Etsi hakemistosta käyttämällä sanahakua ctrl + F

 

Aasia, historia 950 Aasia, maantiede 915
Aerodynamiikka 533
Afrikaansinkielinen kirjallisuus 839.3
Afrikan maiden kirjallisuus 89
Afrikka, historia 960
Afrikka, maantiede 916
Afrikkalaiset kielet 809
Afroaasialaiset kielet 809
AIDS 616.9
Aikakauslehdet 05
Aikuiskasvatus 374.7
Aineen fysikaalinen rakenne 539
Aineenkoetus 620.1
Aineenvaihduntahäiriöt 616
Aineopetus 372.8 & oppiaine
Aistifysiologia 612.8, ks. myös 159.91
Aistihavainnot 159.9, 612.8
Aistivammaisten kasvatus 376.3
Ajanvietelehdet 79, ks. myös 087.6
Ajattelu 159.94/.95
Akateeminen koulutus 378
Akupunktio 615.8
Alankomaat, historia 940
Akustiikka 534
Alakulttuurit 316.7
Algebra 51
Alkoholinkäyttö 613.8
Alkoholinvalmistus 663.1/.8
Alkuopetus 372
Allergia 616-056.3
Almanakat 059
Altailaiset kielet 809
Aluegeologia 55
Aluepolitiikka 304, 711
Aluesuunnittelu 711
Aluetalous 332
Aluetutkimus 711
Alumiini 669
Alzheimer 616.8
Ammatillinen koulutus 377
Ammattikorkeakoulut 377 & 378
Ammattikoulutus 377
Ammattioppilaitokset 377
Ammattitaudit 613.6
Ammattiyhdistysliike 331.1 (tietyn alan ammattiyhdistykset 331 & ala)
Ampumaurheilu 799
Analyyttinen kemia 543
Anatomia 611
Anatomiset kokeet 611
Andrologia 616.6
Anestesiologia 616-089.5
Antennit 621.396
Antibiootit 577
Antiikin historia 931/939
Antiikin kirjallisuus 87
Antikvariaatit 655.42
Antropologia (fyysinen) 572
Antropologia (kulttuuriantropologia 316.7, 39)
Antroposofia 141.33
Apartheid 323.1
Apteekkiala 615.1
Arabian kieli 809
Arabiankielinen kirjallisuus 89
Arkeologia 902/904
Arkistot 930.25
Arkistotiede 930.25
Arkkitehtuuri 72
Arvopaperit 336.7
Aseet 623
Aseidenriisunta 327.3
Aselajit 355/359
Asevoimat 355/359
Askartelu 688/689
Askeesi 24
Astma 616.24
Astrofysiikka 52
Astrologia 133
Astrometria 52
Asuminen 365
Asunto-olot 365
Asuntopolitiikka 365
Ateismi 21
Atk 004
Atomifysiikka 539
Aurinkokunta 52
Australia, historia 990
Australia, maantiede 919
Automaatiotekniikka 681.5
Autot 629.3
Avaruuslennot 629.78
Avaruustekniikka 629.78
Avaruustutkimus 52

Bakteriologia 578/579
Baletit 792.8
Balettimusiikki 78 & 792.8
Balkanin valtiot, historia 940
Balttilaisen kielialueen kirjallisuus 881/888
Balttilaiset kielet 808
Belgia, historia 940
Betoniteollisuus 666.9
Bibliofilia 090.1
Bibliografiat, erikoisalojen 016 & ala
Bibliografiat, yleiset 01
Bioelektroniikka 621.38
Biofysiikka 577
Biofysikaalinen kemia 577
Biogeografia 574
Biokemia 577
Biologian tutkimusmenetelmät 57.08, ks. myös 542
Biologiset tieteet 57
Biolääketiede 61 & 57
Biotekniikka 663 & 57
Buddhalaisuus 294
Bulgariankielinen kirjallisuus 881/888
Bysantti, historia 940

CP-vammaisuus 616.8

Demografia 314
Dendrologia 630
Dermatologia 616.5
Diabetes 616.379-008.64
Diagnostiikka 616-07
Diakonia 266
Dieselmoottorit 621.4
Differentiaaliyhtälöt 51
Dogmatiikka 23
Dokumentaatiopalvelu 002

Edistys 008
Eestin kieli 808
Eestinkielinen kirjallisuus 881/888
Ehkäisymenetelmät 613.88/.89
Ei-kristilliset uskonnot (muut kuin juutalaisuus, islam ja Intian uskonnot 29
Ekologia 574
Eksaktit tieteet, yleistä 5
Eksogeeniset prosessit 55
Ekumenia 26
Elekielet 800.89
Elektroniikka 621.37/.38
Elinkeinot 338.4
Elintarviketeknologia 664
Elintarviketeollisuus 664
Elintarvikevalvonta 614
Elintaso 330
Elinten toimintahäiriöt 616
Eliömaantiede (biologiset tieteet) 574
Eliömaantiede (eläintiede) 59
Elokuva 791.4
Eläimistö 59
Eläimistön säilyttäminen ja suojelu 502.7
Eläinekologia 59
Eläinfysiologia 59
Eläinlääketiede 619
Eläinmaantiede 59
Eläinrääkkäys 179.3 (koe-eläimet 57.08)
Eläinsuojelu 179.3
Eläintaudit 619
Eläinten käyttäytyminen 59
Eläintiede 59
Eläkkeet 368/369
Elämäkerrat 929
Elämäntaito 17
Emootiot 159.94/.95
Endodontia 616.314
Endogeeniset prosessit 55
Endokrinologia 616
Energiantuotanto 620.9, ks. myös 621.1, 621.22, 621.31
Energiapolitiikka 620.9
Energiatalous 620.9
Energiatekniikka 621
Englannin kieli 802.0
Englanninkielinen kirjallisuus 820
Ensiapu 614.8
Entomologia 595.7
Entsymologia 577
Entsyymit 577
Epigrafia 930
Epistemologia 16
Epämuodostumat 616
Epäorgaaninen kemia 546
Erikoisbibliografiat 016 & ala
Erikoistilastot, viralliset 311.3 & ala
Erikoistilastot, yksityiset 311.4 & ala
Erityiskasvatus 376
Erityisopetus 376
Esihistoria 902/904
Esikouluopetus 372
Esitutkinta 343
Espanja, historia 940
Espanjan kieli 806.0
Espanjan historia 940
Espanjankielinen kirjallisuus 84/86
Esperanto 800.89
Estetiikka, yleinen11/12, ks. myös 7.0, 82
Etelä-Amerikka, historia 980
Etelä-Amerikka, maantiede 918
Etiikka 17
Etnologia 39, ks. myös 316.7
Etologia 59
Etymologia 800/801
EU 327
Euroopan historia 940
Euroopan unioni 327
Euroopan unionin talous 339.92
Eurooppa, maantiede 914
Eurooppa, uuden ajan historia 940
Evankelioiminen 266
Evoluutio 575
Exlibrikset 09

