You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 50 Next »

Metadatasuositus asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/x/v4R7B

 

16.3.2018 järjestetyn päivitystapaamisen tallenne: https://connect.funet.fi/pgqbx0msitqn/

 

Sisällys:


Yleisiä muutoksia

 • Tunnisteiden muotoilusta tullut suositus: kaikki tunnisteet tulee tallentaa verkko-osoitteina, ei pelkkinä tunnisteina. Koskee DOI- ja ORCID -tunnisteita, mutta DSpacen tekniikan vuoksi DOI-tunnuksesta tulisi tallentaa vain numero-osa.
 • URL/URI -eroa tarkennettava tai pohdittava pitäisikö tarkenteet muuttaa uri → url. Keskustelu jatkuu tämän eron vaikutuksista, joten suositusta ei toistaiseksi muuteta.

 

OpenAIRE

Ohjeistuksesta tulossa uusi versio 4.0, luonnos täällä: http://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/latest/. Uuden version kommentointi avoinna 28.2. asti.

Metadatasuositukseen liittyvät muutosehdotukset:

 • Rahoittaja (Funding Reference) korvaa (oletettavasti) EU-projektirahoitustunnisteen (Project Identifier). Kentät dc.relation.grantnumber ja dc.relation.projectid voitaisiin yhdistää yhteen kenttään, jonka tarkenne voisi olla alla olevissa uusissa kentissä mainittu funder tai vaihtoehtoisesti funderid, jolloin dc.relation.funder-kenttään voisi tallentaa rahoittajan nimen.
 • Julkaisuun liittyvät aineistot (Related Identifier) yhdistää kaksi tietoa, teoksessa käytetyt lähteet (Publication reference) ja tutkimusdataviitteen (Dataset Reference). Kentät dc.relation.reference ja dc.relation.dataset voisi yhdistää, tai ne tulee yhdistää viimeistään OpenAIRE-rajapinnassa.
 • Julkaisutyyppi (Publication Type) COAR Resource Type Vocabularyn mukaan, ei enää omaa OpenAIRE-tyypittelyä. Kenttä dc.type.publication ei olisi enää yhtä suoraan sidottu OpenAIREen, vaan varattu COARin julkaisutyypille.
 • Pääsyoikeus (Access Rights) COAR Access Rights Vocabularyn mukaan, jossa closedAccess on korvattu metadata only access -lausekkeella. Ilmeisesti sanat voi päivityksen jälkeen kirjoittaa erikseen, eli: open access, embargoed access ja restricted access. Kenttä dc.rights.accesslevel:n tarkenteen voisi lyhentää pelkäksi access-sanaksi, sillä accessrights-tarkenteella on oma käyttötarkoituksensa.
 • Aineistoversio (Publication Version) tulossa COAR Version Types Vocabulary, joka korvaa alunperin ehdotetut viisi versiotyyppiä. Kenttä dc.type.version pysyy samana. Kentässä voi vaihtoehtoisesti käyttää Journal Article Versions (JAV): Recommendations of the NISO/ALPSP JAV Technical Working Group:n versiotyyppejä:
  • AO = Author's Original
  • SMUR = Submitted Manuscript Under Review
  • AM = Accepted Manuscript
  • P = Proof
  • VoR = Version of Record
  • CVoR = Corrected Version of Record
  • EVoR = Enhanced Version of Record
  • NA = Not Applicable (or Unknown)
 • Kokotekstin sijainti (Fulltext Location), uusi pakollinen tieto. Kenttään tulisi tallentaa yksiselitteinen tieto kokotekstin sijainnista (http://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/latest/field_fulltextlocation.html#aire-file). Käytännössä tämä lienee suomalaisten julkaisuarkistojen kohdalla sama kuin aineiston tunniste (Resource Identifier), koska URN:t ovat käytössä.
 • Kohderyhmä/yleisö (Audience) poistuu käytöstä, mutta ei ollut alunperinkään käytössä julkaisuarkistojen metadatasuosituksessa. Ei vaadi toimenpiteitä.

HUOM! Muutoksia ei tehdä suositukseen ennen kuin OpenAIREn uusi versio on valmis, erityisesti koska uudessa versiossa käytetään muitakin formaatteja kuin Dublin Corea (Datacite, OpenAIREn oma formaatti) ja uuden version muutoksia on taustoitettu ja perusteltu melko vähän. 

