Konsortioryhmän päätös

Hyväksytty konsortioryhmässä 18.6.2012

Jokainen asiakasliittymään osallistuva organisaatio solmii palvelusopimuksen Kansalliskirjaston kanssa, jolloin organisaatiosta tulee konsortion jäsen. Usean organisaation muodostamat yhteenliittymät voivat liittyä palveluun myös siten, että yksi yhteenliittymää edustava organisaatio solmii palvelusopimuksen Kansalliskirjaston kanssa muiden yhteenliittymän jäsenten valtuuttamana niiden puolesta ja nimissä.

Tällaisia yhteenliittymiä ovat esimerkiksi kirjastokimpat, yhteiskirjastot ja muut usean organisaation muodostamat konsortiot tai muut yhteenliittymät.

Yhteenliittymän edustajalla tulee olla muiden yhteenliittymän organisaatioiden valtuutus siitä, että tämä voi allekirjoittaa palvelusopimuksen muiden organisaatioiden puolesta. Dokumentti, josta käy ilmi saadut valtuutukset ja yhteenliittymässä mukana olevien organisaatioiden nimet, tulee liittää palvelusopimuksen liitteeksi.

Yhteydenpito Kansalliskirjaston ja yhteenliittymän välillä tapahtuu pääsääntöisesti yhteenliittymän edustajan välityksellä.

 

Organisaatioiden yhteenliittymien palvelusopimus

Suosittelemme, että yhteenliittymän valtuutus perustuu Kansalliskirjaston tarjoamaan mallipohjaan (muokattava versio Sopimukset sivulla, Liite 8), mutta sen voi muotoilla itse jos yhteenliittymällä on siihen erityisiä tarpeita. Itse muotoillussa valtuutuksessa on kuitenkin oltava minimissään samat asiat sovittuna kuin Kansalliskirjaston valtuutusmallissa.

Lisätietoa: finna-posti@helsinki.fi

Yhteenliittymien palvelusopimuksen toimittaminen Kansalliskirjastoon

Yhteenliittymän vetäjä kokoaa valtuutukset yhteen ja toimittaa niistä yhdet kappaleet palvelusopimuksen ja muiden liitteiden (Liite 1, mahdollisesti myös Liite 7) mukana Kansalliskirjastoon sopimusasioita hoitavalle palvelusuunnittelija Susanna Eklundille osoitteella:

Kansalliskirjaston allekirjoituksella varustettu asiakkaan kappale palvelusopimuksesta palautetaan asiakkaalle. Liitteitä ei palauteta.

HUOM. Jos organisaatioiden yhteenliittymän jäsenet allekirjoittavat kukin oman palvelusopimuksen, kuoreen kannattaa lisätä saate, josta ilmenee, minkä yhteenliittymän piiriin organisaatio kuuluu.