasuunnittelu  712/719

maito  637

majoitusala  64

makedoniankielinen kirjallisuus  886/888

makkarat  637, ks. myös  663/664

makrotaloustiede  330

mallioikeus  347.7

malmit  55

marjanviljely  634

marjat, kasvitiede  58

marjat, luonnonmarjat  630

marjat, puutarhatuotteet  634

markkinaoikeus  347.7

markkinointi, eri alat, ks. ko. alan luokka ja 658.8

markkinointi, yleensä 658.8, ks. myös 339

marxismi, filosofia  14

marxismi, kansantalous  330

massateollisuus  676

matemaattinen tilastotiede  51

matematiikka  51

materiaalioppi  620

materiaalitalous  658

matkailu, ks. ko. maan (maanosan) maantieteen luokka

matkailu, elinkeinona 338.4

matkakertomukset, ks. ko. maan (maanosan) maantieteen luokka

matkapuhelintekniikka  621.39

matkat, ks. ko. maan (maanosan) maantieteen luokka

matrikkelit  929 ja alan luokka

maustekasvit, viljely  633+635

media  659, ks. myös 07, 05 ja 654

mehiläishoito  638

meijerit  637

mekaaninen teknologia  621

mekaniikka  53

mekatroniikka  621

melu, liikenne  656

melu, teollisuuslaitokset  628.3/.6

meluntorjunta, liikenne  656, ks. myös 625

meluntorjunta, teollisuus,  alan luokka ja 331.4 ja/tai 628.3/.6

merenkulku  656.6

merioikeus  347 ja 656.6

merkit  003

merten saastuminen  502/504 ja 55,  ks. myös 574.5 ja 628.3/.6

metafysiikka  11/12

metallitaide  73

metalliteollisuus  621 ja 66/68

metallurgia  669

meteorologia  551.5

metodologia, oikeustiede  340

metodologia, yhteiskuntatieteet  303

metsien suojelu, luonnonsuojelu  502/504 ja 630

metsäkoneet  630

metsälainsäädäntö  349 ja 630

metsänhoito  630

metsänsuojelu, kasvitautien ja tuhoeläinten torjunta  630 (huom. metsien suojelu 502/504 ja 630)

metsäntuotteet  630

metsästys  639.1

metsästyslainsäädäntö  351/354 ja 639.1

metsätalous  630

metsäteknologia  630

metsätuhot  502/504 ja 630

miehen asema  316

mielenterveys  159.9, ks. myös 613

mielenterveyshäiriöt  616.8

miestutkimus  316, käytetty vuoteen 2004 asti, 1.1.2004- ks. 305

mikrobiologia  57

mikroskopia  57

mikrotaloustiede  330

mineralogia  54

ministeriöt  353/354 ja alan luokka

mitalitaide  73

mitat  389, ks. myös 53

mittausmenetelmät, fysiikka  53

molekyylibiologia  57

molekyylifysiikka  53

moottoripyörät  629

moraali  17

mormonit  28

motivaatio  159.94/.95

muinaisjäännökset  902/904

muistelmat  929 ja henkilönnimi (esim. 929 Kekkonen)

muisti  159.94/.95

muoti  677+687, ks. myös 39

muovaus  621

muoviteollisuus  678

museologia  069

museot  069 ja alan luokka

musiikin estetiikka  78

musiikki  78

musiikkiopistot  374 ja 78

muuttoliike  314

mykologia  58

mystiikka  24

mytologia  29, ks. myös 39

myynti  658.8

nahkateollisuus  675

nahkatuotteet  675

naisen asema  305

naishistoria  305

naistentaudit  618

naistutkimus  305

napa-alueet, historia  990

napa-alueet, maantiede  919

nautintoainekasvit, viljely  633+635

nautintoaineteollisuus  663/664

neurofysiologia  612

neurokirurgia  616.8

neurologia  616.8

neuvottelutaito  65.01

New Age -liike  29, ks. myös 13

nimistöntutkimus, ks. ko. kielen luokka

norjan kieli  803

norjankielinen kirjallisuus  839.6

normit, tekniset  006

numismatiikka  73

nuorisokulttuuri  316.7 ja/tai 008

nuorisonhuolto  364 ja lisäluku -053.2

nuorisopsykologia  159.92

nuorisoseurat  061

nuorisotyö  374

nuortenkirjat, lisäluku  (024.7) (esim. nuorten tietokirja eläimistä 59(024.7))

