Automaattisen kuvailun toimintasuunnitelma vuodelle 2023 on julkaistu Finton asiakaswikissä os. https://www.kiwi.fi/x/ToJzEw

Keskeisimpinä tavoitteina on jatkaa automaattisen kuvailun laadun parantamista ja automaattisen sisällönkuvailun laajentamista luokituksiin ja kaunokirjallisuuteen. Pyrimme myös jatkokehittämään Finto AI -palvelun toiminnallisuuksia, käytettävyyttä ja saavutettavuutta sekä edistämään automaattisen kuvailun käyttöönottoja Suomessa ja maailmalla. Finto AI:n visuaalinen ilme uudistuu yhdessä Finton kanssa. Myös automaattisen bibliografisen kuvailun edistäminen ja työkalujen etsiminen / kehittäminen on suunnitelmissa.


Keskeisimmät tavoitteet 2023

  • Parannetaan automaattisen kuvailun laatua mm. hyödyntämällä koneoppimista ja kieliteknologiaa sekä tekemällä yhteistyötä
  • Laajennetaan automaattista sisällönkuvailua luokituksiin ja kaunokirjallisuuteen
  • Kehitetään edelleen Finto AI -palvelun toiminnallisuuksia, käytettävyyttä ja saavutettavuutta
  • Edistetään automaattisen kuvailun käyttöönottoja Suomessa ja maailmalla