Blog

Tallennamme verkossa käytävää keskustelua yhteiskuntasopimuksesta / kilpailukykysopimuksesta / pakkolaeista verkkoarkistoon. Myös sinä voit osallistua tallennettavien aineistojen valintaan ehdottamalla aihetta käsittelevää sisältöä, kuten hashtagia, Twitter-tiliä, julkista Facebook-profiilia, videota, blogikirjoitusta, verkkosivua tai muuta verkkoaineistoa verkkoarkistoon tallennettavaksi. Ehdotuksia voi lähettää digitaalisen kirjaston blogin kautta: http://tinyurl.com/j4dttno

Suomalaiseen verkkoarkistoon on tallennettu internetistä suomalaista aineistoa vuodesta 2006 alkaen kulttuuriaineistolain (1433/2007) mukaisesti. Verkkoaineistosta tallennetaan edustava ja monipuolinen otos. Kerätyt aineistot ovat asiakkaiden käytössä Kansalliskirjastossa ja muissa vapaakappalekirjastoissa, Eduskunnan kirjastossa sekä Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa.

Avoimesti yleisön saatavilla olevaa verkkoaineistoa tallennetaan vuosittain toteutettavassa Suomi-keräyksessä ja eri aihepiireihin, kuten vaaleihin tai tapahtumiin, liittyvissä teemakeräyksissä.

Teemakeräyksiä on aiemmin tehty mm. eduskunta- ja presidentinvaaleihin, peleihin, musiikkiin ja Euroopan pakolaistilanteeseen liittyen.

Kansalaiset voivat lähettää ehdotuksia kerättävistä verkkosisällöistä ja toimittaa ne digitaalisen kirjaston blogin kautta Kansalliskirjastolle:
http://blogs.helsinki.fi/digikirjasto/2016/03/10/ehdota-yhteiskuntasopimukseen-kilpailukykysopimukseen-pakkolakeihin-liittyvaa-verkkoaineistoa-verkkoarkistoon-tallennettavaksi/

Yhteystiedot

 

Hallituspuolueiden budjettineuvottelut
Forsberg, Reijo. Työväen Arkisto / CC BY -NC -ND 4.0

Kansalliskirjasto tallettaa kotimaisen julkaisutuotannon yhteistyössä julkaisualan toimijoiden kanssa kulttuuriaineistolain (1433/2007) mukaisesti. Tallettaminen koskee painotuotteita, lautapelejä, verkkojulkaisuja, äänitteitä ja muita tallenteita.

Suomalaisten kustantajien julkaisemat tai suomalaista levitystä varten erikseen muunnetut pelit (kuten lauta-, kortti- ja palapelit) kuuluvat luovutusvelvollisuuden piiriin. Kotimaisia pelejä on arkistoitu kansalliskokoelmaan 1800-luvulta alkaen.

Kotimaassa valmistettujen pelien luovutusvelvollisuus on painotalolla. Ulkomailla painettujen pelien luovuttamisesta vastaa taas aina pelin kustantaja. Pelit kuuluu luovuttaa kahtena kappaleena. Ohjeellinen lähetystiheys on neljännesvuosittain, mutta aikataulu on myös neuvoteltavissa teille paremmin sopivaksi. Vähimmäistiheys on kuitenkin kerran vuodessa. Muuttamattomista lisäpainoksista ei tarvitse lähettää vapaakappaleita.

Kansalliskirjasto valvoo luovutusvelvollisuuden noudattamista kulttuuriaineistolain 27 §:n mukaisesti. Vastaamme mielellämme asiaa koskeviin tiedusteluihin ja autamme luovutusvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteystiedot

 

Arvoisa verkkojulkaisija,

Kansalliskirjasto tallettaa kotimaisen julkaisutuotannon yhteistyössä julkaisualan toimijoiden kanssa kulttuuriaineistolain (1433/2007) mukaisesti. Tallettaminen koskee verkkoaineistoja, digitaalisia julkaisuja sekä painotuotteita, äänitteitä ja muita tallenteita.

Verkkoaineistojen osalta arkistointi on edennyt maksumuurin takana olevien sanomalehtiaineistojen tallentamiseen. Osa sanomalehtien maksullisista uutissisällöistä tallennetaan jo nyt Kansalliskirjastoon. Näiden lehtien osalta tämä tiedote on aiheeton.

