Paikka  Zoom etäkokous klo 11:30 - 13:00

Läsnä  Johanna Vesterinen, pj
           Anne Koivisto
           Sirpa Janhonen
           Esa-Pekka Keskitalo
           Eevaliisa Colb
           Jussi Kärki
           Hannu Markkanen
           Hanna Martikainen


 1. Edellisen kokouksen muistio
  Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
 2. Projektin tilannekatsaus
  1.  Kohan testausympäristö
   1. Testiympäristön asennus tehty. Nyt ladataan aineistoja Varastokirjaston tietokannasta testitietokantaan. Anne ja Sirpa ovat admin käyttäjiä tuossa testiympäristössä.
  2.  Koha IS0 18626 tuen tuotekehitys
   1. On varmistettu, että kaupallisten toimijoiden kehitystyö kohdistuu uusimpaan ISO 18626 standardiin ja toteutus on luvattu tehdä tämän vuoden aikana.
  3. ReShare testaus
   1. Käytiin läpi Indexdatan sähköpostiviesti, jonka lähettivät liittyen ReShare testaukseen. Viesti välitetty Ohjausryhmän jäsenille.
   2. Palaveriin mukaan edustus Finnan (kysy Erkiltä) ja Kohan tuotekehityksestä (kysy Arilta). Ajankohta 28.4.2022 klo 15:00.
   3. Eevaliisa voi auttaa yhteistyössä ExLibriksen kanssa tarvittaessa. Juha Leppämäki voi edustaa ALMAkirjastoja palaverissa.
  4. Airut-hankkeen Roadmap
   Projektipäällikkö esitteli Projektin Roadmapin

 3. Palvelupolkukartat
  1. Kuvattu 4 eri ILL palvelupolkua: loppuasiakas (monografiat), artikkelit, tilaajakirjastot ja Varastokirjasto. Nämä  ovat olleet ohjausryhmällä katselmoitavina.
  2. Lisäksi tuotettu Verkkokirjaston toiminnallisuudesta 8x8 matriisi
   1. Keskustelimme tuotetuista malleista. Niitä on tarkoitus hyödyntää toiminnallisten toteutustarpeiden määrittelyssä.
   2. Projektipäällikkö ottaa mielellään edelleen vastaan palautetta ja kehitysideoita malleihin liittyen. 
 4. Projektisuunnitelman hyväksyminen
  a. Ohjausryhmä hyväksyi Projektisuunnitelman ja se julkaistiin Kiwin sivuilla

 5. Terveiset projektiryhmältä
  Keskustelun avaaminen AIRUT-hankkeen toteutustyön nostamisesta yhteisen rahoituksen hankkeeksi OKM:ssä. Tätä asiaa puoltavat Finnan ja Kohan lisääntyvät käyttäjämäärät ja Finnaan yhdistettyjen aineistokokoelmien tehokkaampi ja yhdenvertainen saavutettavuus. Kaupallisten järjestelmien käyttäjillä olisi näin paremmat edellytykset saada uusi kaukotilausten toiminnallisuus käyttöönsä (vrt. Melinda).
  1. Tämä asia herätti paljon keskustelua ohjausryhmässä
  2. Seuraavia asioita nousi esiin:
   1. Kyseessä jatkohanke, jota kannattaisi lähestyä Varastokirjastonpalveluiden kehityksen näkökulmasta
   2. Varastokirjasto on tulossa muiden kirjastojen tilalle aneiston kaukotilauksessa
   3. Hyötysuhdetta korostettava: Varastokirjaston kasvava tarve, kun varastotilat kalliita → taloudellinen kärki edellä OKM:n keskusteluihin
   4. Asiakkaiden yhdenvertaisuus palveluiden saannissa
   5. Resurssien yhteiskäyttö
   6. Vaatii valmistelua, perusteluja ja tulosten pitkäkestoisuutta
 6. Muut asiat
  1. Slack palvelun käyttö projektin tiedottamisessa ja asioiden käsittelyssä. Kaikilla on pääsy Slackiin ja sen kautta välitettyjä viestejä ja materiaaleja luetaan.
  2. AIRUT-hankeesta kerrotaan seuraavissa tapahtumissa: Katve-kokous 20.4., ALMA-verkostotapaaminen 27.4., Missä mennään 17.5., Lapin AKE: iltapäiväkahvit 19.5. , Kohan yleiskokous 8.6. (Johanna kyselee Pekka Uotilalta), Kirjastopäivät hanke-esittely 15.-16.6.
  3. Varastokirjasto korostaa, että meille voi aina esittää kysymyksiä tai pyytää kertomaan AIRUT-hankkeesta
 7. Seuraava kokous
  Sovimme seuraavista Ohjausryhmän kokouksista 23.5.2022 klo 13:00-14:30 ja 13.6.2022 klo 13:00-14:30
 • No labels