Osallistujat

Malinen, Ismo (MV)
Järvinen, Anne (KK)
Ånäs, Susanna (Avoin Glam)
Juppi, Mira (Savonia)
Virtanen, Maria (KK)
Kettunen, Jari (MV)
Polttila, Hannu-Pekka (MV)
Pihlaja, Päivi Maria (KK)
Lappalainen, Mikko (KK)
Koivunen, Kimmo (CSC)
Sarmela, Matti (Yleiset kirjastot)
Frosterus, Matias (KK)
Ahoranta Tomi (KA)
Vahtola, Aija (KK)
Näpärä, Liisa (KK)
Peltonen, Riitta (KK)
Ekosaari, Maija (MV)
Rajala, Heidi (SKM)

Ohjelma ja muistio

Kokouksen avaus ja tervetulotoivotus

Kokoelmakeskuksen esittely, osa 1

 • Heidi Rajala, Suomen kansallismuseo

Kokoelmakeskuksen esittely, osa 2 kierros tiloissa ja demot

 • Ismo Malinen ja Asta Pyysalo opastavat KOKEn tiloissa ja käymme muutamissa työhuoneissa
 • Tutustumista työskentelyyn Kokoelma- ja konservointikeskuksessa esittelevät konservaattori Sara Théodore (Gallen-Kallelan frescojen kalkkeeraus); Valokuvaaja Ilari Järvinen (Valokuvausstudioon sekä digitointistudioihin tutustuminen); Intendentti Raija Linna (Journalistinen kuva-arkisto) ja Elisa Ahverdov (vettyneen materiaalin konservointi, case Wrouv Maria)

Ryhmän jäsenyydet ja toimintatavat 2022

DKPP alaryhmien esittelyt

Ismo Malinen esittelee Kyvykkyydet—kyselyn tuloksia

Keskustelua:

 • Kuinka hyvin on hallussa oikeasti tietovarantojen hallinta. Esimerkkinä:
  • pysyvät tunnisteet
  • metatietojen yhdistyminen yli organisaatiorajojen ja miten käyttäjät löytävät toisiinsa liittyvät aineistot 
 • Digitoinnin koordinaatio:  miten järjestelmät ovat yhteneväisiä ja miten tiedetään tai on mahdollista löytää synergiaetuja, arkkitehtuurin näkökulma
 • Yhteisiä käytäntöjä metadatan tuottamisessa: pienet yksityiskohdista vs. iso kokonaisuus
 • Miten raportti vastaa ihan käytännön ongelmiin, kuten edellä nostettuihin pysyviin tunnisteihin
 • Raportti on tehty asiantuntijoiden näkökulmasta, mutta pitäisikö tehdä kysely organisaatiokohtaisesti, joka nostaa esiin organisaation ongelmakohdat
 • Keskustelua aiheesta olisi lisääkin: missä ja millä tavalla keskustella ja miten jatkaa seuraavaan vaiheeseen?
 • Kun raportti julkaistaan, voiko kirjoittaa blogikirjoituksen keskeisistä tuloksista

Pirjo Hamari: Kulttuuriperinnön vaikuttavuus

Keskustelua:

 • Indices EU-projekti nostetaan esiin yhtenä vastaavana projektina
 • Voisiko arkistopuolelta osallistua myös vaikuttavuustyörtyhmää.
 • Arkisto-sektorilla ei ole mittareita esim. vaikuttavuuden mittaamiseen, vaikka oletetaan että vaikuttavuutta on
 • Tarvittaisiin vaikuttavuuden arviointiin työkaluja ja esimerkkejä miten lähteä liikkeelle

Maija Ekosaari: Hankeyhteistyö

Keskustelua:

 • Pitäisikö pyrkiä löytämään mitä jakaa pyöreässä pöydässä, esim. menetelmät ja hankkeet → voidaanko saada paremmin rahoitusta.
 • Esim. keskustelua hankkeista vai rahoitusosaamisesta

Ajankohtaista

 • Liisa Näpärä: Tekoälyn tiekartta
 • Kyvykkyydet epätasaisesti jakautuneet organisaatioiden kesken

DKPP toiminnan tavoitteet ja visio vuodelle 2025

Jakaudutaan ryhmiin keskustelemaan

Alustus: Hannu-Pekka Polttila:

Tarkoituksena hahmottaa mitä KAM-sektori olisi tehnyt, jotta vuonna 2025 koko sektori olisi ottanut askelia eteenpäin?

Ryhmä 1:

 • Onko toiminta vakiintunutta vai voiko mukaan osallistua muitakin, esim. aiheen mukaan kutsutaan mukaan työskentelyyn
 • Voiko DKPP olla täysin avoin vai pidetään suljettuna?
 • Erilaisia työryhmiä on paljon, menee sekaisin esim. Digime-ryhmän kanssa. Myös arkkitehtuurin kanssa on päällekkäisyyttä.

Ryhmä 2:

 • Onko ryhmä avoin vai suljettu?
 • Johdetaanko ryhmää tiivisti eli tarvitaanko sille selkeät roolit ja velvollisuudet eri organisaatioista?
 • Haetaanko rahoitusta työryhmän toimintaan?
 • Tiivistetäänkö yhteisesti rahanhakua?
 • Tarvitaan konkreettisia hankkeita vuoteen 2025 mennessä
 • Kommunikaatio: mitä kanavia pitkin osaamista jaetaan
 • KAM-digitalisaation tiekartta, jonka avulla hakea myös rahoitusta

Ryhmä 3:

 • Minkälaista yhteistyötä: tarpeet kartoitettava ja merkitysten tunnistaminen
 • Luoko ryhmä pysyvyyttä kulttuuriperinnön rakenteisiin?
 • Miten huomioidaan pienet organisaatiot
 • Asiantuntijataso mukaan verkoston toimintaan
 • Kohderyhmien laajentaminen lisää riskiä että tuleeko porukasta liian iso
 • Muodostettaisiin pienempiä ryhmiä, jotka toimivat organisaatioissa?
 • Onko digitaalisuuden tiekartta yksi keskeinen työkalu DKKP:lle
 • Asiantuntijavaihto eri organisaatioiden välillä
 • Isompi kokonaiskuva ja organisaatioissa kerätty yhteen mitä menossa, → tuodaan yhteiseen pöytään keskusteltavaksi
 • Tarvitaanko Wiki jossa eri organisaatiot pääsisivät listaamaan hankkeita
 • Miten ryhmän toiminta jatkuu: seuraava puheenjohtaja? Arkisto? Vai jatkaako Museovirasto? Vuosi ei tarvitse olla kalenterivuosi
 • Työkalut, esim. miten vaikuttavuutta voi organisaatio mitata tai miten lisätä vaikkapa digitaalista osallisuutta tai asiakasymmärryksen keräämiseen  
 • No labels