Farmakologia 615
Farmaseuttiset valmisteet 615.4
Farmasia 615
Fauna 59
Filatelia 656.835
Filologia 80
Filosofia 1
Filosofinen mystiikka 141.33
Filosofiset suuntaukset 14
Flaaminkielinen kirjallisuus 839.3/.8
Floora 58
Folkloristiikka 398
Fonetiikka 801.4
Fonologia 801.4
Fotogrammetria 528
Fotokemia 544
Funktionaalianalyysi 51
Funktioteoria 51
Futurologia 001.18
Fysiikka 53
Fysikaalinen kemia 544
Fysikaalinen hoito 615.8
Fysiologia 612
Fysioterapia 615.8
Fyysinen antropologia 572

Galvanotekniikka 621.3
Gastroenterologia 616.33/.38
Genealogia 929.5/.9
Genetiikka 575
Geodesia 528
Geodynamiikka 55
Geofysiikka 550.3
Geokemia 55
Geologia (ja lähitieteet) 55
Geologiset kaudet 51
Geometria 51
Geomorfologia 551.4
Geotekniikka 624.1
Geriatria 616-053.9
Germaaniset kielet 803
Gerontologia 613
Glasiaaligeologia 55
Glasiologia 55
Graafinen teollisuus 655.1/.3
Grafiikka 76
Gynekologia 618

Haamilaiset kielet 809
Haja-asutusalueiden suunnittelu 711.3
Hallinto-oikeus 351/354
Hallinto-oppi 351/354
Hallintoviranomaiset 35.08
Hallitukset 328
Hammasjuuren hoito 616.314
Hammaslääketiede 616.314
Hammasproteesit 616.314
Hammastaudit 616.314
Hammasytimen hoito 616.314
Hampaan kiinnityskudossairaudet 616.314
Hampaanoionta 616.314
Hankinta 658.7
Harrastukset 379.8
Hartaus 24
Hartsit 665
Harvinaiskirjat 09
Hautajaiset 39
Hedelmänviljely 634
Helluntalaiset 28
Hematologia 616.1
Hengellinen musiikki 78
Hengityselinten taudit 616.2
Henkilöhistoria 929
Henkilökohtainen terveydenhoito 613
Henkilöstöhallinto 658.3
Henkilöstölehdet 658.3
Henkiset perustoiminnot 159.94/.95
Heprean kieli 809
Hepreankielinen kirjallisuus 89
Heraldiikka 929.5/.9
Hermofysiologia 612.8, ks. myös 159.91
Hermoston taudit 616.8
Herätysliikkeet, kristilliset 28
Herätysliikkeet, luterilaiset 284.1
Hevosurheilu 798
Hienomekaniikka 681
Hienonnus- ja rikastustekniikka 622
Hindulaisuus 294
Hinnat 338.5
Historia 93/99
Historia, antiikki 931/939
Historia, vanha aika 931/939
Historian aputieteet 930
Historiantutkimus 930
HIV 616.9
Hitsaus 621.79
Hiukkasfysiikka 539
Hoitotiede 616-08
Hoitotyö 616-08
Hollanninkielinen kirjallisuus 839.3/.8
Homiletiikka 25
Homoseksualismi 613.88/.89
Hormonit 577
Horoskoopit 133
Hotellit 64.024
Humanistiset tieteet, yleistä 009
Huonekaluteollisuus 684
Huumeiden käyttö 613.8
Huvit 79
Hydrauliset koneet 621.22
Hydrobiologia 574
Hydrogeologia 556
Hydrologia 556
Hygienia 613
Hymnologia 24
Hypnoosi 159.9 (hoitomuotona ks. 615.8)
Hyönteiset 595.7
Häät 39
Höyrykoneet 621.1

Ihmisoikeudet 342
Ihotaudit 616.5
Iktyologia 597
Ikäkausipsykologia 159.92
Ilmailu (urheilu) 797.5
Ilmakehän yleinen rakenne 551.5
Ilmakehän lämpötila 551.5
Ilmakehän säteily 551.5
Ilmaliikenne 656.7 (urheiluilmailu ks. 797.5)
Ilman saastuminen 504.3
Ilmanpaine 551.5
Ilmansuojelu 504.3
Ilmanvaihto 696/697
Ilmastointi 696/697
Ilmatiede 551.5
Immunologia 616
Immunoterapia 615
Imukudostaudit 616
Informaatiopalvelu 002
Informaatioteoria 51, ks. myös 007
Innovaatiot 608
Insinööritieteet 62
Integraaliyhtälöt 51
Internet 654 & 004
Intian uskonnot 294
Invalidihuolto 364-056.26
Islam 297
Islannin kieli 803.95/.98
Islanninkielinen kirjallisuus 839.5/.8
Iso-Britannian historia 940
Isotooppigeologia 55
Israelin historia 93/99
Italia, historia 940
Italian kieli 805.0
Italiankielinen kirjallisuus 84/86
Itämaiden kirjallisuus 89
Itämaiset kielet 809
Itävalta, historia 940

Jakelu 658.8
Japanin kieli 809
Japaninkielinen kirjallisuus 89
Jauhemetallurgia 621.7/.9
Jehovat 28
Johtaminen 65.01
Jooga 294
Joukkoviestintä 659.3, ks. myös 07, 316.77, 654 (viestintätekniikka ks. 621.39)
Joululehdet 398
Journalismi 07, ks. myös 316.77, 659.3
Julkaisuluettelot 01
Julkinen hallinto 351/354
Julkinen talous 336
Julkinen terveydenhoito 614, ks. myös 364
Julkisoikeus 342
Junat 629.4
Juomatavat 613.8
Juomateollisuus 663.1/.8
Juotto 621.79
Juutalaisten historia 931/939
Juutalaisuus 296
Jäkälät 58
Järjestöt, eri alojen: ko. alan luokkaan
Järjestöt, yleiset 061 & järjestön nimi
Jätehuolto 628.3/.6
Jäteveden käsittely 628.3/.6
Jätevesi 628.3/.6
Jätteet 628.3/.6
Jätteiden käsittely 628.3/.6
Jäähdytystekniikka 621.5
Jäätiköntutkimus 55