nykykreikan kieli  807

nykykreikankielinen kirjallisuus  87

näytelmät, lisäluku  -2 (esim. näytelmä, alkukieli suomi 894.541 ja lisäluku -2)

näyttelyt  061 ja ala (huom. taidenäyttelyt  7.091 ja ko. taiteen luokka)

näyttämötaide  791/792

odontologia  616.314

oftalmologia  617

oikeuden aputieteet  340

oikeus  34

oikeuslääketiede  340

oikeustiede, metodologia  340

okkultismi  13

ompelu  688/689

ontologia  11/12

ooppera  791/792

oopperamusiikki  78

opettajankoulutus, ammattioppilaitosten  377

opettajankoulutus, lastentarhaopettajat  364 ja lisäluku -053.2, sekä 378.4

opettajankoulutus, peruskoulun ja lukion  373 ja 378.4

opettajankoulutus, yleensä  371

opetus, yleistä  37

opetuslainsäädäntö, peruskoulu ja lukio  351/354 ja 373

opetuslainsäädäntö, ammattioppilaitokset  351/354 ja 377

opetuslainsäädäntö, yliopistot  351/354 ja 378.4

opetuslainsäädäntö, eri alojen korkeakoulut  351/354 ja 378.6 ja alan luokka

opetusmenetelmät, peruskoulu ja lukio (aineopetus)  372 ja alan luokka

opetusmenetelmät, peruskoulu ja lukio (yleensä)  373

opetusmenetelmät, ammattioppilaitokset  377 ja alan luokka

opetussuunnitelmat, peruskoulu ja lukio  373

opetussuunnitelmat, ammattioppilaitokset  373

opiskelija-asunnot  365 ja  ko. koulutustason luokka (yleiset 365 ja 37)

oppikirjat (esikoulu, peruskoulu, lukio),  lisäluku  (07) (esim. fysiikan oppikirja 53(07))

oppilaanohjaus, peruskoulu ja lukio  373(07)

oppiminen  159.94/.95

optiikka  53

organisaatioteoria  65.01

organisaatiotutkimus  65.01

ornitologia  59

ortodoksinen kirkko  281.9

ortopedia  617

osakulttuurit  316.7

Oseania, historia  990

Oseania, maantiede  919

oseanografia  55

osuusliikkeet  334

osuusmeijerit  637 ja 334

osuuspankit  336.7 ja 334

osuustoiminta  334

padot  626/627

paikallisbibliografiat  01, 908 ja paikannimi (suomenkielinen muoto, esim. 908 Porvoo)

paikallishallinto, kunnat  352

paikallishistoriat  908 ja paikannimi (suomenkielinen muoto, esim. 908 Porvoo)

