Confluence ei jaa sivun sisältöä erillisisiin kappaleina editoitaviin osiin, vaan käsittelee sivua yhtenä kokonaisuutena. Joskus sivun jakaminen osiin voi kuitenkin olla hyödyllistä. Sisältökokonaisuuden jakaminen erillisille sivuille on käytännöllistä, kun

 • kappaleotsikoiden halutaan näkyvän sivulistauksissa
 • sisältöä pitää käyttää useassa paikassa itsenäisesti tai muiden sisältöjen yhteydessä
 • halutaan varmistaa, että sama tieto ei ole eri muodossa eri paikoissa
 • jokin sisällön osa halutaan osoittaa määrätyn henkilön ylläpidettäväksi
 • sisältö muuttuu usein ja sitä muokkaavat useat henkilöt

Kokonaisuuden jakaminen:

 • Confluencessa sisältökokonaisuus jaetaan osakokonaisuuksiin luomalla kullekin sisällön osalle oma sivu.
 • Sivujen sijainnilla (hierakisuudella) ei ole tässä merkitystä, vaan sisältö voidaan koota mistä hakemiston osasta tahansa.
 • Huom. Kokonaisuudet, joita ei voi näyttää yhdellä sivulla, pitää käytännössä jakaa alasivuiksi ja koota sivun alkuun tai erilliselle sivupalstalle hakemistopuuhierakialla.

Kokonaisuuden yhdistäminen:

 • Sivujen sisällöt yhdistetään koontisivulle {include}- tai {excerpt-include}-makroa käyttäen.
 • {include}-makroa käytetään kun koontisivulle halutaan nostaa sivun koko sisältö.
 • {excerpt-include}-makroa käytetään kun koontisivulle halutaan nostaa vain osa sivun sisällöstä (vain yksi valittu alue/sivu).

 

 

 • No labels