Kaasujen mekaniikka 533
Kaavoitus 711
Kaavoitusoikeus 349.4
Kadunrakennus 625
Kahvi 663.9
Kaivostekniikka 622
Kalanviljely 639.2/.6
Kalastus 639.2/.6
Kalat 597
Kalatalous 639.2/.6
Kalenterit 059
Kalkkiteollisuus 666.9
Kallioperägeologia 55
Kalliorakennus 624.1
Kampaamot 687.5
Kamppailulajit 796.8
Kananmunat 637.1/.4
Kanavat 626/627
Kansainvälinen kauppa 339.5/.7
Kansainvälinen oikeus 341
Kansainvälinen politiikka 327
Kansainvälinen talous 339.9
Kansainväliset suhteet 327
Kansainväliset taloussuhteet 339.9
Kansainväliset talousyhteisöt 339.92
Kansainvälisiä organisaatioita käsittelevä oikeus 341.1
Kansalaisoikeudet 342
Kansalaisopistot 374.7
Kansallisbibliografiat 015
Kansalliset vähemmistöt 323.1
Kansallisten vähemmistöjen kasvatus 376
Kansallisuuskysymykset 323.1
Kansallisuusliikkeet 323.1
Kansanedustuslaitokset 328
Kansanlääkintä 615.8
Kansanmusiikki 78, 39
Kansanrunous 398
Kansantalouden teoria 330
Kansantalouden tilinpito 330.5
Kansantalous, teoria 330
Kansantalous, yleistä 33
Kansantaloustiede 33
Kansantaloustieteen yleiset käsitteet 330
Kansantanssit 793.3
Kansantavat 398
Kansanterveys 364, ks. myös 613 ja 614
Kansantulo 330.5
Kansantuote 330.5
Kansatiede 39, ks. myös 316.7
Karies 616.314
Kariologia 616.314
Kartastot 912
Kartat 912
Kartografia 528
Kaste 39
Kasvaimet 616-006
Kasvatuksen ja opetuksen organisaatio 371
Kasvatuksen teoria 37
Kasvatus, yleistä 37
Kasvatuspsykologia 37
Kasvatussosiologia 37
Kasviekologia 58
Kasvifysiologia 58
Kasvillisuus 58
Kasvimaantiede 58
Kasvinjalostus 631.52
Kasvinravitsemus 631
Kasvinsuojelu 632
Kasvinviljely 633
Kasvisto 58
Kasviston säilyttäminen ja suojelu 502.7
Kasvitaudit 632
Kasvitiede 58
Kasvituholaiset 632
Kaukokartoitus 528
Kauneudenhoitopalvelut 687.5
Kauppa (kansantalous)339
Kauppa (liiketalous) 658
Kauppakamarit 334
Kauppakorkeakoulut 378.6
Kauppaoikeus 347.7
Kauppapolitiikka 339.5/.7
Kauppatekniikka 658.6
Kaupunkisuunnittelu 711.4/.6
Kausijulkaisuja koskeva kirjallisuus 05
Kausijulkaisut 05
Kehityshäiriöt 616.899
Kehitysoppi 575
Kehityspsykologia 159.92
Kehitysvammaisten kasvatus 376.4
Kehitysvammahuolto 364-056.26
Kehitysvammaisuus 616.899
Kehitysyhteistyö 339.96
Keinotekoiset kielet 800.89
Keksinnöt 608
Kelloteollisuus 681
Kemia 54
Kemian tekniikka 66
Kemianteollisuus 66
Keraaminen teollisuus 666.3/.7
Keski-Amerikka, historia 970
Keski-Amerikka, maantiede 917
Keskiajan historia 940
Keskiasteen ammattikoulutus 377
Keskushallinto 351/354
Keuhkosairaudet 616.24
Kidetiede 54
Kielet, yleistä 80
Kielifilosofia 800/801
Kielioppi 800/801
Kielisosiologia 800/801, 316
Kielitiede 8
Kierrätys 628.3/.6
Kiinan kieli 809
Kiinankielinen kirjallisuus 89
Kiinteiden jätteiden käsittely 628.3/.6
Kiinteistönhoito 64
Kiinteistöt 332
Kiinteän olomuodon fysiikka 539
Kilpatanssit 79
Kioskikirjallisuus 087.6, ks. myös 79
Kipsiteollisuus 666.9
Kirjakauppa 655.42
Kirjakauppaluettelot 017
Kirjakerhot 655.42
Kirjallisen työn tekniikka 82.08
Kirjallisuuden kääntäminen 82.03
Kirjallisuudentutkimus 82
Kirjallisuus 8
Kirjallisuusestetiikka 82
Kirjallisuustiede 82
Kirjaluettelot 01
Kirjanpito 657
Kirjansidonta 686
Kirjapainotaito 655.1/.3
Kirjastoluettelot 017
Kirjastonhoito 02
Kirjastot 02
Kirjastotekniikka 02
Kirjastotiede 02
Kirjastotoimi 02
Kirjoittaminen (psykomotorisena toimintona)159.94/.95
Kirjoitus 003
Kirjoitusjärjestelmät 003
Kirjojen keräily 090.1
Kirkko ja yhteiskunta 26
Kirkkohistoria, yleistä 27
Kirkkoisät 27
Kirkko-oikeus 348
Kirkon hallinto 26
Kirurgia 617, ks. myös 616-089
Kivihiili 662
Kiviteollisuus 679.8
Klassilliset kielet 807
Kliiniset tutkimukset 616-07
Klimatologia 551.5
Kodinhoito 64
Kodinsisustus 645
Koe-eläimet (biologia) 57.08
Koe-eläimet (etiikka)179.3
Kognitio 159.94/.95
Kokeellinen kemia 542
Kokeellinen psykologia 159.9
Kokoelmien hoito 02
Kokoukset, eri alojen: ko. alan luokkaan
Kokoukset, yleiset 061
Kombinatoriikka 51
Kommunikaatioteoria 007
Koneenosat 621.8
Koneiden luotettavuus 62
Konepajatekniikka 621.7/.9
Konetekniikka 621
Konservointi (kirjojen)02
Konsultointi 659.2 (kuluttajaneuvonta, kuluttajansuoja ks. 366)
Korean kieli 809
Koreografia 792.8
Koriste-esineet 688/689
Koristekasviviljely 635.9, ks. myös 712/719
Korkeakoululaitos 378
Korkeakoulut, eri alojen 378.6 & erikoisala
Korkeakoulut, monitieteiset 378.4
Korkeanasteen koulutus 378
Korroosio 620.193
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 616.2
Kosmetiikkateollisuus 665
Kosmetologit 687.5
Kosmologia 11/12
Kotieläinhoito 636
Kotieläintalous 636
Kotieläinten taudit 619
Kotieläintuotteet 637, ks. myös 664
Kotimaan kauppa 339
Kotiseutu 908 & paikan nimi
Kotitalous 64
Kouluelämä 371.8
Koululehdet 371.8
Koulun terveyskasvatus 371
Koulun toiminnat 371.2
Kouluterveydenhuolto 371
Koulutoimi 371
Koulutus, yleistä 37
Koulutuspolitiikka 37
Kreikan kieli (antiikki ja nykyaika) 807
Kreikankielinen kirjallisuus 87
Kriminologia 343.8/.9
Kristallografia 54
Kristillinen etiikka 24
Kristillinen kasvatus 26
Kristillinen kirkko 26
Kristillinen taide 24 (ks. myös ko. taiteen luokka)
Kristillinen teologia 22/28
Kristilliset kirkot 28
Kristilliset järjestöt 26
Kristilliset yhteisöt 28
Kristinusko 22/28
Kristologia 23
Kristosofia 141.33
Kromatografia 543
Kuljetukset 658.2, ks. myös 656
Kuljetuslaitteet 621.86
Kuljetustekniikka 621.86
Kulttuuri, yleistä 008
Kulttuuriantropologia 316.7, ks. myös 39
Kulttuurifilosofia 1
Kulttuurihistoria 930.85
Kulttuurimaantiede 911.3
Kulttuuripolitiikka 351.85
Kulttuurisosiologia 316.7, ks. myös 39
Kuluttajakäyttäytyminen 366
Kuluttajaneuvonta 366
Kuluttajansuoja 366
Kuluttajapolitiikka 366
Kulutus 330
Kumit 665
Kunnallishallinto 352
Kunnallistalous 336
Kunnallistekniikka 628 (ympäristönsuojelu ks. 504, 504.3, 504.4)
Kuntainliitot 352
Kuntoliikunta 613.7
Kuntoutus 615.8
Kupari 669
Kurkkutaudit 616.2
Kustannusala 655.41
Kutsunnat 355/359
Kuumennus 621.78
Kuvanveisto 73/76
Kuvaristikot 794
Kuvataide 73/76
Kvartäärikausi 55
Kybernetiikka 007, ks. myös 621.39
Kylmätekniikka 621.5
Käsikirjoitukset 09
Käsityöt 688/689 (taidekäsityö ks. myös 74)
Käymisteollisuus 663.1/.8
Käytännöllinen filosofia 17
Käännöstyö 82.03
Kääntäminen 82.03