Mikäli julkaisemanne verkkosanomalehti on jo ottanut tai on ottamassa käyttöön maksumuurin, pyydämme teitä olemaan yhteydessä Kansalliskirjastoon muurin takana olevien sisältöjen tallentamisen mahdollistamiseksi. Verkkoaineistojen tallennuksen huomiointi jo maksumuuria suunnitellessa vähentää julkaisijan ja Kansalliskirjaston työmäärää.

Kartoitamme verkkolehtien maksumuurien käyttöönottotilanteen kuluvan vuoden aikana, jonka jälkeen pyydämme verkkosanomalehtien maksumuurin takana olevien aineistojen tallentamisen ja haun mahdollistamista kulttuuriaineistolain 8 §:n mukaisesti.

Arkistoidut verkkoaineistot ovat tekijänoikeuslain (404/1961) 16 b §:n mukaisesti asiakaskäytössä pelkästään vapaakappaletyöasemilla, joita on Kansalliskirjaston lisäksi muissa vapaakappalekirjastoissa, Eduskunnan kirjastossa sekä Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa.

Yhteystiedot

 

Kotimaisista äänitteistä ja muista tallenteista yhä suurempi osa valmistetaan ulkomailla. Kun äänite tai tallenne valmistetaan ulkomailla, on julkaisijan vastuulla luovuttaa siitä vapaakappale Kansalliskirjaston vapaakappaletoimistoon. Julkaisija on luovutusvelvollinen myös silloin, kun tuote on valmistettu ulkomailla mutta sen tilaamisessa on käytetty kotimaista agenttia tai muuta välikättä. Jos tuote on valmistettu ulkomailla eikä julkaisijalla ole toimipaikkaa Suomessa, luovutusvelvollisuus kuuluu julkaisun maahantuojalle. Suomessa valmistetun äänitteen tai tallenteen vapaakappaleen luovutusvelvollisuus on valmistajalla.

Huolehdittehan, että saamme julkaisuistanne kaikki julkaistut versiot. Äänitteistä ja tallenteista tulee luovuttaa yksi kappale kustakin julkaisuversiosta. Digitaaliset julkaisut tulee lähettää Kansalliskirjaston luovutuslomakkeen kautta: http://luovutuslomake.kansalliskirjasto.fi

Tarkempaa tietoa vapaakappaletoiminnasta on verkkosivuillamme. Vastaamme mielellämme asiaa koskeviin tiedusteluihin ja autamme luovutusvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Saamme vuosittain reilut 3000 vapaakappalelähetystä eri toimijoilta. Lähetykset sisältävät usein myös aineistoja, joista ei tarvitsisi lähettää vapaakappaleita lainkaan. Huomioittehan omissa lähetyksissänne seuraavat seikat:

Vapaakappaleiden tulee olla julkaisun 1. painoksesta.

Myöhemmistä muuttamattomista lisäpainoksista ei tarvitse lähettää vapaakappaleita. Jos lisäpainoksessa on tapahtunut muutoksia esim. sisällön, koon, muodon, nimen tai kustantajan suhteen, tulee vapaakappaleet lähettää.

Seuraavanlaisista aineistoista ei tarvitse lähettää vapaakappaleita:

 • etiketit
 • kirjekuoret
 • perhejuhlien kutsut (esim. hää-, hautajais- ja syntymäpäiväjuhlakutsut)
 • käyntikortit
 • käärepaperit ja pakkausmateriaalit
 • lomakkeet
 • tarrat vain tyhjiä sivuja sisältävät muistikirjat
 • vain ulkomailla julkaistavat painotuotteet ja tallenteet.

Välitättehän ystävällisesti tämän tiedotteen organisaatiossanne kaikille vapaakappalelähetyksistä vastaaville. Tarkempaa tietoa vapaakappaletoiminnasta on verkkosivuillamme. Vastaamme mielellämme asiaa koskeviin tiedusteluihin ja autamme luovutusvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Julkaisemme osana Kansalliskirjaston verkkosivustouudistusta organisaatioasiakkaille suunnattujen palveluiden uudet asiakaswikisivustot. Palveluiden wikisivustot korvaavat aiemmin kansalliskirjasto.fi-pääsivustolla olleet palveluiden tiedot sekä vaiheittain aiemmat käytössä olleet julkiset palveluwikit.

