AikaKäsiteltävä asia
10.4.
 • Melindan tilannekatsaus
 • Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (KUMEA) raportti vuodelta 2016
 • Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän raportti vuodelta 2016
 • Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen - tilannekatsaus
 • Julkaisuarkistosopimus
 • Opinnäytetöiden arkistointi
 • Kansalliskirjaston palvelukyselyn tulokset
5.9.
 • Melindan tilannekatsaus
 • Datan avaaminen linkitettynä datana
 • Suomi.fi-esittely (KK:n rooli)
 • YSAsta YSOon
29.11.
 • Melindan tilannekatsaus
  • Melindan palvelusopimuksen liitteet: hinnoittelumalli
 • Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen - tilannekatsaus
 • Kuvailun ekosysteemi
 • Metatietopalvelukokonaisuus-hanke
 • Arto-tilannekatsaus
 • Julkaisuarkistojen asiantuntijaryhmän raportti vuodelta 2016 ja suunnitelma
 • Vaikuttavuuden arviointiryhmän katsaus
 • Seuraavan vuoden kokousaikataulu
 • No labels