Laadunvalvonta 658.5
Laboratoriolaitteet, kemia 542
Laboratoriotutkimukset, biologia 57.08
Laboratoriotutkimukset, lääketiede 616-07
Lahjakkuus 159.92
Lainat (talous) 336.7
Lainaus (kirjojen) 02
Laitostaloudet 64
Laivanrakennus 629.5
Laivat 629.5
Lakot 331.1 (tietyn alan: 331.1 & ala)
Lannoitus 631
Lapsipsykologia 159.92
Laserit 621.37/.38
Lasiteollisuus 666.1
Laskentatoimi 657
Lasten hampaanhoito 616.314
Lastenhoito 64
Lastenhuolto 364-053.2
Lastenkirjallisuus 087.5
Lastenlehdet 087.5
Lastensuojelu 364-053.2
Lastentarhat 364-053.2
Lastentaudit 616-053.2
Latinan kieli 807
Latinankielinen kirjallisuus 87
Latvian kieli 808
Latviankielinen kirjallisuus 881/888
Lehdistö 07, ks. myös 316.77, 659.3
Leikkaushoito 616-08, ks. myös 617
Leikkikalut 688/689
Leipomot 664.6/.7
Leksikologia 801.3
Lemmikkieläimet 636
Lennätintekniikka 621.39
Lentokoneet 629.7
Lentourheilu 797.5
Lepo 613.7
Lestadiolaiset 284.1
Leukakirurgia 617 & 616.314
Leukemia 616
Liettuan kieli 808
Liettuankielinen kirjallisuus 881/888
Lihateknologia 637.5/.6
Lihavalmisteet 637.5/.6
Liikefunktiot 159.91
Liikenne 656
Liikenneonnettomuudet 656
Liikenneturvallisuus 656
Liikennevälinetekniikka 629
Liiketalous 658
Liikunnan teoria 796/799
Liikunnan filosofia 796/799
Liikunnan etiikka 796/799
Liikunta, yleistä 796/799
Liikunta-alueet 712/719, 796/799
Liikuntaelinten taudit 616.7
Liikuntalääketiede 61, 796/799
Liimat 665
Liimaus 621.79
Limnologia 556
Lingvistiikka 800/801
Linnut 598.2
Lionsjärjestöt 061
Liturgiikka 26
Logiikka 16
Logistiikka 658.2
Luettelointi 02
Luettelot 01
Lukeminen 028, ks. myös 159.94/.95
Lukio 373
Lukuteoria 51
Luonnollinen teologia 21
Luonnonaineet 547
Luonnonfilosofia 11/12
Luonnonmaantiede 91
Luonnonreservaatit 502
Luonnonsuojelu 502
Luonnonsuojelualueet 502
Luonnontieteet, yleistä 5
Luontaishoito 615.8
Luonto 502
Luotot 336.7
Luovuus 159.92
Luterilaiset kirkot 284.1
LVI-asennukset 696/697
LVI-tekniikka 696/697
Lähetystyö 266
Lämmitys (rakennukset) 696/697
Lämpökäsittelymenetelmät 621.78
Lämpöoppi 53
Lämpövoima 621.1
Lämpövoimakoneet 621.1
Lääkeaineet 615.3
Lääketiede 61
Lääketieteelliset instrumentit 615.4
Lääkkeet 615.3
Lääkärit 614.2
Lääninhallinto 353/354