Palveluiden asiakaswikit ovat julkisia kaikille käyttäjille. Wikien rakennetta on yhdenmukaistettu, jotta tarjottu tieto olisi helpommin saavutettavissa ja wikien ristikkäinen käyttö vaivatonta.

Osasta asiakaswikejä tuotetaan täydet kieliversiot ruotsiksi, kieliversiot pyritään julkaisemaan helmi-maaliskuun 2016 aikana.

Kansalliskirjaston verkkosivustouudistuksessa kansalliskirjasto.fi-pääsivustollemme tuotetaan kaikista palveluista helposti silmäiltävät, yhdenmukaiset palvelukuvaukset. Nyt julkaistut asiakaswikit täydentävät näitä palvelukuvauksia tarjoamalla yksityiskohtaisempaa tietoa palveluista ja niiden käytöstä. Kaikilla palveluilla ei tule jatkossakaan olemaan erillistä asiakaswikiä, vaan verkkosivustolla tarjottavat tiedot kattavat palvelun käyttöön liittyvät tiedontarpeet.

Vapaakappalepalvelujen osalta asiakkaat löytävät kaiken ennen Kansalliskirjaston sivuilla olleen informaation tästä asiakaswikistä. Kansalliskirjaston verkkosivuille tulee ainoastaan lyhyet palvelukuvaukset fyysisten ja elektronisten vapaakappaleiden vastaanotosta sekä verkkoarkistosta. Kannattaa kuitenkin huomata, että vapaakappalekartuntaan perustuvat kotimaisen julkaisutuotannon vuositilastot löytyvät jatkossa verkkosivujen puolelta. Vapaakappalepalvelujen wikisivusto julkaistaan kokonaisuudessaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Anna palautetta asiakaswikeistä, käytämme sitä palveluidemme jatkokehitykseen:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/66777/lomake.html

 

Vapaakappaletoimistossa on otettu käyttöön uusi asiakasrekisteri. Viivästyneitä vapaakappalelähetyksiä koskevat muistutuskäytännöt on samalla uudistettu. Jatkossa viivästyneiden lähetyksien toimittamisesta muistutetaan enintään kolme kertaa. Mikäli vapaakappaleita ei muistutuksista huolimatta toimiteta, siirrämme asian kulttuuriaineistolain (1433/2007) 27 § mukaisesti aluehallintoviraston käsiteltäväksi.

Varmistattehan, että lähetyksenne sisältää vapaakappaleet kaikista luovutusvelvollisuuden piiriin kuuluvista julkaisuista. Vapaakappaleiden luovutusvelvollisuus kuuluu kotimaiselle valmistajalle, myös silloin kun se teettää painotyön alihankintana ulkomaisella toimijalla. Tarkempaa tietoa ja ohjeita aineistojen luovutuksesta löytyy oheisesta esitteestä ja verkkosivuiltamme.

Vastaamme mielellämme asiaa koskeviin tiedusteluihin ja autamme luovutusvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kansalliskirjaston lakisääteinen tehtävä on yhteistyössä alan toimijoiden kanssa arkistoida kotimaiset kulttuuriaineistot. Toiminta perustuu kulttuuriaineistolakiin (1433/2007), jonka mukaan arkistointivelvollisuus koskee myös tietokonepelejä. Pelialan toimijoille tämä tarkoittaa aineistojen luovuttamista Kansalliskirjastoon, joka vastaa aineistojen arkistoinnista, pitkäaikaissäilytyksestä ja aineistojen saattamisesta asiakaskäyttöön.

Talletettavien pelien piiriin kuuluvat suomalaiset pelitallenteet ja Suomen markkinoita varten muunnetut pelitallenteet, jotka on julkaistu Suomessa 1.1.2008 alkaen.

Aineistojen luovutus

Suomessa valmistetun pelitallenteen luovuttaa suomalainen tallennevalmistaja tai julkaisija, mikäli tallenne on valmistettu ulkomailla. Aineisto luovutetaan täydellisenä ja siinä asussa, missä sitä levitetään. Kaikista eri julkaisuversioista tulee luovuttaa yksi kappale. Pelitallenteen tulee olla pitkäaikaissäilytystä varten teknisesti suojaamaton. Jos julkaisussa on suojaus, on Kansalliskirjastolla oikeus kiertää tai poistaa se. Verkon kautta levitettävistä peleistä Kansalliskirjasto tallettaa edustavan ja monipuolisen otannan.