painot  389

pakinat, lisäluku  -3

pakkaustekniikka  621

pakolaiset  314

paleografia  930

paleontologia  56

palkat  331.2

palkkaus  331.2 ja alan luokka

palkokasvit, viljely  633+635

palontorjunta  614.8

palvelusektori  338.4

pankit  336.7

panteismi  21

paperiteollisuus  676

papisto, evankelis-luterilainen kirkko  26

papisto, ortodoksinen kirkko  26 ja 281.9

papyrologia  930

paranormaalit ilmiöt  13

parapsykologia  159.9 ja/tai 13

parasitologia  57

parlamentit  328

partio  061

parturit  643/649

pasifismi  327.3

pastoraaliteologia  25

patentit  608

patenttioikeus  347.7 ja 608

patologia  616

patristiikka  27

pelastuspalvelu  614.8

pelit  793/794

performanssit  7.091

perhehuolto  364

perheoikeus  347

perinnetieteet  39

perinnöllisyystiede  57

persoonallisuuden psykologia  159.92

perushoitajat  614

peruskoulu  373

perusoikeudet  342

perustukset  624

perustuslaki  342

petrokemian teollisuus  66

petrologia  55

piirihallinto  353/354 ja alan luokka

piirtokirjoitukset  930

piirustus  74

pohjaeläimistö  59

pohjarakennus  624

Pohjois-Amerikka, historia  970

Pohjois-Amerikka, maantiede  917

Pohjoismaat, historia  940

Pohjoismaat, maantiede  914

pohjoismaiset kielet  803 ja 809.454.1

poliisitoimi  351/354

poliittinen integraatio  327

poliittiset liikkeet  329

poliittiset puolueet  329

politiikantutkimus  32

polttoaineet  662

polttotekniikka  662

populaarikulttuuri  316.7, ks. myös 008

portugalin kieli  804

portugalinkielinen kirjallisuus  860+869.0

posliinimaalaus  75 ja 73

postikortit  76

postilaitos  656

postimerkkeily  379.8 ja 656

PR-toiminta  659

proosa, lisäluku  -3 (esim. romaani, alkukieli englanti 820-3)

prosessioikeus, rikosprosessi  343

prosessioikeus, siviiliprosessi  347

prosessiteollisuus, yleensä  66

prostituutio  316.7 ja 351/354 ja 305, ks. myös 364 ja 17

psykiatria  616.8

psykoanalyysi, hoitomenetelmät  615.8

psykoanalyysi, teoria  159.9

psykologia  159.9

psykomotoriikka  159.94/.95

psykoosit  616.8

psykoterapia  615.8

puheet, eri alat, ks. ko. alan luokka

puheet, yleissisältöiset, lisäluku  -5

puhelintekniikka  621.39

puolan kieli  808

puolankielinen kirjallisuus  884

puolueet  329

puolustusvoimat  355/359

puutarha-arkkitehtuuri  712/719

puutarhat 633+635

puuteollisuus  674

pyhimykset  23

pyhäkoulu  26

päihdehuolto  364 ja 613.8

päihteiden käyttö  613.8

päivähoito, lapset  364 ja lisäluku -053.2

päästöt, eri alat  ala ja 502/504, ks. myös 628.3/.6

päästöt, ilma  502/504, 551.5 ja alan luokka, ks. myös 628.3/.6

päästöt, vesi  502/504 ja 556 tai 55, ks. myös 574.5, 628.3/.6 ja alan luokka

pölynimurit  64

pörssi  336.7

Raamattu  22

raamatuntulkinta  22

radanrakennus  625

radiotoiminta  654

raha  336.7

rahamarkkinat  336.7

raidekulkuneuvot  629

raittiustyö  364 ja 613.8

rakennukset, arkkitehtuuri  72

rakennukset, talonrakennus  69

rakennusaineet, talonrakennus  69

rakennusstatiikka  624

rakennustaide  72

rakennustarvikkeet, talonrakennus  69

rakennustekniikka, yleistä  624

rakentamisoikeus  349 ja ko. rakennusalan luokka

ranskan kieli  804.0

ranskankielinen kirjallisuus  840

raskaus  618

rauhanliike  327.3

ravintolat  64

ravitsemisala  64

ravitsemuskasvatus  613

ravitsemuskäyttäytyminen  613

ravustus  639.2/.6

rehukasvit, viljely  633+635

retkeily  796/799

retoriikka  82

riistanhoito  639.1

riistatalous  639.1

rikkakasvit  632

rikosoikeus  343

rikosprosessi  343

rippikoulu  26

robotiikka  681.5

robotit  681.5

romaanisen kielialueen kirjallisuus  84

romaaniset kielet  804

romaanit, lisäluku  -3 (esim. romaani, alkukieli englanti 820-3)

romanian kieli  804

romaniankielinen kirjallisuus  84

rotaryjärjestöt  061

rotusorto  323.1

rukouskirjat  24

runot, lisäluku  -1 (esim. runoteos, alkukieli suomenruotsi 839.79-1)

ruoanvalmistus  641/642

ruoka-aineet  641/642

ruokaohjeet  641/642

ruokavaliot  613

ruotsin kieli  803.97

ruotsinkielinen kirjallisuus  839.7

räjähdysaineet  662

saamen kieli  809.45

saamenkielinen kirjallisuus  894.55

saarnaoppi  25

saarnat  25

sadut, ks. ko. kielialueen kaunokirjallisuuden luokka (huom. kansansadut 39)