Maa 332
Maaekosysteemit 574
Maailmanhistoria 93/99
Maailmankaikkeus 52
Maailmantalous 339.9
Maakaasu 662
Maakulkuneuvot 629.3
Maakuntahallinto 353/354
Maakuntaitsehallinto 353/354
Maalaustaide 73/76
Maaliteollisuus 667
Maanhankinta 332
Maanjäristykset 550.34
Maankäyttö 332
Maanmittaus 528
Maanomistus 332
Maanpinnan muodot 551.4
Maantiede, yleistä 91
Maantutkimus 631
Maaoikeus 349.4
Maaperäoppi 631
Maarakennus 624.1
Maaseudun suunnittelu 711.3
Maatalous 631
Maatalousekonomia 631.1
Maatalousoikeus 349.4
Maatalouspolitiikka 631
Maatalousteknologia 631.2/.3
Mahan ja suoliston taudit 616.33/.38
Mainonta 659
Maisemansuojelu 712/719, ks. myös 502
Maisemasuunnittelu 712/719
Maitotalous 637.1/.4
Majoitusala 64.024
Makromolekyylien kemia 544
Malmigeologia 553
Malminetsintä 55
Malmit 553
Mammalia 599
Marjanviljely 634
Markkinointi 658.8
Marxismi 141.8
Massaspektrografia 543
Massateollisuus 676
Matemaattinen kybernetiikka 51, ks. myös 007
Matemaattinen tilastotiede 51
Matemaattinen analyysi 51
Matemaattinen logiikka 51
Matemaattiset menetelmät muilla tieteenaloilla 51 & ala
Matematiikan perusteet 51
Matematiikka 51
Materiaalioppi 620.22
Materiaalitalous 658.7
Matkailu 338.4, ks. myös 379.85
Matkailuelinkeino 338.4
Matkat (maantiede) 91
Matrikkelit 929
Mehiläishoito 638
Meijerit 637.1/.4
Mekaaninen metsäteollisuus 674
Mekaaninen teknologia 621
Mekaaniset värähtelyt 534
Mekaniikka, yleinen 531
Melonta 797.1
Membraanit 576
Mentaalihygienia 159.91, ks. myös 616.89
Merenkulku 656.6
Merentutkimus 551.46
Merioikeus 347.7
Merkit 003
Metafysiikka11/12
Metalliteollisuus 621.7/.9, ks. myös 669
Metallointi 621.79
Metallurgia 669
Meteoriitit 55
Meteorologia 551.5
Metriikka 800/801
Metsäbiologia 630
Metsäekologia 630
Metsäekonomia 630
Metsäkoneet 630.3
Metsänarviointi 630
Metsänhoito 630.2
Metsänomistus 630
Metsäpolitiikka 630
Metsästys 639.1
Metsätalouden organisaatio 630
Metsätalous 630
Metsäteknologia 630.3
Metsäteollisuuden tuotteet 630.8
Metsäteollisuus 630.8
Metsätuhojen torjunta 630
Metsätuhot 630
Metsätuotteiden kuljetustalous 630
Metsätuotteiden markkinointi 630
Metsätyö 630.3
Miehen asema 305
Miehen sukuelinten taudit 616.6
Mielenterveys 159.91, ks. myös 616.8
Mielikuvitus 159.94/.95
Miestutkimus 305
Mikrobiologia 578/579
Mikroskopia 57.08
Mikrotaloustiede 330
Mineralogia 549
Mitalitaide 737
Mitat 389
Molekyylibiologia 577
Molekyylifysiikka 539
Monitieteiset yliopistot 378.4
Moottoripyörät 629.3
Moottoriurheilu 796.7
Moraali 17
Morfologia (kielitiede) 800/801
Motivaatio 159.94/.95
Muiden Euroopan maiden historia 940
Muistelmat 929
Muisti 159.953
Muoti 687, ks. myös 39
Muovaus 621.7/.9
Muoviteollisuus 678
Museologia 069
Museot 069
Musiikin estetiikka 78
Musiikki 78
Muuttoliike 314
Mykologia 58
Myllyt 664.6/.7
Myrkkyoppi 615
Mystiikka 24, ks. myös 141.33
Mytologia 29, ks. myös 39
Myynti 658.8

Nahkateollisuus 675
Nahkatuotteet 675
Naisen asema 305
Naishistoria 305
Naistenlehdet 79
Naistentaudit 618
Naistutkimus 305
Napa-alueet, historia 990
Napa-alueet, maantiede 919
Nautintoaineteollisuus 663.9
Nenätaudit 616.2
Nesteiden mekaniikka 53
Neurofysiologia 612.8, ks. myös 159.91
Neurologia 616.8
Neuvonta 02
Neuvostoliitto, historia 940, 950
Nimistöntutkimus 801.3
Nisäkkäät 599
Norjan kieli 803.95/.98
Norjankielinen kirjallisuus 839.3/.8
Normit, tekniset 006
Nukutus 616-089.5
Numeerinen analyysi 51
Numeerinen matematiikka 51
Numismatiikka 737
Nuorisojärjestöt 061
Nuorisokulttuuri 316.7
Nuorisonhuolto 364-053.2
Nuorisopsykologia 159.92
Nuorisoseurat 061
Nuorisotyö 374.3
Nuortenhuolto 364-053.2
Nuortenkirjallisuus 087.5
Nykykreikan kieli 807
Nykykreikankielinen kirjallisuus 87
Näyttelyt, eri alojen: ko. alan luokkaan
Näyttelyt, yleiset 061

Obstetriikka 618
Odontologia 616.314
Oftalmologia 617.7
Ohjelmointi 004
Oikeuden aputieteet 340
Oikeus 34
Oikeusfilosofia 340
Oikeushistoria 340
Oikeuskemia 340
Oikeuslääketiede 340
Oikeuspsykologia 340
Oikeustieteen metodologia 340
Okkultismi 133
Onkologia 616-006
Onomastiikka 801.3
Ontologia 11/12
Ooppera 792.5
Oopperamusiikki 78, 792.5
Operaatioanalyysi 51
Opettajat 371.2
Opetus, organisaatio371
Opetus, yleistä 37
Opetusmenetelmät 371.3
Opetusohjelmat 378.14
Opetustilat 371
Opetusvälineet 371
Opetus 37
Opinto-oppaat 378.14 & ala
Oppilaat 371.2
Oppiminen 159.953.5
Optiikka 535
Optimointi 51
Orgaaninen kemia 547
Organisaatioteoria 65.01
Organisaatiotutkimus 65.01
Ornitologia 598.2
Ortodoksinen kirkko 281.9
Ortodontia 616.314
Ortopedia 617.3
Osakulttuurit 316.7
Oseania, historia 990
Oseania, maantiede 919
Oseanografia 551.46
Osoitekirjat 058
Osto 658.7
Osuusliikkeet 334
Osuuspankit 336.7, 334
Osuustoiminta 334