Uusia kenttiä

DC-kenttäSelite
 

Pohdittava: dc.type-kentän tarkenteiden lisääminen omiksi sivuikseen vai lisätietona yläsivulle? Esim. dc.type.coar.

 • Type-kentästä käytetyistä aineistotyypeistä tehtävä listaus ja koottava julkaisuarkistojen kanssa yhdessä lista suositeltavista termeistä, koska nyt kentän käyttö on melko kirjavaa. (Samun mukaan listauksen saa ulos järjestelmästä skriptillä, joka hakee kaikki esiintymät type-kentästä.)
dc.contributor.groupauthor

Yhteisötekijä tai ryhmä julkaisun tekijänä

Yhteisötekijän nimen voi tallentaa tähän kenttään, jos halutaan erotella yhteisötekijät (organisaatiot, työryhmät) ihmistekijöistä tilastoinnin tai jonkin muun syyn vuoksi. Muussa tapauksessa kaikki tekijät voidaan tallentaa dc.contributor.author-kenttään. Suositellaan kontrolloidun sanaston käyttöä, jos mahdollista. Suomalaiset yhteisönimet Fintossa: http://finto.fi/cn/fi/ ja kansainväliset yhteisönimet VIAF-tietokannassa: https://viaf.org/. Erota alayhteisön nimi yhteisön nimestä piste-välilyönti -yhdistelmällä. Toistettava kenttä.

Huomioita: Lisätietoja yhteisön nimen muotoilusta löytyy Kansalliskirjaston toimijakuvailupalvelun wikistä: https://www.kiwi.fi/x/rgwvBQ (110 - Otsikkomuoto - yhteisön nimi). Yhteisötekijän ja henkilötekijän erottelu voi DSpace-julkaisuarkistoissa olla tarpeen etusivun selailulistauksien vuoksi. Tekijäselaus voi näyttää erikoiselta, jos mukana on paljon organisaatioiden tai työryhmien nimiä. 

Esimerkit:  
Jyväskylän yliopisto. Agora Center. Agora Game Laboratory 

Kansanterveyslaitos. Terveydenhuollon tutkimusyksikkö
Tiedon saatavuus -työryhmä

dc.coverage.spatial

Julkaisun kattavuus (paikka)

Julkaisun maantieteellinen kattavuus, kuten maa, kaupunki tai koordinaatit, jota julkaisu käsittelee. Maantieteellisen paikan merkinnässä suositellaan käytettävän kontrolloituja asiasanastoja tai ontologioita, kuten YSO-paikat -ontologiaa: http://finto.fi/yso-paikat/fi/. Kansainvälisten paikkojen osalta nimen muotoilun voi tarkistaa VIAF-tietokannasta: https://viaf.org/. Koordinaatit voi tallentaa WGS 84 -järjestelmän mukaan asteina, minuutteina ja sekunteina (DMS) tai desimaaliasteina (DD). Kentän käytön on hyvä olla yhtenäistä julkaisuarkiston sisällä.

Huomioita: Karttasovellukset eivät osaa lukea DMS-tavalla tallennettuja koordinaatteja, jos pituus- ja leveysasteiden välissä on WGS 84:n mukainen kauttaviiva ( / ). Desimaaliasteita käytettäessä asteen ja desimaalien välissä tulee olla piste ( . ), ei pilkku ( , ).

Esimerkit:
Kansalliskirjasto DMS-koordinaateilla N 60°10'13.3"/E 24°57'01.5", DD-koordinaateilla 60.170361, 24.950417

 • YSO-paikat, jotta konteksti löytyy helposti (mahdollisimman tarkka paikka olisi hyvä)
 • Kansainvälisiä suosituksia: VIAF
 • Koordinaatit
  • Ainakin kolme tapaa merkitä koordinaatteja:
   • Asteet, minuutit ja sekunnit (DMS): 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E
   • asteet ja desimaaliminuutit (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418
   • desimaaliasteet (DD): 41.40338, 2.17403
  • Mietittävä käyttötarkoitusta, ei voida ajatella vain mahdollista haravointia muualle, myös käyttäjien ymmärrettävä mistä on kyse
  • MARC-ohjeet http://marc21.kansalliskirjasto.fi/bib/01X-04X.htm#034 hyväksyvät myös desimaalimuodon käytön, toinen muoto (asteet, minuutit, sekunnit eli esim. N 60°10'13.3"/E 24°57'01.5") MARCissa eri kenttään http://marc21.kansalliskirjasto.fi/bib/250-270.htm#255
 • Historialliset paikat (SAPO? Suomalainen Ajallinen PaikkaOntologia) SAPO ei ole julkisessa käytössä
 • Finnalla saattaa olla käyttöä näille tiedoille
dc.coverage.temporal