Aineistojen asiakaskäyttö

Kulttuuriaineistolain mukaisesti talletettujen aineistojen käyttö on ohjeistettu tekijänoikeuslaissa (404/1961). Digitaalisia aineistoja voi käyttää paikallisesti vapaakappalekirjastoissa vapaakappaletyöasemilla, joissa ei ole verkkoyhteyttä aineistojen eteenpäin lähettämisen estämiseksi eikä mahdollisuutta tehdä digitaalisia kopioita.

Vastaamme mielellämme asiaa koskeviin tiedusteluihin ja autamme luovutusvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kansalliskirjaston lakisääteinen tehtävä on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tallettaa Suomessa levitettävät julkaisut. Toiminta perustuu Lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007). Luovutusvelvollisuuden piiriin kuuluvat myös kuntien julkaisemat painotuotteet ja tallenteet.

Kotimaisissa kirjapainoissa painetut kuntien julkaisut luovuttaa kirjapaino. Kuntien velvollisuus on lähettää vapaakappaleet niistä julkaisuista, jotka valmistetaan kuntien omissa laitoksissa ja monistamoissa tai ulkomaisissa kirjapainoissa. Kansalliskirjasto valvoo luovutusvelvollisuuden noudattamista kulttuuriaineistolain 27 §:n mukaisesti.

Luovutettavaa aineistoa ovat muun muassa painettuina ilmestyvät tilinpäätökset, talousarviot ja toimintakertomukset, kuntatiedotteet, kartat, julisteet, oppaat, esitteet ja kaavat sekä ääntä, kuvaa tai tekstiä sisältävät tallenteet. Tarkempaa tietoa ja ohjeita aineistojen luovutuksesta löytyy oheisesta esitteestä ja verkkosivuiltamme. Huomaattehan, että luovutusvelvollisuus ei koske Arkistolain (831/1994) piiriin kuuluvia asiakirjoja.

Verkkoaineistojen, kuten verkkosivujen ja elektronisten julkaisujen, luovutusvelvollisuudesta ja tallentamisesta tiedotamme myöhemmin erikseen.

Vastaamme mielellämme asiaa koskeviin tiedusteluihin ja autamme luovutusvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kansalliskirjaston lakisääteinen tehtävä on yhteistyössä julkaisualan kanssa tallettaa kotimainen julkaisutuotanto. Toiminta perustuu Lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007). Luovutusvelvollisuus koskee painotuotteita, kuten kirjoja, lehtiä ja nuottijulkaisuja sekä äänitteitä, tallenteita ja muita oheisessa esitteessä mainittuja julkaisuja. Julkaisut on luovutettava riippumatta siitä onko niillä tunnistetta (esim. ISBN, ISSN, ISMN).

Olette velvollinen luovuttamaan vapaakappaleet, jos valmistatte julkaisunne itse tai teetätte ne ulkomailla. Jos valmistutatte julkaisut Suomessa, kuuluu vapaakappaleiden luovutusvelvollisuus valmistajalle.

Kunkin vuosineljänneksen aikana valmistetut julkaisut ja tallenteet on luovutettava 30 päivän kuluessa vuosineljänneksen päättymisestä ja ulkomailla valmistetut 30 päivän kuluessa siitä, kun ne on tuotu maahan. Kansalliskirjasto valvoo luovutusvelvollisuuden noudattamista kulttuuriaineistolain 27 §:n mukaisesti.

Tarkempaa tietoa vapaakappaletoiminnasta löytyy esitteestä ja verkkosivuiltamme. Vastaamme mielellämme asiaa koskeviin tiedusteluihin ja autamme luovutusvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kiitämme kaikkia valmistajia yhteistyöstä julkaisutuotannon tallettamisessa. Parantaaksemme yhteistä toimintaamme entisestään, pyydämme teitä ystävällisesti kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin.

Julkaisujen valmistaja on velvollinen lähettämään vapaakappaleet valmistamistaan painotuotteista ja tallenteista. Velvollisuus perustuu lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 1433/2007 (kulttuuriaineistolaki). Julkaisut kuuluvat luovutusvelvollisuuden piiriin riippumatta siitä onko niillä tunnistetta (esim. ISBN, ISSN, ISMN). Painetut julkaisut tulee luovuttaa vaikka ne julkaistaisiin myös elektronisessa muodossa. Vapaakappaleiden on oltava virheettömiä ja siinä muodossa, missä ne on julkaistu. Liitteenä on esimerkkilista luovutettavista aineistoista kappalemäärineen.

