Kirjastojen Koha - viestintäsuunnitelma (luonnos)

Viestinnän kokonaisvastuuhenkilö ja koordinaattori:   Esa-Pekka Keskitalo

Muutoksen tavoite:   Joukko kirjastoja, mukaan luettuna Kansalliskirjasto, siirtyvät Voyager-kirjastojärjestelmästä avoimen lähdekoodin Koha-järjestelmään.

Huom.   Kirjaston asiakkaalle muutos näkyy ihannetapauksena lyhyenä käyttökatkona, koska Finna toimii käyttöliittymänä. Siitä tarpeellinen viestintä on lähinnä kirjastojen vastuulla.

 

Viesti (mitä)

Kohderyhmä (kenelle)

Milloin?

Vastaava (kuka)

Kanavat (miten)

Huom.

 

 

 

 

 

 

Käyttöönottojen aikataulu
(ja muutokset)

Koha-kirjastot

KK/KVP / Melinda, Finna

CSC

 

 

Tammikuun lopussa. Sen jälkeen muutosten yhteydessä.

EPK

Koha-kiwi

Koha-kupoli

CSC-wiki

yleiskokouslista

pääkäyttäjälista

 

Ennakkotiedotus käyttöönottoon liittyvistä palvelupoikkeamista; sekä tiedotus siirtymisen aikana.

Kirjaston henkilökunta

Kirjaston asiakkaat

Liittyvien tietojärjestelmien omistajat

 

Kirjaston määrittelemänä ajankohtana

Kirjasto

Kirjasto määrittelee

 

Ennakkotiedotus siirtymisen mahdollisesti aiheuttamista pysyvistä muutoksista palveluissa, prosesseissa ja toiminnallisuuksissa.

Kirjaston henkilökunta

Kirjaston asiakkaat

Liittyvien tietojärjestelmien omistajat

Kirjaston määrittelemänä ajankohtana

Kirjasto

Kirjasto määrittelee

 

Tiedotus käyttöönoton jälkihoidosta, mahdolliset jonkin aikaa kestävät puutteet palvelussa yms.

Kirjaston henkilökunta

Kirjaston asiakkaat

Liittyvien tietojärjestelmien omistajat

Kirjaston määrittelemänä ajankohtana

Kirjasto

Kirjasto määrittelee

 

Tiedotus onnistuneesta käyttöönotosta

Korkeakoulujen johto, kirjastojen johto, ICT-johto.

Kirjastojen henkilökunta

Kirjaston asiakkaat

CSC

Kirjaston määrittelemänä ajankohtaa

Kirjasto / KVP

Missä mennään

 

 

Tiedotus palvelutuotannon järjestämisestä: sopimusten solmiminen,

Korkeakoulujen johto ja ICT-johto.

Kirjastojen johto

Sopimusten vahvistuessa.

CSC (varsinainen sopijapuoli)

CSC määrittelee

Imagoviestintää:

yhteistyö, CSC-kumppanuus

Viestintä Kohan kehittämisestä

Korkeakoulujen johto ja ICT-johto.

Kirjastojen johto

Avoimen lähdekoodin yhteisöt

Yleiset Koha-kirjastot ja Koha-Suomi

Kv. kehittähäyhteisö

Suunniteltava

EPK

MM-katsaus

Tietolinja

ICT-päivät

Kohacon

Imagoveistintä:

osaaminen
asiakaskeskeisyys
yhteistyö
kirjasto työpaikkana

 

Verkostoituminen

 

Koha-seminaari

Koha-kirjastot

KK

Koko kirjastokenttä

 

Järjestäjä (kuka?)

 

 

Kirjastot siirtyvät avoimen lähdekoodin järjestelmään.

Korkeakoulujen johto, kirjaston johto ja ICT-johto.

Avoimen lähdekoodin yhteisöt

 

Syyskuu, kun KK onnistuneesti tuotannossa.

EPK

 

Imagoviestintää: avoimuus, osaaminen, kustannustehokkuus,
kirjasto työpaikkana,
yhteistyö