Aika: 8.4.2021 klo 10.02–12.05
Paikka: Microsoft Teams -etäkokoustila
Osallistujat: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto, puheenjohtaja (Helsingin Konservatorion kirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto)
Poissa: Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)
Kutsuttu asiantuntija: Jarmo Saarikko (Kansalliskirjasto)

Muistio

1. LCGFT:n musiikkitermien hierarkia ja sovellusohje

Musiikin(kaan) SLM-hierarkia ei ole vielä valmis. Alla on linkki LCGFT:n ratkaisuihin ja sanaston sovellusohjeeseen.

Practices for Using LCGFT for Music Resources

Keskusteltiin, mitä ajatuksia erityisesti dokumentista ilmenevät yläkäsitteet herättävät.

  • Erityisesti termien Functional music ja Sacred music mahdollista soveltamista SLM:ään pitää pohtia tarkemmin.
  • Samoin pitää pohtia taidemusiikin rajausta: kattaako termi kaikkien kulttuurien vai ainoastaan länsimaisen taidemusiikin?
  • Jarmo selvittää, mitä LCGFT-termejä on linkitetty SLM:ään, mukaan lukien kattotermit.

2. Ajankohtaista

2.1. Kuvailuryhmien työpaja 13.4.2021

Käytiin läpi Jaskan ennakkoon lähettämä Muusan alustus työpajaan aiheesta Aikamääreet ja Marc 21.

  • Keskusteltiin erityisesti tyylikausien merkitsemisestä. Toivotaan selkeää linjausta, miten tyylikaudet merkitään kuvailussa.

2.2. Kuvailutasokommentit

Helmikuun kokouksessa sovittiin, että kukin Muusan jäsen perehtyy ja tutustuu Kuvailustandardiryhmän laatimiin kuvailutasolinjauksiin, jonka jälkeen kommentit kootaan yhteen. Aikaa kommentoinnille on 30.4. asti.

Koottiin kommentit yhteen. Kommentit lähetetään edelleen Kuvailustandardiryhmälle.

  • Kuvailutasojen erojen hahmottaminen koetaan vaikeaksi. Tasojen erottelun toivotaan olevan käyttökelpoista ja hyödyllistä käytännössä. Myöskään tasojen nimityksiä ei pidetä selkeinä.

3. Poimintaluettelointi

Helmikuun kokouksessa nousi esiin tarve keskustella poimintaluetteloinnista.

Keskusteltiin aiheesta.

  • Heräsi kysymys, mikä kaikki kelpaa sellaisenaan poimitussa aineistossa ja mitä tietoja on tarpeen muokata. Tarvittaisiin kirjaluettelointia vastaava prosessi ja ohjeistus myös nuottiaineistolle sekä toimivat poimintarajapinnat ja konversio.
  • Anna Kanerva ja Ilkka hahmottelevat asiaa ja kokoavat listaa Bookwhere-konversion muutostarpeista.

4. Seuraavat kokoukset

Sanastokokous 22.4.2021 klo 13–14 etäyhteydellä

Varsinainen kokous 6.5.2021 klo 13–15 etäyhteydellä

  • No labels