Aika: 2.5.2023 klo 13.03–15.09
Paikka: Kansalliskirjaston kokoushuone Collan (C222) sekä Zoom-etäkokoustila
Osallistujat: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Milja Vanhanen (Yle Arkisto), Tuuli Äärilä, puheenjohtaja (Kirjastopalvelu)
Etänä: Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto)
Poissa: Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)

1. Ajankohtaista

1.1. Metatietosanaston kehittämissuunnitelma

Kansalliskirjastossa on laadittu Metatietosanaston lähivuosien kehittämissuunnitelma. Suunnitelmaan toivotaan kommentteja kuvailun asiantuntijaryhmiltä.

 • Käytiin läpi suunnitelmaa. Erityisiä kommentteja ei Muusalta tullut.

1.2. 382-kentän haettavuuden kehittäminen

Serafia Kari ja Veera Mujunen Finna-palveluista osallistuivat Muusan kokoukseen 7. helmikuuta 2023 kertoakseen ja keskustellakseen musiikin tiedonhaun kehittämiseen liittyvistä suunnitelmista. Eräänä konkreettisena toimenpiteenä sovittiin, että Muusa laatii ehdotuksen 382-kentän (esityskokoonpano) haettavuuden kehittämisestä. Tämän jälkeen Finnassa aletaan viedä asiaa eteenpäin.

Sovittiin, että Ilkka laatii luonnoksen ehdotuksesta, ja myöhemmin voidaan pohtia, miten myös esityskokoonpanotietoihin merkityt eri kokoonpanotermejä koskevat lukumäärätiedot saataisiin haettavaksi.

 • Käytiin läpi ehdotusluonnosta. Ilkka laatii kommenttien pohjalta version, jonka voi lähettää Finna-palveluiden käsiteltäväksi.

1.3. Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokous 25.4.2023

Käytiin läpi 25. huhtikuuta 2023 järjestetyn kuvailuryhmien puheenjohtajien kokouksen anti.

1.4. Teos MARC 21:ssä -projekti

Teos MARC 21:ssä -projekti on edennyt parin viikon välein järjestetyissä kokouksissa. Kokouksessa 28. huhtikuuta sovittiin, että Muusan pohdittavaksi viedään kysymys siitä, mikä on vähimmäistaso musiikkiteosten auktoriteettitietueissa.

 • Keskusteltiin aiheesta ja sovittiin, että muusalaiset perehtyvät projektin sivuihin ja auktoriteettiformaattiin teoskuvailun näkökulmasta. Tulevissa kokouksissa aletaan laatia musiikkiteosten auktoriteettitietueiden vähimmäistason määrittelyä.

2. Kuvailukysymykset

2.1. 300-kenttä

Muusan kokouksessa 4. huhtikuuta oli esillä seuraava kysymys:

Muusalle saapunut viesti:

300-kentässä on ohjeistus:

Jos aineisto koostuu partituurista ja erillisistä stemmoista, merkitään partituurit ja stemmat omiin 300-kenttiinsä.

300 ## ‡a 1 partituuri (5 sivua)
300 ## ‡a 3 stemmaa (4, 2, 2 sivua)

Kuinka tätä tulkitaan, jos (varsinainen nide) onkin soolonuotti ja liitteenä on pianosäestys (partituuri). Käytetäänkö yhtä vai kahta 300-kenttää?

Näinkö:

300$a 1 soolonuotti (19 sivua) ;$c31 cm +$e 1 partituuri (32 sivua)

Vai näin:

300 $a 1 soolonuotti …

300 $a 1 partituuri

Ja määräytyykö kenttien järjestys ”varsinaisen” niteen (kansissa oleva, jossa julkaisutiedot ym) perusteella?

Voidaanko kenttään 008 laittaa merkkipaikkaan 20 arvo ”a” ja merkkipaikkaan 21 arvo ”e”. Vaikka ”varsinainen nide ” onkin soolopartituuri, joka sisältää viulun ja valinnaisen toisen viulun osuudet (ei allekkain, eli ei partituuri).