Julkaisun kattavuus (aika)

Julkaisun ajallinen kattavuus, kuten vuosikymmen, vuosisata tai ajanjakso, jota julkaisu käsittelee. Suosituksena on tallentaa ajanjaksot numeroin, esim. 500-1400; ei 1980-luku, vaan 1980-1989. Ajanjaksojen nimitykset tulee tallentaa dc.subject-kenttään, esim. renessanssi, keskiaika, antiikki. Jos ajallista kattavuutta ei tiedetä tarkasti, voi tallentaa arvion aikavälistä, älä käytä vuosiluvun katkaisemiseen erikoismerkkejä.

Huomioita: ISO 8601 -standardin mukaan ajanjakson erotinmerkkinä tulisi käyttää kauttaviivaa ( / ), mutta väliviivan ( - ) vakiintuneen käytön vuoksi kauttaviivan käyttö ei ole yleistynyt. Kumman tahansa erotinmerkin käyttö on hyväksyttävää, mutta erotinmerkin käytön tulee olla yhtenäistä julkaisuarkiston sisällä.

 • DCMI hyväksyy numeeristen ajanjaksojen lisäksi nimetyt aikakaudet, mutta tätä ei oteta käyttöön metadatasuosituksessa
 • Finnalla saattaa olla käyttöä näille tiedoille
dc.description.edition

Julkaisun painosmerkintä

Julkaisun mahdollinen painosmerkintä, jos sellainen on tarpeen merkitä, esim. 2. painos, erikoispainos, juhlapainos. Painostieto tulee tallentaa metadataan niin kuin se on merkitty julkaisuun.

dc.description.provenance

Julkaisun elinkaaritiedot

Julkaisun provenienssi-/muokkaushistoriatiedot. Usein järjestelmässä automaattisesti luotava kenttä, kun julkaisun metatietoja tai tietueeseen tallennettu(j)a tiedosto(j)a muokataan. Kentän tietoihin tallennetaan miten tietuetta tai siinä olevia tiedostoja on muokattu, milloin muokkaus on tehty ja kuka tietuetta on muokannut. HUOM: tietosuojasyistä kentän tulee näkyä vain rajatusti. Toistettava kenttä.

Huomioita: Julkaisun elinkaaritiedot tallentuvat DSpace-järjestelmässä automaattisesti, mutta kentän tiedot näkyvät tietoturvasyistä vain järjestelmän pääkäyttäjille.

dc.identifier.doi

DOI-tunnus

Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen pysyvä DOI-tunniste. HUOM: Muualle kuin omaan julkaisuarkistoon viittaava DOI-tunniste tallennetaan dc.relation.doi-kenttään.

Huomioita: Pääosa kotimaisista julkaisuarkistoista käyttää URN-tunnuksia, DOI-tunnukset viittaavat useimmiten muualle tallennettuun julkaisuun.

dc.relation.funder

Rahoittaja

Julkaisun tai julkaisun taustalla olevan tutkimusprojektin tai vastaavan rahoittajan nimi. Suositellaan kontrolloidun sanaston käyttöä, jos mahdollista. Suomalaiset yhteisönimet Fintossa: http://finto.fi/cn/fi/ ja kansainväliset yhteisönimet VIAF-tietokannassa: https://viaf.org/. Erota alayhteisön nimi yhteisön nimestä piste-välilyönti -yhdistelmällä. Toistettava kenttä.

