Finto-palvelusopimus solmitaan Fintossa ontologiaa, sanastoa tai luokitusta julkaisevan tahon ja Kansalliskirjaston välillä. Sopimus määrittää osapuolten keskinäiset vastuut ja tehtävät. Vain Fintossa tietovarantoja julkaisevien organisaatioiden tarvitsee solmia sopimus. Finton selailukäyttöliittymää tai rajapintoja käyttävien organisaatioiden, jotka eivät julkaise omaa tietovarantoa, ei tarvitse solmia sopimusta.

Sopimuksen alla oleva versio on pilottisopimus, joka on voimassa 31.12.2016 asti. Vuoden 2016 syksyllä tarkistetaan sopimus ja sitä muokataan tarpeen mukaan, jonka jälkeen julkaistaan ja solmitaan pysyvät sopimukset.

Finton palvelusopmuksesta on kaksi versiota:

Sopimus tulostetaan ja lähetetään päivättynä ja allekirjoitettuna kahtena kappaleena Kansalliskirjastolle osoitteella: