You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Tietohuoltokomitea (Suomen standardidoimisliiton tekninen komitea 115) osallistuu kansainvälisten ISO-standardien kehittämiseen sekä kansallisten SFS-standardien laadintaan tietohuollon alalla. Sen toimialaan kuuluvat kansainvälisen ISO TC46-komitean alat, "Information and documentation", lisäksi komitea seuraa ISO TC171:n "Document management applications" työtä. Komitean jäseninä ovat tietohuollosta kiinnostuneet vapaaehtoiset yhteisöt.

Tietohuoltokomitean esittely SFS:n sivuilla

Suomen standardoimisliitto SFS

 

 

 

 

 

  • No labels