Esimerkki löytyy Melindasta: id 018713727

Kokousmuistioon kirjattiin seuraava vastaus:

Kyseisen julkaisun ensimmäinen nide sisältää kaksi viulustemmaa, joten kyse ei ole soolonuotista. Erilliset niteet merkitään omiin 300-kenttiinsä. Kuvailuohjeet eivät ota kantaa aineiston osien merkitsemisen järjestykseen 300-kentissä, mutta luontevinta on merkitä ne aineistokokonaisuudesta ilmenevässä järjestyksessä.

300 $a 2 stemmaa (19 sivua) ; $c 31 cm
300 $a 1 partituuri (32 sivua)

Muusan sähköpostiin saapunut tarkentava kysymys:

Julkaisu sisältää kaksi nidettä:

Toinen nide:  1. viulun ja (valinnaisen) 2. viulun osuudet, peräkkäisillä sivuilla (ei allekkain).

Toinen nide: pianosäestys (partituurina), eli molempien viulujen sekä pianon osuus allekkain.

Niin eikö 300-kenttään pitäisi laittaa:

300 $a 1 stemma (19 sivua) ; $c 31 cm

300 $a 1 partituuri (32 sivua)

Meillä (kun aineistoja lainataan), ja ne tarkistetaan palautuksen jälkeen, niin nuottiin tulostetaan ns, ”infotarra”. Siihen tulee mm. 300-kentän tiedot. Jos siinä lukee 2 stemmaa (vaikka äänet ovat yhdessä ja samassa niteessä), niin tarkastaja päättelee toisen stemman puuttuvan.

Ja jos vertaa pöytäkirjassa oleviin Studio Ghibli -tapauksiin, niin niissä ratkaisu oli: 1 stemma, 1 partituuri.

 • Todettiin, että edellisen kokouksen muistioon kirjattu lause, että kuvailuohjeet eivät ota kantaa aineiston osien merkitsemisen järjestykseen 300-kentissä, ei pidä paikkaansa. RDA Toolkitin kohdassa 3.4.3.2 sanotaan, että "jos manifestaatio käsittää useampia yksikkötyyppejä, merkitään kunkin tyypin määrä siinä järjestyksessä kuin on lueteltu kohdassa 7.20.1.3".
  • Korjataan huhtikuun kokouksen muistiosta virheellinen väittämä.
 • RDA Toolkitin kohdassa 3.4.3.2 on ohje kohdassa Poikkeukset. Manifestaatio, joka käsittää partituurin ja yhden tai useamman stemman tai useita stemmoja yhdessä fyysisessä yksikössä:

Jos manifestaatio käsittää sekä partituurin että yhden tai useampia stemmoja tai useita stemmoja yhdessä fyysisessä yksikössä, merkitään laajuus muodossa: 1 partituuri ja 4 stemmaa tms. Tätä seuraa sivujen, lehtien tai palstojen lukumäärä kaarisuluissa kohdan 3.4.5 ohjeiden mukaan.

Esimerkki
20 stemmaa (noin 100 sivua)

Laajuudesta tehdään huomautus, jos sitä pidetään tärkeänä tunnistamisen tai valinnan kannalta (katso 3.21.2.5).

 • Lisätään Musiikin RDA-sovellusohjeeseen esimerkki, johon sisältyy huomautus samaan fyysiseen yksikköön sisältyvien stemmojen lukumäärästä RDA Toolkitin kohdan 3.21.2.5 mukaisesti (Tuuli).

2.2. Kentän 388-käyttö, kun kyseessä on ekspressio

Muusan sähköpostiin saapunut kysymys:

Äänikirjojen kuvailuohjeessa on ohjeistettu käyttämään kenttää 388 kuunnelmien luomisajan merkitsemiseen. Jaakko Tuohiniemi on hiljattain kommentoinut ohjeen kommenttikentässä näin:

”Bibliografisen tietueen 388-kentässä voi ilmaista vain teoksen tai kokoomateoksen luomisajan, ei ekspression luomisaikaa (se ilmaistaan vain ekspressiotietueessa).”

