Kokouksessa mukana yhteistyöverkoston edustajien lisäksi KK:n metadata-asiantuntijat Juha Hakala ja Ulla Ikäheimo. Juhalta jonkin verran kommentteja suositushahmotelman sisällöstä ylipäätään, minkä lisäksi käsiteltiin OpenAIRE-vaatimuksia.

 • Scholarly Works Application Profile: kirjastoalalle koottu FRBR:n mukainen Dublin Core soveltamismalli → olisi hyvä käyttää suositushahmotelman kenttien pohjana.
 • Pitäisiko OKM-vaatimuksista tehdä erillinen liite, joka tarkistettaisiin vuosittain uusien ohjeiden valmistuttua / tiedonkeruun valmistuttua (että suositus on ajantasalla korjauksia varten)?
 • Voisiko ylipäätään koko metadatasuositus olla päivittyvä dokumentti? → erityisesti jos Dublin Corea aletaan taas aktiivisemmin kehittää.
  • Juha Hakalan mukaan kehitystyön eteneminen vaikuttaa mahdolliselta.
 • Pitäisikö suositukseen merkitä mitkä kentät muuttuvat uuden kentän nimen lisäksi?
 • oaDOI-sivulla voi hakea maksumuurin takana olevan artikkelin DOI:n avulla vapaasti saatavilla olevia rinnakkaistallenteita.
 • OpenAIRE:n vaatimuksissa olevat dc.creator-kenttä tulee suositukseen DSpace-disclaimerin kanssa → ohjelmisto varannut kentän sisäiseen käyttöön, dc.contributor.author-kenttä vaihdetaan/vaihtuu rajapinnassa vaadituksi kentäksi.
 • ORCID- tai muun tekijän pysyvän tunnisteen selvittäminen voi olla hankalaa.
  • Osassa artikkeleissa tunniste näkyy rahoittajan tiedoissa → pitäisi käydä tarkistamassa erikseen?
  • Suomen Akatemia edellyttää, että ORCID on merkitty julkaisuun näkyviin → tutkijat vain harmittavan harvoin muistavat/tietävät/tajuavat merkitä sen.
   • Miten tätä seurataan/tarkistetaan Akatemian puolelta?
 • Päivämäärän ISO 8601 -standardia ollaan muuttamassa.
  • Uusi standardi antaa enemmän mahdollisuuksia/vaihtoehtoja niille julkaisuille, joiden ilmestymisaika ei ole tiedossa, esim. voidaan ilmoittaa likimain ajanjakso.
 • OpenAIRE: info-pohjainen uri on antiikkinen.
 • Olisiko mahdollista varata dc.contributor-kenttä vain henkilöille/henkilönimille? → koska Finnan hakutuloksissa yhteisönimet hyppäävät ensimmäiseksi.
 • OpenAIRE?: type.version on haastava?
  • Käytännössä kaiketi kolme vaihtoehtoa ns. pre-printille: draft, submittedVersion ja acceptedVersion → mutta kuka tallentaisi luonnosta? Vai onko luonnos pre-print ja muut jotain muuta?
  • Pre-printien tallentaminen mietitytti; vaikka tallentaminen on sallittua artikkelin julkaisun jälkeen, lopullinen artikkeli voi olla hyvin erilainen pre-printiin verrattuna.
 • dc.format?
 • Qualified DC -kenttä .audience: OpenAIRE antaa esimerkiksi Yhdysvaltain opetushallituksen metadatatietokannasta: http://www.ed.gov/admin/reference/index.jsp.
  • Ei ole valmista skeemaa.
  • Tarkoitettu ehkä tietynlaisen aineiston markkinointia varten, jos tietoa aiotusta yleisöstä alkaa kertyä.
 • MARC/RDA-vastaavuus? → metadataa kerätään manifestaatioista.

Tanja jatkaa työtä välipäivät, lähettää viestin edistymisestä ennen lomalle jääntiään. Loman jälkeen kokoustetaan taas.

 • No labels