Paikka  Zoom etäkokous klo 13:00 - 14:30

Läsnä  Johanna Vesterinen, pj
           Anne Koivisto
           Sirpa Janhonen
           Esa-Pekka Keskitalo
           Eevaliisa Colb
           Jussi Kärki
           Hannu Markkanen  (pois)
           Hanna Martikainen (pois)
           Kaisa Hypén (Hannan varahenkilö)


 1. Edellisen kokouksen muistio
  1. Muistio hyväksyttiin
 2. Projektin tilannekatsaus
  1. Kesäaika on haaste ja katko hanketyölle - suunnitelmia jatkolle on tehty Varastokirjastossa ja Kansalliskirjastossa
  2. Koha-yhteisön tuotekehityksen avuksi voimme Andriin kautta tuoda esiin valmiuden hankkia lisää tuotekehitysresursseja Hypernovalta
  3. Tarvitaan tarkemmat speksit kokonaisarkkitehtuurista ja toteutustarpeista ISO 18626 tuen toteutustyön osalta.
  4. Riskitekijänä testausresurssit ja projektiorganisaatio
  5. Kaisa Hypén kyseli Airut-hankkeen etenemisestä muille sektoreille: ensisijaisesti kohteena Varastokirjaston Koha ja sen myötä tieteelliset Koha kirjastot. Seuraavana Koha-Suomen Kohat. Axiell keskittää kehitystyön ensisijaisesti Quriaan, mutta asiakaskohtaisia hankkeita voidaan tehdä myös Auroraan. Almassa on jo tuki ISO 18626 standardille. Keskustelimme myös Airut-hankkeen aikatauluista ja toteutuksen etenemisestä.
  6. Keskustelimme ISO 18626 standardin Suomen mallista.Tarvitsemme pikaisesti esityksen meille tärkeistä osista KOHA-yhteisön tietoon. Eevaliisa ehdotti, että hyödyntäisimme KATVE-ryhmää mallin suunnittelussa. Esa-Pekka otti vastuun keskustella tästä ehdotuksesta Kansalliskirjastolla.  Eevaliisa lupasi kysellä Pertti Föhriltä myös asiaa.
  7. Kävimme läpi Annen tekemän kaavion Airut-hankkeen tietovirroista. Kaavio todettiin hyödylliseksi kokonaiskuvan kannalta.
 3. Kansalliskirjaston resurssit
  1. Versiopäivitys vienyt paljon resursseja
  2. ReShare testauksen osalta edetään asiassa ja ollaan valmiita avustamaan testaukseen liittyvissä ongelmissa.
  3. Seurannassa, mitä Kohan standardituen osalta tapahtuu ja millaisia resursseja tarvitaan.
  4. Finnan osalta ei Esa-Pekka osannut tässä vaiheessa antaa mitään lisätietoa.
  5. Anne nosti esiin, että ReShare voisi olla ns. välivaiheen ratkaisu, mikäli sen toiminnallisuus on meille riittävää ja mikäli Kohan kehitystyöm viivästyy.
 4. Projekti organisaatio ja kesäaika
  1. Johanna lomalla 20.6.-15.7.
  2. Sirpa lomalla 9.-10.6., 14.7.-26.7., 1.-14.8.
  3. Anne töissä 23.6. asti Varastokirjastolla. Jatko vielä avoin, mutta siitä neuvotellaan Kansalliskirjaston puolella.
 5. Muut asiat
  1. Tieteellisten KOHA-kirjastojen kokous 8.6.2022. Johanna ja Esa-Pekka osallistuivat tähän. Airut-hanke nousi esiin työpajoissa.
  2. Kirjastopäivät 15.-17.6.2022. Anne ja Sirpa osallistuvat Kirjastopäiville. Airut-hanke on esillä hanke-esittelyssä ja meillä on oma posteri.
  3. Projektipäällikkö Anne sai kiitoksia tähän astisesta toiminnastaan projektin vetäjänä.
 6. Seuraava kokous
  1. Päätimme. että seuraava ohjausryhmän kokous on 29.8.2022 klo 13:00 - 14:30. Esa-Pekka lähettää kalenterikutsun ohjausryhmälle.
 • No labels