sairaalat  364

sairaanhoitajat  614

sairaanhoito, eri taudit, ks. ko. taudin luokka

sairaanhoito, yleensä  616

sakramentit  26

saksan kieli  803.0

saksankielinen kirjallisuus  830

salatieteet  13

sammutustekniikka  614.8

sanakirjat  801.3

sanakirjat, eri alat  801.3 ja alan luokka

sanomalehdet  07

sarjajulkaisut  05

sarjakuvat  741.5

sarjakuvatutkimus  741.5

satamat, liikenne  656.6

satamat, vesirakennus 626/627

savukaasut  662, ks. myös 628.3/.6

seismologia  55

sekasisältöiset teokset  08

seksuaalinen käyttäytyminen  613.8

seksuaaliset vähemmistöt  613.8

semantiikka, kielitiede  800/801

semantiikka, yleensä  003

sementtiteollisuus  66

semiotiikka  003

serbokroaatinkielinen kirjallisuus  886/888

seuraleikit  793/794

seutusuunnittelu  711

sielunhoito  25

sienet, kasvitiede  58

sienet, metsän sivutuotteet  630

sienet, viljely  633+635

siirtolaisuus  314

siivous  643/649

sillanrakennus  624

silmätaudit  617

sipulit, viljely  633+635

sirkus  791/792

sisustustaide  74

sisäilma  696/697

sisälähetys  26

sisäpolitiikka  323

siviilioikeus  347 ja alan luokka

siviiliprosessi  347

sivilisaatio  008

skandinaaviset kielet  803

slaavilaiset kielet  808

slovakinkielinen kirjallisuus  885

sloveeninkielinen kirjallisuus  886/888

soittimet  66/68

sokeainkirjoitus  003

solubiologia  57

sopimusoikeus  347

sosiaaliantropologia  316.7

sosiaaliavustukset  364

sosiaalihuolto  364

sosiaalilainsäädäntö  349 ja 364 (tai tarkempi sosiaalihuollon luokka)

sosiaalilääketiede  616

sosiaalinen kerrostuneisuus  316

sosiaalinen rakenne  316

sosiaalinen käyttäytyminen  316.6

sosiaalioikeus  349 ja 364 (tai tarkempi sosiaalihuollon luokka)

sosiaalipalvelut, yleensä  364

sosiaalipolitiikka  304, ks. myös 364

sosiaalipsykologia  316.6

sosiaaliset ongelmat, yleensä  364

sosiaaliturva  364

sosiaalityö  364

sosiaalivakuutus  368/369 ja 364 (tai tarkempi sosiaalihuollon luokka)