Padot 626/627
Paikallishallinto 352
Paikallishistoriat 908
Paineastioiden valmistus 621.7/.9
Paineilmaenergia 621.5
Painot 389
Pakkaus 621.798
Paleobiologia 56, 57
Paleobotaniikka 56
Paleoekologia 56, 574
Paleoeläintiede 56
Paleografia 930
Paleohydrologia 556
Paleokasvitiede 56
Paleoklimatologia 551.5
Paleolimnologia 556
Paleontologia 56
Paleozoologia 56
Palkat 331.2
Palkkaus 331.2
Palloilu 796.3
Palontorjunta 614.84
Palvelut (kansantalous) 338.4
Palvelut(liiketalous) 658.6
Pankit 336.7
Panteismi 21
Paperiteollisuus 676
Papyrologia 930
Paranormaalit ilmiöt 133
Parapsykologia 159.961
Parasitologia 576
Parodontologia 616.314
Partio 061.213
Parturit 687.5
Pasifismi 327.3
Pastoraaliteologia 25
Patentit 608, 347.77/.78
Patenttioikeus 347.77/.78
Patologia 616
Patristiikka 27
Pediatria 616-053.2
Pedodontia 616.314
Pelastuspalvelu 614.8
Pelit 794
Perhe-elämä 39
Perhehuolto 364
Perinnetieteet 39
Perinnöllisyystiede 575
Persoonallisuuden psykologia 159.92
Peruskoulu 373
Perusoikeudet 342
Perustukset 624.1
Perustuslaki 342
Petrokemian teollisuus 665
Petrologia 55
Piirihallinto 353/354
Piirtokirjoitukset 930
Piirustus 74
Pintakäsittely 621.79
Pintavesien hydrologia 556
Plasmafysiikka 533
Pohjarakennus 624
Pohjavesi 556
Pohjois-Amerikka, historia 970
Pohjois-Amerikka, maantiede 917
Pohjoismaat, historia 948
Pohjoismaat, maantiede 914.8
Poikkeavuuksien psykologia 159.9
Poliisitoimi 351/354
Poliittinen historia: ks. historia 93/99 ja eri maiden historiat
Poliittiset liikkeet 329
Poliittiset puolueet 329
Politiikantutkimus 32
Politologia 32
Polttoaineet 662
Polttomoottorit 621.4
Polttotekniikka 662
Polymeerikemia 544
Populaatioekologia 574
Poraustekniikka 622
Portugali, historia 940
Portugalin kieli 804/806
Portugalinkielinen kirjallisuus 84/86
Posliiniteollisuus 666.3/.7
Posti 656.8
Postimerkkeily 656.835
Proteesit 615.4 (hammasproteesit 616.314)
Protetiikka 616.314
Psykiatria 616.89
Psykoanalyysi 615.851
Psykofysiologia 159.91, ks. myös 612.8, 616.8
Psykologia 159.9
Psykologiset testit 159.9
Psykometriikka 159.91, ks. myös 612.8
Psykomotoriikka 159.94/.95
Psykoosit 616.89
Psykoterapia 615.851
Puhe (psykomotorisena toimintona) 159.94/.95
Puhelintekniikka 621.395
Puhetaito 82.08
Pumput 621.6
Puola, historia 940
Puolijohdefysiikka 53
Puolijohdekomponentit 621.38
Puolueet 329
Purjehdus 797.1
Putket 621.6
Putkistot 621.6
Puudutus 616-089.5
Puutarha-arkkitehtuuri 712/719
Puutarhanhoito 634/635
Puutarhaviljely 634/635
Puutavaranmittaus 630
Puuteollisuus 674
Pyhäkoulu 26
Pyöräily 796.6
Päihdehuolto 364
Päihteet 613.8
Päivähoito 364-053.2
Pörssi 336.7

Raamattu 22
Raamatuntulkinta 22
Radanrakennus 625
Radio 654, ks. myös 316.77, 659.3
Radiokemia 544
Radiotekniikka 621.39
Radioterapia 615.8
Radiotoiminta 654, ks. myös 316.77, 659.3
Raha 336.7
Rahoitus (liiketalous) 658
Raidekulkuneuvot 629.4
Raitiotieliikenne 656.2/.4
Raitiotiet 625
Rakennegeologia 55
Rakennusaineet (talonrakennus) 691
Rakennusgeologia 624.1
Rakennusosat (talonrakennus) 691
Rakennusstatiikka 624
Rakennustaide 72
Rakennustarvikkeet (talonrakennus) 691
Rakennustekniikka, yleistä 624
Rakennusten lämmitys 696/697
Rakentamisoikeus 349.4
Ranska, historia 940
Ranskan kieli 804.0
Ranskankielinen kirjallisuus 84/86
Ratsastus 798
Rauhanliike 327.3
Rauta 669.1
Rautatieliikenne 656.2/.4
Rautatiet 625
Ravintoaineet 64
Ravintolat 64.024
Ravintorasvat 664
Ravitsemisala 64.024
Ravitsemus 613.2/.3
Raviurheilu 798
Ravustus 639.2/.6
Retkeily 796.5
Retoriikka 82.08
Reuma 616-002
Reumataudit 616-002
Riistanhoito 639.1
Riistatalous 639.1
Rikastustekniikka 622
Rikkakasvit 632
Rikosoikeus 343
Rikosoikeus, sotaväen 343, 355/359
Rikosprosessi 343
Rippikoulu 26
Robotiikka 007
Robotit 007 (teollisuusrobotit ks. 621.5)
Romaanisen kielialueen kirjallisuus 84/86
Romaaniset kielet 804/806
Romanian kieli 804/806
Romaniankielinen kirjallisuus 84/86
Rotaryjärjestöt 061
Rotusorto 323.1
Runomittaoppi 800/801
Ruoansulatuselinten taudit 616.3
Ruoanvalmistus 641/642
Ruoka-aineet 64
Ruotsi, historia 948
Ruotsi, maantiede 914.85
Ruotsin kieli 803.95/.98
Ruotsinkielinen kirjallisuus 839.3/.8
Räjähdysaineet 662
Räjähteet 662
Röntgentekniikka 621.38

Saarnaoppi 25
Sairaalat 364.4
Sairaanhoitohenkilökunta 614.2
Sakramentit 26
Saksa, historia 940
Saksan kieli 803.0
Saksankielinen kirjallisuus 830
Salatieteet 133
Sammalet 58
Sammutustekniikka 614.84
Sanaristikot 794
Sanastontutkimus 801.3
Sanomalehdet 07
Sarjakuvat 741.5
Sarjat 05
Satamat 626/627 (satamaliikenne ks. 656)
Sedimentologia 55
Seemiläiset kielet 809
Seismologia 550.34
Sekasisältöiset teokset 08
Seksuaalinen käyttäytyminen 613.88/.89
Seksuaaliset vähemmistöt 613.88/.89
Sementtiteollisuus 666.9
Semiotiikka 003
Seuraleikit 79
Seurahuvit 793.3
Seutukaava-aluesuunnittelu 711.2
Seutukaavaliitot 711.2
Seutusuunnittelu 711.2
Sielunhoito 25
Sienet 58
Siirtolaisuus 314
Siivous 64
Sillanrakennus 624
Silmätaudit 617.7
Sirkus 79
Sisustustaide 74
Sisäeritysrauhasten taudit 616
Sisällönkuvailu 02
Sisälähetys 26
Siviilioikeus 347
Siviiliprosessi 347
Sivilisaatio, yleistä 008
Skandinaavinen kirjallisuus 839.3/.8
Skandinaaviset kielet 803.95/.98
Slaavilaisen kielialueen kirjallisuus 881/888
Slaavilaiset kielet 808
Soittimet 681.8
Sokeritauti 616.379-008.64
Sokeriteollisuus 664.1/.2
Solubiologia 576
Solukalvot 576
Sopeutumattomien kasvatus 376
Sosiaaliantropologia 316.7, ks. myös 39
Sosiaaliavustukset 364.4
Sosiaalihistoria 304
Sosiaalihuolto 364, ks. myös 304
Sosiaalilainsäädäntö 349.3
Sosiaalilääketiede 616
Sosiaalinen käyttäytyminen 316.6
Sosiaalioikeus 349.3
Sosiaalipalvelut 364.4
Sosiaalipolitiikka 304, ks. myös 364
Sosiaalipsykologia 316.6
Sosiaaliturva 364, ks. myös 304
Sosiaalityö 364.4
Sosialismi 141.8
Sosialistinen talousteoria 330
Sosialistiset koulukunnat141.8
Sosiografia 308
Sosiologia 316
Sosiologiset suuntaukset316
Sosiologiset koulukunnat 316
Sotahistoria 355/359
Sotataito 355/359
Sotatekniikka 623
Sotatiede 355/359
Sotatoimet 355/359
Sotaväen rikosoikeus 343, 355/359
Sotilashallinto 355/359
Soutu 797.1
Soveltava sähköstatiikka 621.31
Soveltava sähkömagnetismi 621.31
Soveltava geologia 55
Soveltavat tieteet, yleistä 6
Spektrianalyysi 543
Spektrofotometria543
Spektrografia 543
Spektrometria 543
Spektroskopia 543
Standardisointi 006
Standardit 006 (tietyn alan standardit: 006 & ala)
Stokastiset prosessit 51
Stomatologia 616.3
Stratigrafia 55
Suggestio 159.9
Suhdanteet 338
Suhdetoiminta 659
Sukellus 797.2
Sukupuolielämä 613.88/.89, ks. myös 39
Sukupuoliroolit 305
Sukupuolitaudit 616.9
Sukupuolitutkimus 305
Sukututkimus 929.5/.9
Sumeat joukot 51
Suoliston taudit 616.33/.38
Suomalais-ugrilaisten kansojen kirjallisuus 894.5
Suomalais-ugrilaiset kielet 809.45
Suomen kieli 809.454.1
Suomi, historia 948.0
Suomi, maantiede 914.80
Suukirurgia 616.314
Suullinen esitys 82.08
Suun taudit 616.3
Suunnistus 796.5
Suurtaloudet 64
Sveitsi, historia 940
Sydän- ja verisuonitaudit 616.1
Sydäntaudit 616.1
Symbolit 003
Synnynnäiset poikkeavuudet 616
Synnytysoppi 618
Syntaksi 800/801
Systemaattinen eläintiede 59
Systemaattinen kasvitiede 58
Sytologia 576
Syvyyspsykologia 159.9 (psykoanalyysi luokkaan 615.851)
Syöpätaudit 616-006
Sädehoito 615.8
Sähköasennukset 696/697
Sähköenergia 621.31
Sähköinen viestintä 621.39, ks. myös 007
Sähkökemia 544
Sähkökoneet 621.31
Sähkömagnetismi 537
Sähkömittaustekniikka 621.31
Sähköoppi 537
Sähkötekniikka 621.3
Säteilyturvallisuus 614.8
Säteilyturvallisuuslainsäädäntö 349.7
Säätimet 681.5
Säätiöt, eri alojen: ko. alan luokkaan
Säätiöt, yleiset 061
Säätöjärjestelmät 681.5
Säätölaitteet 681.5
Säätömenetelmät 681.5
Säätötekniikka 681.5

