Aika: 5.11.2020 klo 13.00–15.59
Paikka: Microsoft Teams -etäkokoustila
Osallistujat: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto, puheenjohtaja (Helsingin Konservatorion kirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)
Kutsuttu asiantuntija: Tuomas Palonen (Kansalliskirjasto) kohdassa 1.

Muistio

1. YSO-, SLM- ja SEKO-termit

Käytiin läpi uusia ja muita Muusan käsittelyä vaativia YSO-, SLM- ja SEKO-termejä.

2. Ajankohtaista

2.1. Hankalat musiikkinimet

Hankalien musiikkinimien luetteloon sisältyneet ulkomaisten toimijoiden nimet on auktorisoitu ja toimijat kuvailtu Asteriin. Katerina Sornova Kansalliskirjaston Toimijakuvailupalvelusta saapui kertomaan asiasta tarkemmin.

Hankalat musiikkinimet sisälsi noin 2570 nimeä. Nimien läpikäynti aloitettiin erillisessä Violan projektissa suomalaisista nimistä. Tämä vaihe saatiin valmiiksi kesällä 2019, jonka jälkeen jäljelle jäi noin 1500 nimeä. Seuraavaksi Asteriin siirrettiin Arscaan auktorisoidut ulkomaiset nimet, joilla oli vastineensa Hankalissa musiikkinimissä. Jäljelle jääneet, lähinnä populaarimusiikin toimijoiden nimet vietiin Asteriin keväästä 2020 alkaen.

Nimiauktoriteetit ja niihin sisältyvät toimijoiden kuvailutiedot ovat siis käytettävissä Asterissa. Asterin toimijatiedot ovat lisäksi käytettävissä Kansalliskirjaston hakupalvelussa. Yhteisöauktoriteetit löytyvät lisäksi Finto-palvelusta, ja lähiaikoina myös henkilöauktoriteetit tullaan avaamaan siellä.

2.2. Kuvailun asiantuntijaryhmien yhteisen työpajan 3.11.2020 anti

Keskusteltiin työpajassa esiin nousseista kysymyksistä.

3. Kuvailukysymyksiä

3.1. Kentät 388 ja 648

Musiikkiaineiston MARC 21 -sovellusohje on päivitetty vastaamaan sisällönkuvailuopasta numeerisessa muodossa esitettävien ajanmääreiden osalta.

3.2. Kumean päätös 243-kentän käytöstä

Kumea hyväksyi kokouksessaan 14.10.2020 ehdotuksen 243-kentän käytöstä luopumisesta:
1) Käytetään kenttää 240 243-kentän sijasta.
2) Korjataan ohjeisiin ja korjataan tapaukset mahdollisuuden mukaan tietokantoihin.
3) Hyväksytään, että musiikin kuvailussa jatketaan 243-kentän käyttöä.

Todettiin, että aiheesta on syytä käydä vielä keskustelua Kumean kanssa.

3.3 Sovellusohjeen päivittäminen

Käytiin läpi Musiikkiaineiston MARC 21 -sovellusohjeeseen ehdotetut muutokset.

  • Lisätään ohje ja esimerkki liiteaineiston merkitsemisestä 041-kentän ‡g-osakenttään nuottiaineistossa:

    ‡g- Liiteaineiston kieli (T)

    • Tähän kenttään merkitään muiden liiteaineistojen kuin tiivistelmien (osakenttä ‡b), librettojen (osakenttä ‡e) tai tekstivastineen (osakenttä ‡t) kieli. (Liiteaineistolla tarkoitetaan tässä myös mm. nuottijulkaisujen esipuheita)

4. RDA-linjaukset

Käytiin läpi uusia linjausehdotuksia.

5 Seuraava kokous

Muusan seuraava kokous järjestetään 3.12.2020 klo 13–16 etäyhteydellä.

  • No labels