Esimerkit:
Suomen Akatemia. Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta

Arabian kulttuurisäätiö
Christine och Göran Schildts stiftelse
dc.relation.pid

Muu pysyvä tunniste

Toisen organisaation julkaisuarkistossa tai alkuperäisartikkelin julkaisijan käytössä oleva pysyvä tunnus. Tallenna pysyvä tunnus kokonaisena verkko-osoitteena. HUOM: On pidettävä huolta, ettei tunnus resolvoidu oman julkaisuarkiston tunnukseksi ja näin "kaapata" julkaisua toiselta organisaatiolta tai julkaisijalta. Toistettava kenttä.

dc.relation.url

 

 

 

Muu verkko-osoite

Kustantajan tai muun organisaation tietokantaan tallennetun (alkuperäis)julkaisun verkko-osoite. Kaikki julkaisuun liittyvät verkko-osoitteet ja pysyvät tunnisteet voi tallentaa tähän kenttään, jos ei ole tarvetta erotella tunnisteita ja verkko-osoitteita toisistaan. Toistettava kenttä.

 • Tarkenteeksi tässä käyttötarkoituksessa .url voi olla harhaanjohtava, olisi hyvä keksiä paremmin tilannetta kuvaava tarkenne.

dc.relation.urn

Muu URN-tunnus

Toisen organisaation julkaisuarkistossa käytössä oleva julkaisun URN-tunnus. Tallenna URN kokonaisena verkko-osoitteena. HUOM: On pidettävä huolta, ettei tunnus resolvoidu oman julkaisuarkiston URN-tunnukseksi ja näin "kaapata" julkaisua toiselta organisaatiolta. Toistettava kenttä.

 • Tarkenteeksi tässä käyttötarkoituksessa .urn voi olla harhaanjohtava, olisi hyvä keksiä paremmin tilannetta kuvaava tarkenne. 
dc.rights.copyright

Muu tekijänoikeustieto

Muu selite pääsyoikeudesta, esimerkiksi kustantajan vaatima tekijänoikeustieto: © [kustantajan nimi]. Tallenna tekijänoikeustieto siinä muodossa kuin se on merkitty julkaisuun. Toistettava kenttä.

Huomioita: Kenttä lisätty, koska aiemmin tähän käyttöön ohjeistettu dc.rights.accessrights-kenttä on varattu DSpace-järjestelmässä sisäistä pääsyoikeustoimintoa varten.

dc.subject.cn

Yhteisönimet (Samu taitaa tietää tästä enemmän). Liittyy järjestelmään, ei oteta yleiseen suositukseen.

 • epästandardin dc.organization-kentän tilalle mietitty kenttä

 

[LISÄTTY SUOSITUKSEEN] Ehdotus korkeakoulujen alayksiköiden metadatakentiksi

Alla olevassa taulukossa ovat ehdotukset käytettäviksi Dublin Core -kentiksi, jos korkeakoulussa on tarpeen tallentaa tiedekunnan, laitoksen, oppiaineen tai muiden vastaavien alayksiköiden tiedot julkaisun metadataan. Julkaisuarkiston sisäisen yhtenäisyyden vuoksi kenttä voi olla kaikissa vaihtoehdoissa myös joko contributor- tai subject-alkuinen. Saman alkuisen kentän käyttö voi helpottaa metadatan ymmärrettävyyttä myös, jos tietoja haravoidaan muihin tietokantoihin Simplified Dublin Core -formaatissa, eli ilman kentän tarkenteita.

DC-kenttäSelite
dc.contributor.departmentLaitos (korkeakoulussa)

dc.contributor.faculty

Yksikkö tai tiedekunta

dc.subject.degreeprogramKoulutusohjelma
dc.subject.specializationOpintojen suuntautumisvaihtoehto
dc.subject.disciplineOppi-/Pääaine

 

[LISÄTTY SUOSITUKSEEN] Korjattavia kenttiä

DC-kenttäSyy korjaukseen
dc.contributor.organization

Muuta otsikko: Opinnäytteen tai julkaisun tekopaikka

dc.identifier.[tunnisteen lyhenne]

Selitteen korjausehdotus:

Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen pysyvä tunniste, kuten DOI, Handle tai URN. Jos pysyvää tunnistetta ei ole, teoksen URI tallennetaan dc.identifier.other -kenttään. Tunnisteet voidaan tallentaa dc.identifier.other -kenttään myös, jos ei ole tarvetta tarkentaa mistä tunnisteesta on kyse.

Huomioita: Kokonaisten verkko-osoitteiden tallentaminen DOI:n tapauksessa aiheuttaa teknisiä ongelmia DSpace-julkaisuarkistoissa, pelkän numero-osan tallentaminen toimii paremmin.