Taide, yleistä 7.0
Taide-estetiikka 7.0
Taidehistoria 7.0
Taidekäsityö 74
Taidenäyttelyt 7.091
Taideteollisuus 74
Taideteoriat 7.0
Taiteenfilosofia 7.0
Taivaanmekaniikka 52
Talonrakennus 69
Taloudellinen integraatio 339.92
Taloudellinen tila 338
Taloudellinen neuvonta 659.2 (kuluttajaneuvonta ks. 366)
Talouselämän suhdanteet 338
Taloushistoria 33
Talouspolitiikka 338
Taloussuunnittelu 338
Taloustieteet 33, 657, 658
Talviurheilu 796.9
Tanskan kieli 803.95/.98
Tanskankielinen kirjallisuus 839.3/.8
Tanssiesitykset 792.8
Tanssit (ei esittävänä taiteena) 79, kansantanssit ks. 39
Tanssitaide 792.8
Tanssiurheilu 796/799
Tapakulttuuri 39
Tapaturmantorjunta 614.8
Tapaturmat 614.8
Tapaturmat (liikenne) 656
Tartuntataudit 616.9
Taudinmääritysoppi 616-07
Tautioppi 616
Teatteri 792
Tee 663.9
Tekijänoikeus 347.77/.78
Tekniikka, yleistä 62
Teknilliset korkeakoulut 378.6, 62
Tekninen akustiikka 681.8
Tekninen mikrobiologia 663
Tekninen sähkökemia 621.3
Tekniset normit 006
Tekoäly 004
Tekstiiliteollisuus 677
Tektoniikka 55
Televisio 654, ks. myös 316.77, 659.3
Televisiotekniikka 621.397
Televisiotoiminta 654, ks. myös 316.77, 659.3
Teollisuuden, kaupan ja liikenteen organisaatio 65
Teollisuushygienia 628.3/.6
Teollisuuspolitiikka 338.45
Teollisuusrobotit 621.86 & 681.5 (robotit ks. 007)
Teollisuustalous 338.45
Teologia 2
Teoreettinen kemia 54
Teosofia 141.33
Terapia 615.8
Teratologia 616
Termodynamiikka 53
Terrestriset biokenoosit 574
Terveydenhoito, henkilökohtainen 613
Terveydenhoito, julkinen 614, ks. myös 364
Terveydenhuoltohenkilöstö 614.2
Terveyskeskukset 364.4
Teräs 669.1
Teurastamot 637
Thain kieli 809
Tiede, yleistä 001
Tiedehallinto 001.89
Tiedepolitiikka 001.89
Tiedotus 659
Tiedotustoiminta 659
Tieliikenne 656.1
Tienrakennus 625
Tieteellinen opetus 378
Tieteen metodiikka 001
Tieteen popularisointi 001
Tieteen teoria 001
Tieteenfilosofia 001
Tietojenkäsittely 004
Tietokannat 002 (tietyn alan: 002 & ala)
Tietokoneet 004
Tietoliikenne 654, ks. myös 316.77, 659.3
Tietoliikennetekniikka 621.39
Tietopalvelu 002
Tietotekniikka 004
Tietoteoria 16
Tilastomenetelmät 311, ks. myös 303, 51
Tilaston teoria 311, ks. myös 303, 51
Tilastot, ks. viralliset 311.3, yksityiset tilastot 311.4
Tilastotiede 311, ks. myös 303, 51
Tilinpito 657
Todennäköisyyslaskenta 51
Toimenhaltijat 35.08
Toimistot 651
Toimistotarvikkeet 651
Toimistotekniikka 651
Toimistotyö 651
Toksikologia 615
Topologia 51
Tribologia 621.8
Tsekkoslovakia, historia 940
Tuberkuloosi 616-002
Tuki- ja liikuntaelinten taudit 616.7
Tukkukauppa 658.8
Tulevaisuuden tutkimus 001.18
Tulivuoret 55
Tulkkaus 82.03
Tullit 339.5/.7, ks. myös 336
Tunnelirakennus 624.1
Tunteet 159.94/.95
Tuotannonsuunnittelu 658.5
Tuotantovälineet 658.2
Tuotesuunnittelu 658.6
Tuotteet 658.6
Tupakointi 613.8
Turkin kieli 809
Turkinkielinen kirjallisuus 89
Turkiseläimet 636
Turvapalvelut 614.8
Turve 662
Tutkat 621.396
Tutkimuslaitokset, eri alojen: ko. alan luokkaan
Tutkimuslaitokset, yleensä 061
Tutkimusmatkat 91
Tuuli 551.5
Tyylikaudet (taide) 7.0
Työ 331
Työelämän suhteet 331.1 (tietyn alan: 331.1 & ala)
Työllisyys 331.5
Työlääketiede 613.6
Työmarkkinajärjestöt 331.1 (tietyn alan: 331.1 & ala)
Työmarkkinat 331.5
Työoikeus 349.2
Työolot 331.4
Työpaikkademokratia 331.1(tietyn alan: 331.1 & ala)
Työperäiset sairaudet 331.4, 613.6
Työpsykologia 331, 159.9
Työsuojelu 331.4
Työtaistelut 331.1 (tietyn alan: 331.1 & ala)
Työtapaturmat 331.4
Työterveys 613.6
Työtiede 331
Työttömyys 331.5
Työturvallisuus 331.4
Työväenliike 329
Työväenopistot 374.7
Tähdet 52
Tähtijärjestelmät 52
Tähtitiede 52
Tärkkelysteollisuus 664.1/.2