sosialismi, talousjärjestelmänä  330

sosiografia  308

sosiologia  316

sotataito  355/359

sotatekniikka  623

sotatiede  355/359

sotaväen rikosoikeus  343 ja 355/359

standardit  006 ja alan luokka

standardit (jotka ovat myös sanastoja)  006 ja 801.3 ja alan luokka

suggestio  159.9

suhdanteet, talous  338

suhdetoiminta  659

sukupuolielämä  613.8

sukupuoliroolit  305

sukupuolentutkimus  305

sukututkimus  929.5/.9

suojatyö  364 ja lisäluku -056.26

suomalais-ugrilaiset kielet  809.45

suomalais-ugrilaisten kansojen kirjallisuus  894.5

suomen kieli  809.454.1

suomenkielinen kirjallisuus  894.541

suomenruotsalainen kirjallisuus  839.79

suomenruotsi  803.97

Suomi, historia  948.0

Suomi, maantiede  914.80

suullinen esitys  82

suurtalous  64

sydäntaudit  616

symbolit  003

synnytysoppi  618

syntyvyys  314

sytologia  57

syvyyspsykologia  159.9

sähkönkulutus  621.3

sähköntuotanto  621.3

sähköoppi, fysiikka  53

sähkötekniikka  621.3

säteilyturvallisuus  614.8

säteilyturvallisuuslainsäädäntö  349 ja 614.8

säästäminen  336.7

säätiöt, eri alat, ks. alan luokka

säätiöt, yleiset  061

säätöjärjestelmät  681.5

säätölaitteet  681.5

säätömenetelmät  681.5

säätötekniikka  681.5

taide, yleistä  7.0

taide-estetiikka  7.0

taidefilosofia  7.0

taidekorkeakoulut  378.6 ja ko. taiteen luokka

taidekäsityö  74

taidenäyttelyt  7.091 ja ko. taiteen luokka

taideteollisuus  74

taikatemput  793/794

talletukset  336.7

talonrakennus  69

taloudellinen integraatio  339.5/.9

taloudellinen tila  338

taloushistoria, Suomi  948.0 ja 338

talousjärjestelmät  330

talouslainsäädäntö  351/354 ja alan luokka

talousoikeus  351/354 ja alan luokka

talouspolitiikka  338

taloussuhdanteet  338

taloussuunnittelu  338

taloustieteet  33 ja 65

tanskan kieli  803

tanskankielinen kirjallisuus  839.8

tanssilääketiede  791/792 ja 793/794 ja ko. lääketiet. luokka

tanssit, ei esittävänä taiteena  793/794

tanssitaide  791/792

tanssiurheilu  793/794

tapaturmantorjunta  614.8

tapaturmat  614.8

tapaturmat, liikenne  656

tapaturmat, työ  331.4

tartuntataudit  616

taudit  616

tautioppi  616

TE-keskukset  353/354

teatteri  791/792

tekijänoikeus  347.7

tekniikka, yleistä  62

teknilliset korkeakoulut  378.6 ja 62

tekninen akustiikka  66/68

tekninen mikrobiologia  663/664

tekninen työ  688/689

tekniset normit  006

teknologiapolitiikka  62 ks. myös 001 ja 338

tekoäly  004 ks. myös 681.5

tekstiili- ja vaatetusteollisuus  677+687

tekstiiliteollisuus  677+687

tekstinkäsittely  651 ja 004

telakat  629

teleliikenne  654

teletekniikka  621.39

televisiotoiminta  654

teollisoikeus  347.7

teollisuus, kansantalous  338.4

teollisuushygienia  628.3/.6

teologia, kristillinen  22/28

teosofia  141.33

terapia  615.8

terveydenhoitajat  614

terveydenhuoltohenkilöstö  614

terveys, yleensä  613

terveyskasvatus  613, ks. myös 364

terveyskeskukset  364

teurastamot  637

thaikielinen kirjallisuus  895

tiede  001

tiedehallinto  001

tiedekeskukset  001 ja 62

tiedepolitiikka  001

tiedotustoiminta  659

tielainsäädäntö  351/354, ks. myös 625 ja 656

tienrakennus  625

tieteellinen opetus  378

tieteen popularisointi  001

tietojenkäsittely  004

tietokannat  002

tietokannat, eri alat  002 ja alan luokka

tietokilpailut  793/794

tietokoneet  004

tietokonepelit  793/794 ja 004

tietoliikenne  654

tietoliikennetekniikka  621.39

tietopalvelu  002

tietosanakirjat, eri alat, ks. ko. alan luokka

tietosanakirjat, yleiset  03

tietosuoja  342

tietotekniikka  004

tietoteoria  16

tietoverkot  654, ks. myös 621.39 ja 004

tilataide 73/76

tilastomenetelmät  311

tilastot, alan luokka ja 311

tilastotiede  311

tilastotiede, matemaattinen  51

tilinpito  657

toimenhaltijat  35.08

toimistot  651

toimistotekniikka  651

toimistotyö  651

toksikologia  615

tšekinkielinen kirjallisuus 885

tukkukauppa  658.8

tulevaisuudentutkimus  001

tulipalot  614.8

tullit  339.5/.9, ks. myös  336

tunnelinrakennus  624

tunteet  159.94/.95

tuomioistuimet  347

tuotannonsuunnittelu  658.5/.6

tuotesuunnittelu  658.5/.6

tupakointi  613.8

turkin kieli  809

turkinkielinen kirjallisuus  89

turkiseläimet  636

turpeennosto  622

turve, polttoaineet  662

turvetuotanto  622 ja 662

tutkimuslaitokset, eri alat, ks. alan luokka

tutkimusmenetelmät, yhteiskuntatieteet  303

tutkimuspolitiikka  001

tutkimustyö  001

työ  331

työaika 331

työelämän suhteet  331.1

työllisyys  331.5

työmarkkinajärjestöt  331.1 ja alan luokka

työmarkkinat  331.5

työntutkimus  ala ja 331

työoikeus  349 ja 331 (tai tarkempi työtieteen luokka)

