Tietoja päivitetty viimeksi Nov 04, 2015

 • Julkisen hallinnon käsitemallityöryhmä KMR 
  • on Yammerissa sekä JulkICT-wikissä
  • Ryhmää koordinoi Mikael af Hällström verohallinnosta: "Näkisin mielellään useampiakin organisaatioita mukana pohtimassa näitä todella keskeisiä Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin ja sen menestykseen vaikuttavia asioita! Ryhmän lopputulokset nostetaan joka tapauksessa laajempaan keskusteluun, sillä ne muodostavat rungon ns. siirtoformaatille."
  • Jarmo Saarikko ollut aiemmin Metlan yhteyshenkilö
 • ATT-hankkeen Tietomalliselvitystyöryhmä / metatietoryhmä
  • Avointen tutkimusaineistojen metatieto ja ontologiat
  • Lukesta mukana olleet Anu Kantola, sittemmin Jarmo Saarikko.
 • Tieteen termipankki http://www.tieteentermipankki.fi/ 
  • SA:n ja HY:n rahoittama projekti. 
  • TSV:n wiki-alustalla
  • EnDIC käsitteet syötetty tänne - yhteyshenkilö Elisa Paavilainen, Syke
 • Suomen lajitietokeskus http://laji.fi/ 
 • Metsätiedon standardoinnin valmistelutyöryhmä
  • Dokumentoinnin julkaisusivusto http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/.
  • Yhteyshenkilö Ari Kotiharju, metsätietoasiantuntija, Tapio
  • Lukesta mukana olleet mm. Eero Mikkola, Jarmo Saarikko. Viimeksi Mika Galkin ja Youssef el-Khouri.
  • Mukana mm. Tapio, SMK, Luke, Metsäteho, MTK, Stora Enso, UPM, Versowood, Koskitukki, Metsaliitto, Bitcomp, FifthElement, F-plan, Silvadata, Simosol, 
  • mukana mm. metsävaratiedot, Wood Force -projektissa valmistellut puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen skeemat ja koodistot, Metsänhoito ja metsänparannustöiden tilastostandardi. Puukaupan hinta- ja määrätiedot. Kemera-tukiin liittyvät sähköiset tiedot, MKI-sanomat, nuorenmetsänhoidon, taimikon varhaishoidon ja juurikäävän torjunnan sähköinen asiointi. Käsitteitä on myös käännetty englanniksi ja ruotsiksi.
 • No labels