Aika: 3.11.2021 klo 13.03–15.04
Paikka: Microsoft Teams -etäkokoustila
Osallistujat: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto, puheenjohtaja (Yle Arkisto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto)
Poissa: Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)
Kutsuttu asiantuntija: Jarmo Saarikko (Kansalliskirjasto, kohdissa 1.2. ja 1.3.)

Muistio

1. Ajankohtaista

1.1. Muusan kokoonpano kaudella 2022–2023

Kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien, mukaan lukien Muusan, kaksivuotinen toimikausi vaihtuu vuodenvaihteessa.

  • Keskusteltiin Muusan kokoonpanosta kaudelle 2022–2023. Muutoksia ryhmän kokoonpanoon ei ole näillä näkymin tulossa.

1.2. SEKO

Jarmo on laatinut Wikidataan ehdotuksen SEKO-tunniste-propertyn lisäämisestä. Sen avulla voisi sitten lisätä vastaaviin wikidata-kohteisiin näkyviin SEKO-tunnisteen, josta muodostuu linkki Sekoon. Tämä tekee samalla sanastoa kansainvälisesti tunnetuksi ja edistää linkitetyn datan hyödyntämistä musiikkiaineistoissa ja täsmentää SEKOn käsitteiden määrittelyä.

Ehdotusta voi käydä peukuttamassa, jotta se tulisi hyväksytyksi (vaatii wikidata-tunnusta).

SEKO-käännös on Jarmolla edelleen työn alla. Taulukkoon ehdotetaan SEKOon ruotsinkielisiä termejä (ja varmuuden vuoksi myös englanninkielisiä). Työ etenee varsin hitaasti. Termien lisäksi samalla pyritään myös täydentämään linkkejä sekä Wikidataan että LCMPT-sanastoon. Tässä yhteydessä on myös jouduttu luomaan Wikidataankin uusia kohteita. Jos ja kun sanasto olisi kolmekielisenä Fintossa, sitä voisi hyödyntää tietokannoissa kuvailutermien automaattisessa kääntämisessä esim. Finnassa.

1.3. Musiikinkuvailutilaisuus 7.12.2021

Jatkettiin musiikinkuvailutilaisuuden suunnittelua.

1.4. Kuvailuryhmien työpaja ti 30.11.

Kuvailuryhmien syksyn seuraavan työpajan ajankohdaksi on vahvistettu ti 30.11. klo 9.30–12.00. Kellonaika saattaa vielä täsmentyä ohjelman varmistuttua, mutta joka tapauksessa työpaja on aamulla/aamupäivällä.

Muusalta on pyydetty esitystä aiheesta "teosviittaukset musiikkiaineiston kuvailussa". Tämä esitys laajentaisi Kumean kirjastoverkkopäivien esitystä.

  • Lisätään Muusan intraan sivu, jossa hahmotellaan työpajan esitystä.

1.5. Uudistuneen RDA:n kuvailutasot

Kusti havaitsi kahden elementin pakollisuudessa hajoavuutta kuvailuryhmien kannoissa:

  • suhde manifestaatiosta ekspressioon
  • suhde toimijasta (henkilöstä, yhteisöstä ja suvusta) teokseen

Kohdat ovat merkitty punaisella taulukkoon (Kustin yhteenvetotaulukko (19.10.2021)): https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/Kuvailutasot

Kohdat käsitellään kuvailuryhmien marraskuun työpajassa (30.11.2021).

2. Kuvailukysymykset

2.1. Sovitusmerkintöesimerkit

Jatkettiin viime kokouksessa kesken jäänyttä kysymyksen käsittelyä.

Musiikin MARC 21 -ohjeessa:

‡o - Sovitusmerkintö: pieni alkukirjain, edellä puolipiste (ET)
RDA 6.18 Musiikkiteoksen ekspression muut erottavat ominaispiirteet
YDINELEMENTTI, kun sitä tarvitaan erottamaan teoksen eri ekspressioita toisistaan

100 1# Schubert, Franz, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Am Tage Aller Seelen, ‡n D343; ‡o sovitettu, piano
382 01 ‡a piano ‡n 1 ‡s 1 ‡2 seko

KiPan osakohteissa löytyy  tällaisia:

$aGuillaume Tell.$pOverture;$osovitettu, piano (soitin on $o-kentässä, ilmeisesti siksi, että alkuperäinen teos ei ole pianolle sävelletty)

$aFür Elise,$nWoO59.$pOtteita;$osovitettu (soitinta ei ole $o-kentässä, ilmeisesti siksi, että alkuperäinen teos on pianolle sävelletty)

$aValssit,$mpiano, 4-kätisesti,$nop39.$nNro 15,$pA-duuri;$osovitettu, piano, G-duuri (sävellaji lisätty, hyödyllinen tieto, mutta voidaanko vaatia luetteloijalta sävellajien tunnistamista? Ja jos sävellajia ei ole yhtenäistetyssä nimekkeessä, merkintöä ei voitane tehdä?)

  • Lisätään esimerkit Musiikkiaineiston MARC 21 -sovellusohjeeseen. Keskustelua alkuperäistä esityskokoonpanoa vastaavalle kokoonpanolle tehtyjen sovitusten hakutietojen merkitsemisestä jatketaan RDA-ohjeistuksen laatimisen yhteydessä.

2.2. Musiikinteorian oppaat

Sähköpostitse saapunut kysymys:

Mirja Kopran neliosaisesta Musiikin perusteet -sarjasta löytyy Melindasta useita painoksia ja tietueita, joista osa on kuvailtu kirjaksi ja osa nuotiksi. Monessa tapauksessa samasta painoksesta ja osasta on sekä kirja- että nuottiversio, esim. 9789525854282. Kumpikohan tässä on oikea vaihtoehto?

  • RDA:n kohtaan 3.4.3.2 tehdyn suomalaisten kirjastojen linjauksen mukaan teorianopas on "musiikinteorian opetusaineistoa sisältävä nuottiaineisto. Musiikinteorian aineistot, joissa nuottiaineiston osuus on tekstiaineistoon verrattuna vähäinen, käsitellään tekstiaineistona".
  • Joka tapauksessa teorianoppaiden kuvailu sisältää piirteitä sekä nuotti- että tekstiaineiston kuvailusta. Esim. tekijäkirjauksessa oleva suhdetermi on kirjoittaja eikä säveltäjä, vaikka opas olisi muutoin kuvailtu musiikkiaineistona.
    • Kysymystä on mietittävä uusien RDA-linjausten ja -ohjeiden laatimisen yhtyeydessä.

3. Seuraavat kokoukset

Sanastokokous ke 17.11. klo 12–13 etäyhteydellä

Varsinainen kokous ke 1.12.2021 klo 13–15 etäyhteydellä

  • No labels