Varmistattehan, että toimitatte vapaakappaleet luovutusvelvollisuuden piiriin kuuluvista aineistoista. Kulttuuriaineistolaki velvoittaa Kansalliskirjastoa valvomaan luovutusvelvollisuuden noudattamista. Jos luovutusvelvollisuutta laiminlyödään, voimme siirtää laiminlyönnin aluehallintoviraston käsiteltäväksi.

Luovutettavien vapaakappaleiden määrää voidaan luovutusvelvollisen hakemuksesta vähentää esimerkiksi pienen painosmäärän perusteella. Jokaisen julkaisun osalta edellytetään kuitenkin erillistä hakemusta.

Tarkempaa tietoa vapaakappaletoiminnasta on verkkosivuillamme. Vastaamme mielellämme asiaa koskeviin tiedusteluihin ja autamme luovutusvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kansalliskirjaston tehtävä on yhteistyössä julkaisualan kanssa tallettaa kotimainen julkaisutuotanto. Toiminta perustuu lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 1433/2007 (kulttuuriaineistolaki), ja sen tarkoituksena on kulttuuriaineistojen säilyttäminen tuleville sukupolville ja saattaminen tiedon tarvitsijoiden käyttöön. Vapaakappalekokoelmissa säilyy myös sellainen aineisto, joka muuten katoaa levityksestä nopeasti ja jota muut kirjastot eivät talleta.

Suunnistuskartat luokitellaan kulttuuriaineistolain mukaisesti pienpainateaineistoksi, joita ovat muun muassa tapahtumiin ja kilpailuihin liittyvät painatteet. Pienpainatteista luovutetaan kaksi vapaakappaletta. Vapaakappaleiden luovutusvelvollisia ovat valmistajat, kun julkaisu/painotuote on valmistettu Suomessa. Julkaisija on luovutusvelvollinen silloin, kun se valmistaa itse tai valmistuttaa ulkomailla tuotteita, jotka on tarkoitettu levitettäväksi Suomessa. Mikäli suunnistusseura siis valmistaa itse tai valmistuttaa ulkomailla suunnistuskarttoja, on seura lain mukaan velvollinen toimittamaan alla olevaan osoitteeseen jokaisesta kartasta kaksi vapaakappaletta.

Tarkempaa tietoa vapaakappaletoiminnasta on verkkosivuillamme. Vastaamme mielellämme asiaa koskeviin tiedusteluihin ja autamme luovutusvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

 

Kiitämme kaikkia valmistajia hyvästä yhteistyöstä julkaisutuotannon tallettamisessa. Parantaaksemme yhteistä toimintaamme entisestään, pyydämme teitä ystävällisesti kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Vapaakappalelähetysten mukana on oltava lähetysluettelo (2 kpl). Voitte käyttää esimerkiksi verkkosivuillamme olevaa mallipohjaa
 • Äänitteistä ja tallenteista tulee luovuttaa yksi kappale kaikista erilaisista julkaisuversioista. Kaikki formaatit ovat luovutusvelvollisuuden alaisia. Muuttamattomista lisäpainoksista ei tarvitse toimittaa vapaakappaleita. Pyydämme teitä tarvittaessa neuvomaan julkaisijoita heille kuuluvasta ulkomailla tai itse valmistettujen julkaisujen luovutusvelvollisuudesta
 • Vapaakappaleiden on oltava virheettömiä ja siinä muodossa missä ne on julkaistu
 • Äänitteet ja tallenteet kuuluvat luovutusvelvollisuuden piiriin riippumatta painoksen koosta tai siitä, ovatko ne kaupallisessa levityksessä. Myös ns. promojulkaisut kuuluvat luovutusvelvollisuuden piiriin.

Kotimainen julkaisujen valmistaja on velvollinen lähettämään vapaakappaleet valmistamistaan painotuotteista ja tallenteista. Velvollisuus perustuu lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä »1433/2007 (kulttuuriaineistolaki).

Tarkempaa tietoa vapaakappaletoiminnasta on verkkosivuillamme. Vastaamme mielellämme asiaa koskeviin tiedusteluihin ja autamme luovutusvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Hyvät asiakkaamme!