 • Verkko-osoitetta ei saisi sotkea tunnisteisiin. Mutta tunnisteet tulisi tallentaa kokonaisina verkko-osoitteina (uusi suositus, Jyrki Ilva tietää tarkemmin). Uuden suosituksen mukaan DOI-tunnisteet pitäisi ORCID:ien tapaan ilmoittaa kokonaisina verkko-osoitteina.
 • Kokonaisten verkko-osoitteiden tallentaminen DOI:n tapauksessa aiheuttaa teknisiä ongelmia DSpace-julkaisuarkistoissa, pelkän numero-osan tallentaminen on parempi (viesti Samulta myöhemmin)

dc.identifier.isbn,

dc.relation.isbn,

dc.relation.isversionof

Kirjaa kenttään pelkkä tunnus ilman lyhennettä "ISBN". Numerotunnus mahdollisuuksien mukaan väliviivoineen, muussa tapauksessa yhtenä numerojonona, ilman välilyöntejä tai väliviivoja.

 • Tunnuksen perään voi relation-kentissä tallentaa aineistomuodon sulkeissa, jos niin haluaa. Esim. (epub), (painettu) jne.
dc.identifier.uri

Kentän korjausehdotus:

Teoksen URI
Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen URI. URI:lla ei tässä metadatasuosituksessa ole tunnisteroolia, vaan se toimii vain osoitteena.

Lisäys huomioihin: Muussa kuin DSpace-pohjaisessa julkaisuarkistossa uri-tarkenteen voinee vaihtaa url:ksi, mutta DSpace-järjestelmässä kentän pitää olla dc.identifier.uri.

 • Koska URI on W3C:n katsannossa sekä tunniste, että verkko-osoite, molemmat tiedot pitäisi mainita selitteessä. 
dc.rights.accessrights

Ehdotus ohjetekstiksi:

Pääsyoikeustieto, jos kuvailun kohteena olevaan tiedostoon pääsyä on rajoitettu. Rajoitus voi perustua esimerkiksi autentikointiin, käytetyn koneen IP-osoitteeseen, maksullisuuteen tai muuhun vastaavaan. Esimerkki arvosta: ”Pääsy aineistoon rajattu, käyttö vain [nimi] kirjaston tiloissa.”

 • Suositukseen tehty laajennus pois, perusteena kenttään tallennetun tiedon käyttö Finna-rajapinnassa käyttörajoituksen ilmaisemiseen
 • Kysyttävä lisätietoa Samulta ja finnalaisilta, onko suositeltavia arvoja kentän sisällöksi? Ei ole olemassa virallisia ohjeita, jokainen organisaatio määrittelee pääsyrajoituslauseen itse
 • Riittää että kenttä on käytössä, tekniikka hoitaa DSpacessa/Finnassa loput
dc.rights.url

Tekijänoikeus-/käyttöoikeussivun verkko-osoite

Lisäys huomioihin: Tulevan varalle kenttää voi käyttää CC- tai muun lisenssin verkko-osoitteen tallentamiseen.

 

[LISÄTTY SUOSITUKSEEN] Tarkennettavia kenttiä

DC-kenttäSyy tarkennukseen
dc.publisher.country

Kenttään lisättävä suositus kolmimerkkisen koodin käytöstä.

Huomioita:

Kenttään voi kirjata myös maan nimen kokonaisuudessaan. Tietojen haravoinnissa on eri tarpeet riippuen haravoijasta, esim. OKM:n julkaisutiedonkeruussa kolminumeroinen koodi ja RDA-sääntöjen mukaisessa kirjastokuvailussa usein kaksikirjaiminen MARC 21 -ohjeiden mukainen maakoodi. OKM:n julkaisutiedonkeruun mukainen numerokoodi vastaa suositeltua ISO 3166 -standardia, mutta sen hyödyllisyys tiedonhakijalle ei välttämättä ole kovin suuri. MARC 21 maakoodit ovat Library of Congressin laatimat, eivätkä ne vastaa ISO 3166 -standardia. Tietoja haravoitaessa eri maakoodit tulee ottaa huomioon ja ne on tarpeen mukaan mapattava.