Pohdimme asiaa Kumean AV-ryhmässä. Tässä yhteydessä heräsi kysymys siitä, miksi musiikin RDA-sovellusohjeessa kenttää opastetaan käyttämään myös ekspressioon liittyvän ajankohdan merkitsemisessä. Pitäisikö tätä kohtaa ohjeessa selventää, vai onko kyse ihan eri asiasta kuin kuunnelman tapauksessa?

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=400875418#id-6.Fyysisenkuvailunjne.kent%C3%A4t(3XX)-388388LUONTIAIKA(T)

 • MARC 21 -formaatin mukaan 388-kenttään merkitään "teoksen tai ekspression (mukaanlukien kokoomateokset) tai kokoomateokseen sisältyvien teosten tai ekspressioiden luontiaika". Musiikinkuvailussa 388-kenttää käytetään sekä teokseen että ekspressioon liittyvän ajankohdan merkitsemiseen. Kuten Musiikin RDA-sovellusohjeessa todetaan, teokseen liittyvä ajankohta merkitään lähinnä taidemusiikkiteoksista ja ekspressioon liittyvä ajankohta lähinnä populaarimusiikkiesityksistä.

2.3. 348 $c (nuottikirjoituksen tyypin osoittava termi)

Muusan kokouksessa 4. toukokuuta 2022 päätettiin päivittää 348-kentän ohjeistus MARC 21 -formaatin kesäkuun 2021 päivitysten mukanaan tuomien muutosten mukaiseksi. Päivitys toteutettiin kokouksen jälkeen. Kokouksessa sovittiin, että kun päivityksen mukanaan tuomat muutokset on otettu laajemmin käyttöön, voidaan pyytää konversiota Melindaan, jossa 546-kentän $b-osakenttään tallennetut nuottikirjoituksen tyyppiä osoittavat termit siirrettäisiin 348-kentän $c-osakenttään. 348 $c -osakenttä olisi hyvä saada myös Melindan luettelointipohjiin. Tähän liittyen 546-kentän $b-osakenttää ei suositeta käytettävän jatkossa nuottikirjoituksen tyypin merkitsemiseen.

Vanhaa käytäntöä näytetään kuitenkin edelleen noudatettavan joissakin kirjastoissa, mikä aiheuttaa lisätyötä, kun merkintöjä muutetaan nykyohjeistuksen mukaiseksi.

Olisikohan jo aika pyytää edellämainittua konversiota ja luettelointipohjien päivitystä? Luettelointipohjan 348-kentän $c-osakenttään voisi myös pyytää lisäyksen valmiista sisältövaihtoehdoista Metatietosanaston Nuottikirjoituksen tyyppi -termilistauksen mukaisesti. Otettaisiinko samalla mukaan $0-osakenttä (tämä pitäisi sitten päivittää myös sovellusohjeeseen)? Nuottien luettelointipohjista voisi myös pyytää 546-kentän $b-osakentän poistoa.

 • Pyydetään Melindan luettelointipohjien päivittämistä vastaamaan voimassaolevaa ohjeistusta.
 • Pyydetään 546-kentän $b-osakentissä olevien nuottikirjoituksen tyypin osoittavien termien konvertointia 348-kentän $c-osakenttiin.
 • Lähetetään muistutusviesti uudesta ohjeesta musiikinkuvailijoiden sähköpostilistalle.

3. Seuraavat kokoukset

Yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden ohjeluetteloiden päivittäminen torstaina 11. toukokuuta klo 13–14 etäyhteydellä

Sanastokokous tiistaina 23. toukokuuta klo 12.30–13.30 etäyhteydellä

Seuraava varsinainen kokous tiistaina 6. kesäkuuta klo 10–12

 • No labels