Kansalliskirjasto tarjoaa tällä hetkelllä kahta kirjastojärjestelmäpalvelua: väistyvää Voyager-palvelua ja uutta Koha-palvelua.

Koha-palvelu

Kansalliskirjasto ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy tarjoavat yhteistyössä kirjastojen käyttöön Koha-kirjastojärjestelmän sekä sen tarvitseman palvelinympäristön. Kohan käyttöönotto alkoi 2018, ja vuonna 2019 se tulee käyttöön useissa tieteellisissä kirjastoissa. Kirjastojen Koha-projektilla on oma projektisivustonsa: https://www.kiwi.fi/display/KK.

Koha (https://koha-community.org/) on avoimen lähdekoodin järjestelmä. Se on Suomessa käytössä myös suuressa joukossa yleisiä kirjastoja, ks. https://koha-suomi.fi/.

Kansalliskirjaston Koha-palvelussa on tällä hetkellä lähtökohtana, että kirjasto käyttää Finnaa asiakkaiden käyttöliittymänä – kohan asiakaskäyttöliittymää ei tueta. Samoin on tarkoitus, että luettelointi tapahtuu Melindassa. 

Kohan käyttäjät eivät ole muodostaneet konsortiota, vaan kukin organisaatio tekee sitä koskevat päätökset itsenäisesti. Käyttöönottovaihetta koordinoi projektiorganisaatio, jossa on yleiskokous, ohjausryhmä, pääkäyttäjäryhmä sekä työryhmiä. 

Lisätietoja: 

Voyager-palvelu

Voyager on poistumassa käytöstä Suomessa. Viimeisetkin kirjastot luopunevat siitä vuoden 2020 aikana. Palvelut päättyivät 31.12.2019.