Uhanalaiset lajit 502.7
Uinti 797.2
Ulkomaankauppa 339.5/.7
Ulkopolitiikka 327
Uni 159.9
Unkari, historia 940
Unkarin kieli 809.45
Unkarinkielinen kirjallisuus 894.5
Uralilaiset kielet 809
Urheilu, yleistä 796/799
Urheiluilmailu 797.5
Urheilukalastus 639.2/.6
Urheilumetsästys 639.1
Urologia 616.6
Uskonnolliset kokemukset 24
Uskonto, yleistä 2
Uskontososiologia 29, 316
Uskontotiede 29

Vaakunatiede 929.5/.9
Vaalit 324
Vaatehuolto 64
Vaatetusteollisuus 687
Vaistot 159.94/.95
Vakuutus 368/369
Valaistustekniikka 628.9
Valimot 621.74
Valimotekniikka 621.74
Valo-oppi 535
Valokemia 544
Valokuvaus 77
Valssaus 621.7/.9
Valtio-oikeus 342
Valtio-oppi 32
Valtionhallinto 353/354
Valtiontalous 336
Valtiosääntöoikeus 342
Valuutta 336.7
Valvetila 159.9
Vammaishuolto 364-056.26
Vanhan ajan historia 931/939
Vanhustenhuolto 616-053.9
Vanhuspolitiikka 616-053.9
Vanhustentaudit 616-053.9
Vanhuuden psykologia 159.92
Vankeinhoito 343.8/.9
Vapaa-aika 379.8
Vapaa-ajattelu 21
Varastointi (liiketalous) 658.7
Variaatiolaskenta 51
Vartiointipalvelu 614.8
Veneily 797.1
Venttiilit 621.6
Venäjä, historia 940
Venäjän kieli 808
Venäjänkielinen kirjallisuus 881/888
Verenkierto 612
Verenkiertoelinten taudit 616.1
Verenpainetauti 616.1
Verhoilu 684
Veri 612
Verisuonitaudit 616.1
Veritaudit 616.1
Verkkojulkaiseminen 655.41 & 654
Verkkokauppa 654 & 658.8
Verkkoteoria 51
Verotus 336.2
Vertaileva psykologia 159.92
Vertamuodostavien elinten taudit 616
Vesien saastuminen 504.4
Vesiensuojelu 504.4
Vesihuolto 628 (ympäristönsuojelu ks. myös 504.4)
Vesikulkuneuvot 629.5
Vesiliikenne 656.6
Vesipelit 797.2
Vesirakennus 626/627
Vesivoima 621.22
Videotaide 791.4
Videotekniikka 621.397
Viestinnän sosiologia 316.77, ks. myös 654, 659.3
Viestintätekniikka 621.39
Vietit 159.94/.95
Vihannesviljely 634/635
Viherrakentaminen 712/719
Viihdemusiikki 78, 79
Viittomakieli 800.89
Viljateollisuus 664.6/.7
Viralliset tilastot, erikoisalan 311.3 & ala
Viralliset tilastot, yleiset 311.3
Virkamiehet 35.08
Virkistys 613.7
Virologia 578/579
Viron kieli 809.45
Vironkielinen kirjallisuus 894.5
Virtsateiden taudit 616.6
Vitamiinit 577
Vitaminologia 577
Voimailu 796.8
Voimalat 621.31 (Ydinvoimalat 621.039)
Voimansiirto 621.8
Voimistelu 796.4
Voitelu 621.8
Vulkanologia 55
Vuoristokiipeily 796.5
Vuosikirjat, yleissisältöiset 058
Vuotuisjuhlat 398
Väestönsuojelu 614
Väestötiede 314
Väestötutkimus 314
Väliportaan hallinto 353/354
Väriteollisuus 667

Ydinfysiikka 539
Ydintekniikka 621.039
Ydinvoimalat 621.31, 621.039
Yhdyskuntasuunnittelu 711
Yhteiskunnan tuki- ja avustusmuodot 364.4
Yhteiskuntakuvaus 308
Yhteiskuntapolitiikka, yleistä 304, ks. myös 364
Yhteiskuntatieteet, tutkimusmenetelmät 303, ks. myös 311
Yhteiskuntatieteet, yleistä 3
Yhteiskuntatieteiden metodologia 303, ks. myös 311
Yhteisluettelot 017
Yhteisöt, eri alojen: ko. alan luokkaan
Yhteisöt, yleiset 061 & yhteisön nimi
Yksityiset tilastot, erikoisalan 311.4 & ala
Yksityiset tilastot, yleiset 311.4
Yleinen kielitiede 800/801
Yleinen kirjallisuustiede 82
Yleinen kirkkohistoria 27
Yleinen mekaniikka 531
Yleistieteiset yliopistot 378.4
Yleisurheilu 796.4
Yliopistot 378.4
Ylioppilaselämä 378.18
Ylioppilaskunta 378.18
Ympäristökysymykset 504
Ympäristölääketiede 614.7
Ympäristön saastuminen 504
Ympäristönsuojelu 504
Ympäristönsuojelutekniikka 628, ks. myös 628.3/.6
Ympäristöoikeus 349.6
Ympäristöterveys 614.7
Ympäristötieteet 504
Yritykset (sijainti) 658.2
Yritykset (tilat) 658.2
Yritykset (yleensä) 334
Yrityskirjastot 02 & ala
Yritysmuodot 658
Yritysvartiointi 658
Ystävyysseurat 327

Älykkyys 159.92
Äänentallennus 681.8
Äänentoisto 681.8
Äänneoppi 801.4

Öljy 662
Öljynjalostus 665
Öljyteollisuuden tuotteet 665
Öljyteollisuus 665

 

  • No labels