Lisätietoa:

https://wiki.eduuni.fi/display/cscvirtajtp/Koodistot

http://marc21.kansalliskirjasto.fi/maat.htm

 • Voi olla myös maan nimi
 • Eri haravoinneilla eri tarpeet, esim. OKM ja mahdollinen kirjastokantoihin haravointi RDA-sääntöjen mukaan
  • OKM: kolminumeroinen koodi
  • RDA/MARC 21: kaksikirjaiminen koodi
dc.relation.ispartofseriesHuomioita: DSpace-järjestelmässä useamman sarjan ja niiden numeroiden linkittäminen toisiinsa ei onnistu muuten kuin tallentamalla molemmat tiedot samaan kenttään. Tarkoitukseen voi käyttää tätä kenttää, erottimena sarjan nimen ja numeron välillä tulee käyttää välilyönti-puolipiste-välilyönti -yhdistelmää. Esimerkki: Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C ; 15
dc.rights

Suositellaan CC-lisenssien 4.0 -versioiden käyttöä, jos versio halutaan mainita. CC-lisenssin tai muun soveltuvan kansainvälisen lisenssin käyttöä suositellaan.

Huomioita: Jos sopivaa CC-lisenssiä ei löydy, käyttöoikeustieto voidaan ilmoittaa vaihtoehtoisilla lisensseillä, esimerkiksi Europeanan ja DPLA:n Rights Statements -lisensseillä. Vaikka edellä mainittuja käytetään ensisijaisesti kulttuuriperintöaineiston käyttöoikeuksien ilmoittamiseen, niitä voi myös käyttää muunlaisen aineiston käyttöoikeuksien ilmoittamiseen. Rights Statements -lisensseistä löytyy lisäksi In Copyright -vaihtoehto, jota voi käyttää tekijänoikeuksien alaisen aineiston lisenssinä.

dc.source.metadata

Metadatan lähteen lyhenne/nimi

Lisäys ohjeeseen:

Lähdetietokannan tai -organisaation tunnisteeksi suositellaan standardoitua lyhennettä, jos sellainen löytyy.

Huomioita: Kirjastojen ja vastaavien organisaatioiden kansainvälinen standarditunnus ISIL on pysyvä, vaikka tietokannan nimi muuttuisi. Esimerkiksi Fennica-kansallisbibliografian ISIL-tunnus on FI-NL ja Kansalliskirjaston ISIL-tunnus taas FI-H. Lisätietoja: http://isil.kansalliskirjasto.fi/. Kenttään voi primääriluetteloinnin tapaan tallentaa oman organisaation ISIL- tai muun tunnuksen, jos halutaan kertoa mikä organisaatio on luonut metadatan.

dc.type.okm

Julkaisutyyppiluokitus: https://wiki.eduuni.fi/display/cscvirtajtp/Koodistot (kohdasta Julkaisutyyppikoodisto).

Huomioita: Theseuksessa yleisesti käytettyyn dc.type.kota-kenttään tallennetaan käytännössä sama tieto OKM:n julkaisutyypistä. Vuodesta 2015 eteenpäin OKM:n julkaisutyyppiluokitus on aiempaa typistetympi. Vanha julkaisutyyppiluokitus: https://confluence.csc.fi/display/tutki/OKM%3An+julkaisutyyppiluokitus.

 • Huomautuksiin mahdollisesti lisättävä tieto: Theseuksessa käytetty dc.type.kota tarkoittaa käytännössä samaa julkaisutyyppiluokitusta.
 • Julkaisutyyppiluokitus on karsitumpi vuodesta 2015 eteenpäin, kaikki opinnäytetyyppejä ei enää listata

 

Ehdotukset sitaattilaatikoiden muotoiluun

Tietueen etusivulla mahdollisesti näytettävän viittausesimerkin/sitaattiboksin muotoilu, esim. APA tai Harvard. Sitaattiboksi käytössä ainakin Theseuksessa.

