Kansalliskirjasto järjestää tiistaina 12.5. klo 10-12 tiedekustantajille ja lehdentekijöille suunnatun keskustelutilaisuuden, jonka aiheena ovat Elektra- ja Periplus-palveluiden alasajoa koskevat suunnitelmat ja palveluissa mukana oleville lehdille tarjolla olevat tulevaisuuden vaihtoehdot.

Tilaisuuden ilmoittautuminen on päättynyt. Ilmoittautuneille on lähetetty sähköpostitse Zoom-etäyhteyden tiedot.

Osallistujat voivat esittää tilaisuuden aikana kysymyksiä ja kommentteja Zoomin chatissa tai pyytää puheenvuoroja Zoomin käyttöliittymän Participants -osiosta löytyvän Raise Hand -toiminnon avulla. Ks. myös ohjeet Zoom-kokouksiin osallistumisesta.

Esityskalvot pyritään linkittämään tälle ohjelmasivulle jo ennen tilaisuuden alkua.

Lisätietoja tilaisuudesta ja Elektran toiminnasta Kansalliskirjastossa antaa Jyrki Ilva,  jyrki.ilva[at]helsinki.fi, puh. 050 318 2231.

Kopioston osalta lisätietoja antavat:

  • Lisensointiratkaisut, oikeuksien clearaus: Juha Jukkara, juha.jukkara[at]kopiosto.fi, puh. 09 4315 2346
  • Elektra-valtuutukset, korvaukset ja tekijätiedot: Riikka Kero, elektra[at]kopiosto.fi, puh. 09 4315 2357

Keskustelutilaisuuden ohjelma

Tiistai 12.5. klo 10-12

10.00-10.05:

Tilaisuuden avaus

Kristiina Hormia-Poutanen, palvelujohtaja, Kansalliskirjasto

10.05-10.25:

Elektra, Periplus ja suunnitelma palveluiden alasajosta (linkki esitykseen, pdf)

Jyrki Ilva, tietojärjestelmäpäällikkö, Kansalliskirjasto

Tiedekustantajille tehdyn Elektra-kyselyn tulokset (linkki esitykseen, pdf)

Pauliina Raento, pääsihteeri, Suomen tiedekustantajien liitto

10.25-10.40:

Kasvatus-lehden kommenttipuheenvuoro

Janne Varjo, päätoimittaja, Kasvatus

Sosiologia-lehden kommenttipuheenvuoro

Janne Autto, päätoimittaja, Sosiologia

10.40-10.55:

Suomen tiedekustantajien liiton jäsenlehdet ja Elektra-palvelun alasajo (linkki esitykseen, pdf)

Leena Kaakinen, puheenjohtaja, Suomen tiedekustantajien liitto

10.55-11.10:

Tekijänoikeusjärjestö Kopioston puheenvuoro (linkki esitykseen, pdf)

Jukka-Pekka Timonen, varatoimitusjohtaja, Kopiosto

11.10-11.25:

Journal.fi-palvelu ja tietojen siirto Elektrasta (linkki esitykseen, pdf)

Antti-Jussi Nygård, suunnittelija, Tieteellisten seurain valtuuskunta

11.25-11.35:

Tutkain-ratkaisu Periplus-aineistojen ja digitoitujen lehtien käyttöön saattamisessa (linkki esitykseen, pdf)

Johanna Lilja, palvelujohtaja, Kansalliskirjasto

11.35-12.00:

Vapaata keskustelua

Taustaa

Elektra on toiminut 1990-luvun lopulta lähtien, ensin hankkeena ja sittemmin Kansalliskirjaston ja Kopioston yhteistyönä tuottamana maksullisena palveluna, jonka kautta on tällä hetkellä saatavilla noin 40.000 artikkelia yli 50 eri lehdestä. Elektran yhteydessä toimiva Peri+-palvelu puolestaan sisältää lehtien takautuvasti digitoituja vuosikertoja.

Muutaman viime vuoden aikana yhä useammat kotimaiset tiedelehdet ovat siirtyneet avoimeen julkaisemiseen, ja esim. Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämässä Journal.fi-palvelussa on mukana jo noin 80 lehteä. Tässä tilanteessa Kansalliskirjasto on päätynyt siihen, ettei Elektran kaltaisen maksullisen palvelun ikääntyvän teknisen infrastruktuurin uudistamiseen ole enää mielekästä investoida, vaan palvelu pyritään ajamaan hallitusti alas. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan uusien aineistojen vastaanotto lopetetaan vuoteen 2020, minkä jälkeen palvelussa jo olevat aineistot pyritään pitämään tilaajaorganisaatioiden käytettävissä siirtymäkauden ajan, todennäköisesti vuoden 2022 loppuun asti.

Koska palvelun alasajo vaikuttaa mukana olevien lehtien toimintaan ja niiden julkaisemien artikkelien saatavuuteen, Kansalliskirjasto pyrkii yhdessä muiden toimijoiden kanssa etsimään keinoja, joilla voidaan tukea lehtien siirtymistä avoimeen julkaisemiseen ja löytämään ratkaisuja myös takautuvien vuosikertojen saatavuuden takaamiseen.

Kopiosto ja Suomen tiedekustantajien liitto pyrkivät osaltaan turvaamaan lehtien tekijänoikeudellisen aseman ja tekijänoikeustulot tulevaisuudessa.

  • No labels