Missä mennään ATT-, Finna-, Finto-, Kilda- ja Melinda-hankkeissa 4/2015

30.10.2015

Tästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat uusimmat tiedot ATT-hankkeen, Finnan, Finton, Kildan sekä Melindan kuulumisista.

Tulevia tilaisuuksia syksyllä 2015

Menneet tilaisuudet

Finna
Finto
Kilda
Melinda
ATT/Tajua 


Finna

Finna on tiedonhakupalvelu, joka kokoaa yhteen aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

Tuotantoon tai betatuotantoon ovat alkusyksystä siirtyneet:

Tuotantoon siirtyneitä Finna-näkymiä:

Uusina organisaatioina on Turun Museokeskuksesta tuotantoon haravoitu Forum Marinumin ja Salon historiallisen museon aineistoa.

Ajankohtaista mukaantulosta

 Finnaan ovat ilmoittautuneet seuraavat uudet organisaatiot tai organisaatioiden yhteenliitymät:

 Teknisen kehitystyön kuulumiset

Tapahtumat ja koulutukset

Muuta

Lisätietoja:

Finna-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Erkki Tolonen.


Finto

Finto on suomalainen palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

Sisältötyön kuulumiset

Kokoukset

Seminaarit ja viestintä

Lisätietoja:

Finto-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Matias Frosterus.


Kilda

 

Kilda eli Kirjastometatieto linkitetyksi dataksi -projekti (2014-2016) tukee siirtymistä kirjastometatiedon tuotannossa linkittyvään dataan. Ensimmäinen askel linkittyvän ja yhteentoimivan metatiedon suuntaan on kansainvälisen RDA-kuvailustandardin käyttöönotto Suomen kirjastoissa. Kilda edistää myös uusien tunnisteiden käyttöönottoa ja sanastojen julkaisemista avoimena datana.

Ajankohtaista

RDA-tiedotussivuilla on uusi Kysymyksiä ja vastauksia -osio, jossa on kooste palveluosoitteeseen (kuvailusaannot-posti@helsinki.fi) ja muita kanavia pitkin tulleista kysymyksistä. Lähetä lisää kysymyksiä palveluosoitteeseen tai kommentoi Kysymyksiä ja vastauksia -sivulle!

Viimeisimmät ohjeet

RDA-suomennoksen siirtäminen kansainväliseen RDA toolkit -palveluun on loppusuoralla. Suomennos julkaistaan palvelussa vuoden 2015 lopussa. Syksyn 2015 RDA-koulutusten ajan suomenkieliset RDA-tekstit ovat käytettävissä RDA-wikissa.

Ryhmien kokoukset

Kilda-projektin ohjausryhmän seuraava kokous on 28.1.2016. Ohjausryhmän esityslistat ja muistiot ovat Kilda-projektin Projektiorganisaatiosivulla.

Seminaarit, koulutukset

Kirjastoverkon RDA-koulutukset ovat käynnissä. Ensimmäisen koulutuspäivän 2.10.2015 esitysdiat ja videoinnit ovat RDA-koulutussivulla. Seuraavat koulutuspäivät ovat 27.10. ja 1.12. Koulutus on luonteeltaan RDA-tekstiä esittelevää, ei siis varsinaista luettelointikoulutusta. Koulutuspäivien ohjelmat ja muuta tietoa löytyy RDA-koulutussivulta. Tilaisuuksien jälkeen osallistujille lähetetään sähköpostissa palautelomake. Palaute on tärkeää ensi vuoden koulutusten suunnittelussa. Kiitos jo palautetta antaneille!

RDAn käyttöönotosta kiinnostuneille järjestetään 17.11.2015 RDA-kyselytunti. Yhden tunnin pituinen kyselytunti pidetään verkossa. Kyselytunti keskittyy RDAn käyttöönottoon, ei niinkään RDAn sisältöön. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen kuvailusaannot-posti@helsinki.fi. Kysymyksiä on tarkoitus esittää myös kyselytunnin aikana etäyhteyden ”chatin” kautta. Lisätietoa kyselytunnista RDA-koulutussivuilla ja sähköpostilistoilla lähiaikoina.

Lisätietoja:

Kilda-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä.


Melinda

Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

Yliopisto- ja yhteiskirjastot, ammattikorkeakoulukirjastot:

Yleiset kirjastot:

Teknisen kehitystyön kuulumiset

Ryhmien kokoukset

Tapahtumat ja koulutukset

Lisätietoja:

Melinda-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru.


ATT - Avoin tiede ja tutkimus

Tajua

Tajua-hanke edistää tieteen tuotosten avointa saatavuutta. Se on Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen osahanke Kansalliskirjastossa.