 • APA ja Harvard -viittaustavat hyvin samanlaisia, ohjeissa kursiivin käyttö nimekkeessä vaihtelee, toisissa käytetään molemmissa tyyleissä ja toisissa ohjeissa APAsta jätetään kursiivi pois.
  • (Artikkeli painetussa julkaisussa: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. Kirjan nimeke. Painos. (painostieto vain, jos ei ole 1. painos) Kustannuspaikka: Kustantaja/julkaisija, sivunumero(t).)
  • (Artikkeli painetussa lehdessä: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. Lehden nimi, vsk(nro), sivunumero(t).)
  • Artikkeli e-julkaisussa: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. & Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. Kirjan nimeke. Painos. (painostieto vain, jos ei ole 1. painos) Kustannuspaikka: Kustantaja/julkaisija, sivunumero(t). Haettu https://www.verkko-osoite.fi
  • Artikkeli e-lehdessä: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. Lehden nimi, vsk(nro), sivunumero(t). doi:/urn: TAI Haettu https://www.verkko-osoite.fi
  • E-monografia: Sukunimi, Etunimen 1. kirjain., Sukunimi, Etunimen 1. kirjain & Sukunimi, Etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Otsikko. Painos. (painostieto vain, jos ei ole 1. painos) Kustannuspaikka: Kustantaja/julkaisija. Haettu https://www.verkko-osoite.fi


Artikkeli e-kokoomateoksessa:

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.authorKäänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimi), etunimen 1. kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI välilyönti & välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Meikäläinen, M., Korhonen, S. & Virtanen, T. 
Julkaisuvuosidc.date.issuedVuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti. Esim: (2018).
Nimekedc.titleJos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Färikynäv fölis: niil voi fiksat koko mailma fiiniks.
Toimittajadc.contributor.editorToimittajan nimi suorassa sanajärjestyksessä, alkuun sana Teoksessa, jonka jälkeen toimittaja(t) Sukunimi Etunimen 1. kirjain (toim.), perään pilkku ja välilyönti. Esim: Teoksessa F. Andersson (toim.),
Emojulkaisudc.relation.ispartofKursiivilla, loppuun välilyönti.
Sivunumerotdc.format.pagerangeSivunumerot suluissa, alkuun lyhenne s. ja välilyönti, loppuun piste ja välilyönti. Esim. (s. 13-37).
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: alkuun sana Haettu, jonka jälkeen verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä. Esim: Haettu https://verkko-osoite.fi

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä ja välilyönnillä, ei loppumerkkiä. Esim: urn: URN:NBN:fi-fe123456789

 

Artikkeli e-lehdessä:

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.authorKäänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimi), etunimen ensimmäisen kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI välilyönti & välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Meikäläinen, M., Korhonen, S. & Virtanen, T. 
Julkaisuvuosidc.date.issuedVuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti. Esim: (2018).
Nimekedc.titleJos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Färikynäv fölis: niil voi fiksat koko mailma fiiniks.
Lehden nimeke

dc.ispartofseries /

dc.ispartofjournal

Kursiivilla. Lehden nimi, perässä piste ja välilyönti.
Vuosikertadc.relation.volumeKursiivilla.
Lehden numero

dc.relation.numberinseries

dc.relation.issue

Numero suluissa, kiinni vuosikerran numerossa(ilman välilyöntiä), lopussa pilkku ja välilyönti.
Sivunumerotdc.format.pagerangeSivunumerot väliviivalla erotettuna, lopussa piste.
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: alkuun sana Haettu, jonka jälkeen verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä. Esim: Haettu https://verkko-osoite.fi

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä ja välilyönnillä, ei loppumerkkiä. Esim: urn: URN:NBN:fi-fe123456789

 

E-monografia:

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.authorKäänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimi), etunimen ensimmäisen kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI välilyönti & välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Meikäläinen, M., Korhonen, S. & Virtanen, T. 
Julkaisuvuosidc.date.issuedVuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti. Esim: (2018).
Nimekedc.titleKursiivilla. Jos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin. Esim: Färikynäv fölis: niil voi fiksat koko mailma fiiniks.
Painostietodc.description.editionIlmoitetaan vain jos painos on muu kuin 1. painos. Esim: 2. painos.
Kustannuspaikkadc.publisher.placePaikan nimi, perässä kaksoispiste ja välilyönti. Esim: Turku:
Kustantaja/Julkaisijadc.publisherKustantajan nimi, perässä piste ja välilyönti. Esim: Turun yliopisto. TAI Sammakko.
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: alkuun sana Haettu, jonka jälkeen verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä. Esim: Haettu https://verkko-osoite.fi

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä ja välilyönnillä, ei loppumerkkiä. Esim: urn: URN:NBN:fi-fe123456789

 

 

 

 

 • No labels