Kansalliskirjaston vapaakappaletoiminnan tiedotuksessa on ollut uudistuksia viimeisen kahden vuoden aikana, kuten kenties olettekin huomanneet. Muutosten taustalla ovat muutokset julkaisukentällä ja uudistettu asiakasjärjestelmämme.

Vapaakappaleiden luovuttaminen ja tallentaminen on yhteistyötä molempien osapuolien kesken, jossa tiedottamisella on tärkeä osuus toiminnassa. Tiedotamme edelleen kaikkia asiakkaitamme yleisistä luovutusvelvollisuuteen liittyvistä asioista ja keskitämme jatkossa luovutusmuistutusten lähettämistä tarkemmin valikoidulle asiakasryhmälle, etenkin harvemmin vapaakappaleita lähettäville asiakkaille.

Huolehdittehan, että saamme julkaisuistanne kaikki julkaistut versiot. Julkaisija on luovutusvelvollinen ulkomailla valmistettujen ja itse valmistamiensa julkaisujen osalta. Ohjeellinen lähetystiheys on neljännesvuosittain, mutta aikataulu on myös neuvoteltavissa teille paremmin sopivaksi. Vähimmäistiheys on kuitenkin kerran vuodessa. Digitaaliset julkaisut (joko versiona fyysisestä tallenteesta tai itsenäisenä julkaisuna) tulee lähettää Kansalliskirjaston luovutuslomakkeen kautta: http://luovutuslomake.kansalliskirjasto.fi

Valitettavasti emme saa automaattisesti tietoa kaikista Suomessa julkaistuista äänitteistä ja muista tallenteista joten toivomme, että vastaatte mahdollisiin tiedusteluihin toiminnasta sekä päivitätte meille yhteystietonne aina muutosten tapahtuessa.

Tarkempaa tietoa vapaakappaletoiminnasta on verkkosivuillamme. Vastaamme mielellämme asiaa koskeviin tiedusteluihin ja autamme luovutusvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kulttuuriaineistolain (1433/2007) mukaan julkaisija on velvollinen luovuttamaan Kansalliskirjastolle vapaakappaleet kaikista sellaisista julkaisusta, jotka julkaisija painattaa ulkomailla tai valmistaa itse. Julkaisija/kustantaja voi hoitaa näiden julkaisujensa vapaakappaleiden luovuttamisen esim. joko lähettämällä vapaakappaleet (6 kpl per kirja/lehti) meille itse, välittäjän kautta tai painopaikalta suoraan.

Julkaisujen painattaminen ulkomailla lisääntyy koko ajan, mutta vapaakappaleiden luovutukset julkaisijoilta ja kustantajilta eivät ole lisääntyneet samassa määrin. Kansalliskokoelman puutteet vääristävät suomalaisesta julkaisutuotannosta tehtäviä vuositilastoja ja hankaloittavat tulevien sukupolvien tutkimustyötä. Lisäksi puutteet jäävät kuvailematta kansallisbibliografiaan. Yksittäisen julkaisijan julkaisutuotannosta voi tulla tutkijoille hyvinkin vääristynyt kuva, mikäli kansalliskokoelmassa on merkittäviä puutteita.

Jo julkaistujen kirjojen osalta voimme auttaa esim. tekemällä suuntaa antavan puutelistan. Julkaisijoiden ja kustantajien tulee hoitaa myös ulkomailla painettavien lehtiensä vapaakappaleiden luovuttaminen, mutta lehdistä emme valitettavasti voi puutelistauksia tehdä. Mahdollisimman kattavan täydennyslähetyksen jälkeen oletamme, että jatkossa toimitatte kaikki uudet ulkomailla painetut julkaisut säännöllisesti niitä erikseen pyytämättä.

Jos olette jo hoitaneet ulkomailla painettujen julkaisujen vapaakappaleiden lähettämisen kuntoon, on asia osaltanne tietysti kunnossa ja tämä tiedote on teille vain muistutus asiasta.

Välitättehän ystävällisesti tämän tiedotteen organisaatiossanne kaikille vastuutahoille. Tarkempaa tietoa vapaakappaletoiminnasta on verkkosivuillamme. Vastaamme mielellämme asiaa koskeviin tiedusteluihin ja autamme luovutusvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteystiedot

 

Tämä tiedote on lähetetty kaikille vapaakappaletoimiston asiakasrekisterissä oleville julkaisijoille/kustantajille.