työoikeus, virkamiehet  349 ja 35.08

työolosuhteet  331.4

työpaikkademokratia  331.1 ja alan luokka

työpaikkaliikunta  331.4

työperäiset sairaudet  331.4 ja alan luokka (huom. lääketieteelliset 616)

työstö  621

työsuojelu  331.4 ja alan luokka

työtapaturmat  331.4 ja alan luokka

työterveys  331.4 ja alan luokka

työterveyshuolto  331.4 ja alan luokka

työtiede  331

työttömyys  331.5

työturvallisuus  331.4 ja alan luokka

työvoima- ja elinkeinokeskukset  353/354

työväenliike  329

työväenopistot  374

tähtitiede  52

ulkomaankauppa  339.5/.9

ulkopolitiikka  327

uni, psykologia  159.9

uni, terveydenhoito  613

unien tulkinta  159.9, ks. myös 13

unkarin kieli  809.45

unkarinkielinen kirjallisuus  894.511

urheilu  796/799

urheiluvälineet  796/799

uskonnollinen kasvatus  26

uskonnolliset järjestöt  26

uskonnolliset kokemukset  24

uskonnollisuus  22/28

uskonnot, ei-kristilliset  29

uskonto, yleistä  2

uskontopsykologia  29 ja 159.9

uskontososiologia  29 ja 316

uskontotiede  29

Uusi testamentti  22

uusmedia  654

vaakunatiede  929.5/.9

vaalit  324

vaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö  349 ja alan luokka

vaatehuolto  643/649

vaatetusteollisuus  677+687

vahingonkorvausoikeus  347

vaihtoehtoiset hoitomenetelmät  615.8

vakuutus  368/369

vakuutusoikeus  347.7 ja 368/369

valaistus, rakennukset  696/697

valo-oppi  53

valokuvanäyttelyt  7.091 ja 77

valokuvaus  77

valtio-oikeus  342

valtio-oppi  32

valtion liikelaitokset, alan luokka ja 336 ja 353/354

valtion piiri- ja paikallishallinto  353/354 ja alan luokka

valtion työntekijät  35.08 ja 353/354

valtion virkamiehet  35.08 ja 353/354

valtionhallinto  353/354

valtiontalous  336 ja 353/354

valtiontuki, alan luokka ja 336

valtionyhtiöt, alan luokka ja 336 ja 353/354

valtiosääntöoikeus  342

valuutta  336.7

vammaiset  364 ja lisäluku -056.26

vammaishuolto  364 ja lisäluku -056.26

Vanha testamentti  22

vanhan ajan historia  931/939

vanhuspolitiikka  364 ja lisäluku -053.9

vanhustenhuolto  364 ja lisäluku -053.9

vanhuuden psykologia  159.92

vankeinhoito  343

vapaa-aika  379.8

vapaa-ajattelu  21

vapaakirkot  28

varastointi, liiketalous  658

varhaiskasvatus (peruskoulu)  373 ja 37

varhaiskasvatus (päiväkodit)  364 ja lisäluku -053.2 ja 37

vartiointiliikkeet  351/354

vastakulttuurit  316.7

vedenhankinta  628

vedenlaatu  502/504 ja 556,  ks. myös 574.5, 628.3/.6

vedenlaatu, meret  502/504 ja 55, ks. myös 574.5, 628.3/.6

vegetarismi  613

velkajärjestely, henkilöt  347

velkajärjestely, yritykset  347.7

velvoiteoikeus  347

veneet  629

venäjän kieli  808

venäjänkielinen kirjallisuus  882

verenluovutus  615

verensiirto  615

verhoilu  66/68

verisuonitaudit  616

verkkojulkaiseminen  655 ja 654

verkkokauppa, eri alat,  alan luokka ja 654 ja 658.8

vero-oikeus  342 ja 336.2

verolainsäädäntö  342 ja 336.2

verotus  336.2

vertaileva psykologia  159.92