Projekti on käynnistynyt

TAJUA-projektin tavoite on parantaa tieteen tuotosten saatavuutta ja löydettävyyttä. Hanke koostuu verraten itsenäisistä osaprojekteista: 

Projekti käynnistyi virallisesti 1.9.2015. Helsingin yliopistossa voimassa olevan rekrytointikiellon takia alku on kuitenkin ollut verkkainen.

Tietojärjestelmäsuunnittelija Anis Moubarik työskentelee projektissa vuoden loppuun. Hän osallistuu rinnakkaistallennuksen infrastruktuurin kehittämiseen sekä tutkimusdatan kuvailutyökalun suunnitteluun.

Projektisihteeri Piia Naukkarinen työskentelee avoimen julkaisemisen tuen mallien parissa samoin vuoden loppuun.

Open Accessin rahaliikennettä selvitetty

Avoimeen julkaisemiseen liittyvien artikkelimaksujen euranta olisi tärkeää, mm. siksi, ettemme maksa päällekkäisiä artikkeli- ja tilausmaksuja. Artikkelimaksuihin liittyy myös muita kuluja, jotka lisäävät avoimen julkaisemisen kokonaiskustannuksia. Open Access -markkinat ovat kasvussa, joten näiden kustannustenkin merkitys kasvaa. Tajua-hankkeessa valmistellaan raporttia artikkelimaksujen

Raporttia varten on kerätty saatavilla olevaa tietoa Suomen yliopistojen artikkelimaksuista. Pääasiallinen riedonlähde on ollut OKM:n julkaisutiedonkeruu, mutta sitä on täydennetty muilla tiedonlähteillä. Artikkelimaksuista tietoa on kuitenkin verraten vähän saatavilla, mutta karkeita arvioita voitaneen tehdä. Tietoa suomalaisten tutkijoiden avoimesta julkaisemisesta pyritään keräämään myös kustantajien datasta.  Raporttia täydennetään vielä kustantajien open access -lisenssien lainopillisella tarkastelulla: mitä kirjoittajat voivat ja eivät voi niiden perusteella tehdä.

Jo saatujen tulosten perusteella on selvää, että avointa julkaisemista koskevaa tiedonkeruuta on parannettava.

Raportti tulee valmistuessaan tarjoamaan tietopohjaa avoimen julkaisemisen tuen mallien jatkokehitykselle. Pyrimme tuottamaan ensimmäisen avoimen version mahdollisimman pian.

Lisätietoja: TAJUA-projekti

Tajua-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Esa-Pekka Keskitalo.

ATT-hankkeen koulutuskoordinaatio

ATT-hanke aloitti koulutusten järjestämisen avoimen tieteen osaajakoulutuksella, jonka ensimmäinen tapaaminen järjestettiin 14. syyskuuta Helsingissä Tieteiden talolla. Tilaisuudessa kartoitettiin osallistujien koulutustarpeita ja perehdyttiin avoimen tieteen periaatteisiin ja hyötyihin.

Varsinainen avoimen tieteen osaajakoulutus muodostuu viidestä erillisestä koulutustilaisuudesta:

Toteutus: Koulutuskokonaisuudet ovat erillisiä tilaisuuksia. Jokainen voi osallistua vain itseään kiinnostaviin  koulutuskokonaisuuksiin. Jokainen koulutuskokonaisuus järjestetään syksyn 2015 ja kevään 2016 välisenä aikana kahtena vaihtoehtoisena päivämääränä. Asiantuntija-alustuksia voi seurata etäyhteydellä, mutta työpajoihin on pääsääntöisesti osallistuttava paikan päällä. Tulevat osaajakoulutukset.

Kohderyhmät: Osaajakoulutuksiin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki avoimesta tieteestä kiinnostuneet henkilöt kuten kirjastojen, tieto- ja tutkimushallinnon, tutkijakoulujen, opetuksen ja muiden mahdollisten henkilöstöryhmien edustajat. 

Ilmoittautuminen: Jokaiseen tilaisuuteen ilmoittaudutaan erikseen. Osaajakoulutukset, joihin voi ilmoittautua tällä hetkellä

Kustannukset: Osaajakoulutus on maksuton.

Sinulla on mahdollisuus osallistua osaajakoulutuksen järjestämiseen esim. toimimalla kouluttajana ja/tai koulutusmateriaalien tuottajana. Tutkijana voit myös tulla kertomaan omasta tutkimulsestasi avoimuuden näkökulmasta. Kerro meille avoimeen tieteeseen liittyvistä koulutustarpeistasi. Ota yhteyttä: koulutuskoordinaattori sari.raisanen@helsinki.fi tai att-koulutus@postit.csc.fi.

Lisätietoja: ATT-hanke.

ATT-tilannekatsauksen kokosi koulutuskoordinaattori Sari Räisänen.Kuvatiedot:

Kirjastoverkkopäivät 2015, KK/Jukka Pennanen

Sivun alkuun