You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

URN:ISBN- tai URN:ISSN- tunnus merkitään sekä julkaisun ilmiasuun että julkaisun metatietoihin.

Merkitseminen julkaisuun: 
  • URN:ISBN:978-951-611-441-8
  • URN:ISSN:1234-5678
Merkitseminen HTML-julkaisun metatietoihin (HEAD-osio):
  • META NAME="Identifier" SCHEME="URN:ISBN" CONTENT="978-951-611-441-8"
  • META NAME="Identifier" SCHEME="URN:ISSN" CONTENT="1234-5678"
URN:NBN-tunnuksen merkitseminen julkaisuun:
  • URN:NBN:fi-fe20042357
  • META NAME="Identifier" SCHEME="URN" CONTENT="URN:NBN:fi-fe19981001"
  • Metatietojen luonnissa voi käyttää hyväksi Kansalliskirjaston Dublin Core -tallennusalustaa, jolla voi samalla luoda määrämuotoiset tekijä-, nimeke- ja muut kuvailutiedot.
  • No labels