vesi  556

vesien saastuminen  502/504 ja 556, ks. myös 574.5 ja 628.3/.6

vesien saastuminen, meret  502/504 ja 55, ks. myös 574.5 ja 628.3/.6

vesiensuojelu  502/504 ja 556, ks. myös 574.5 ja 628.3/.6

vesiensuojelu, meret  502/504 ja 55, ks. myös 574.5 ja 628.3/.6

vesihuolto  628

vesikasvillisuus  58

vesikulkuneuvot  629

vesiliikenne  656.6

vesirakennus  626/627

vesistöjen kunnostus  556, ks. myös 626/627

vesistöjen säännöstely  556, ks. myös 626/627

vesistönkuormitus  502/504, 556 ja alan luokka, ks. myös 574.5 ja 628.3/.6

vesistönkuormitus, meret 502/504, 55 ja alan luokka, ks. myös 574.5 ja 628.3/.6

videotaide  791/792

videotekniikka  621.39

viestinnän sosiologia  316.7 ja 659

viestintätekniikka  621.39

vietnaminkielinen kirjallisuus  895

vihannesviljely  633+635

viherrakentaminen  712/719, ks. myös 633+635

viittomakieli  800/801

viljakasvit, viljely  633+635

viljatuotteet  663/664

virastodemokratia, valtionhallinto  331.1 ja 353/354

virkamiehet  35.08

virkamiehet, kunnan  35.08 ja 352

virkamiehet, valtion  35.08 ja 353/354

virkistysalueet  712/719

virologia  57

viron kieli  809.45

vironkielinen kirjallisuus  894.545

virret  78 ja 24

vitsit  39

voimalat  621.3 (ydinvoimalat  621.3 ja 621.039)

voimistelu  796/799

vuokrat, asunnot  365

vuosikirjat, ks. alan luokka

vuotuisjuhlat  39

väestönsuojelu  614 ja/tai 614.8

väestötiede  314

väestötutkimus  314

vähemmistöt  323.1

vähittäiskauppa, kansantalous  339

vähittäiskauppa, liiketalous  658.8

väliportaan hallinto  353/354

väriteollisuus  66

ydinfysiikka  53

ydinjätteet  621.039 ja 628.3/.6

ydintekniikka  621.039

ydinvoimalat  621.3 ja 621.039

yhdentyminen, poliittinen  327

yhdentyminen, taloudellinen  339.5/.9

Yhdistyneet kansankunnat  341

yhdyskuntasuunnittelu  711

yhteiskuntakehitys  316

yhteiskuntakuvaus  308

yhteiskuntaluokat  316

yhteiskuntapolitiikka, yleistä  304

yhteiskuntarakenne  316

yhdyskuntatekniikka  628, ks. myös 628.3/.6

yhteiskuntatieteet  3

yhteiskuntatieteet, tutkimusmenetelmät 303

yhteistoiminta  331.1

yhteisöt, eri alat, ks. alan luokka

yhteisöt, yleiset  061

yhtiöoikeus  347.7

yleinen kielitiede  800/801

yleinen kirjallisuustiede  82

yleinen kirkkohistoria  27

yliopistot  378.4

ylioppilastehtävät, lisäluku (07) (esim. matematiikan ylioppilastehtävät 51(07))

ympäristöjärjestöt  502/504

ympäristön laatu  502/504

ympäristön saastuminen  502/504

ympäristön tila  502/504

ympäristönsuojelu  502/504

ympäristönsuojeluoikeus  349 ja 502/504

ympäristönsuojelutekniikka  628

ympäristöoikeus  349 ja 502/504

ympäristöoppi  502/504

ympäristöterveys  614

ympäristötieteet  502/504

yritysdemokratia  331.1

yritysverotus  336.2 ja 658

äitiyshuolto  364

älykkyys  159.92

äänentallennus  66/68, ks. myös 621.3

äänentoisto  66/68, ks. myös 621.3

äänneoppi, ks. ko. kielen luokka

öljyteollisuus 66


  • No labels