1. Applikationen

Kiwi, adress kiwi.fi

Kiwi är en platform för sammanarbete mellan Nationalbiblioteket och dess partner. Innehållet skapas av personalen i Nationalbiblioteket och i partnerorganisationer.

Kiwi består av arbetsutrymmen. De flesta utrymmen kan läsas av alla. Några har begränsad tillgång. Att skapa innehåll i Kiwi kräver inloggning och skrivrätt.

2. Version

15.5.2024

3. Granskningsmetod

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är. Vi har utnyttjat en rapport av Atlassian från 2018. 

4. Fullgörandestatus

Kiwi uppfyller kraven delvis.

5. Icke tillgängligt innehåll

5.1. Problem med möjligheten att uppfatta

5.1.1. Saknande textalternativ

Sidorna har informatica och funktionella ikoner som saknar alt-attributet. Bilder dom hör till själva innehållet har textalternativ.

Ouppfyllt krav: 1.1.1 Innehåll som inte är text.

5.1.2. Otillräcklig kontrast

Vissa länkar har otillräcklig kontrast med bakgrunden.

Ouppfyllt krav: 1.4.3 Kontrast (minimum)

5.1.3. Felaktigt kodade listor

HTML-koden i några listor är inte standardenlig. Rubriker över några listor är felaktigt taggade i koden.

Ouppfyllt krav: 1.3.1 Information och relationer

5.1.4. Formulärelementer saknar namnlappar

Några formulärelementer saknar namnlappar. Några frmulärkontroller är felaktigt associerade med de synliga beskrivningarna. Några kontrollgrupper är inte associerade med dess beskrivningar i rubriken och på sökningsresultat.

Ouppfyllt krav: 1.3.1 Information och relationer

5.1.5. Skärmläsare stannar inte i modalfönstret

Skärmläsare kan läsa innehållet på modersidan, då man användar piltangenter.

Ouppfyllt krav: 1.3.2 Meningsful ordning

5.1.6. Problem med förändring av textstorlek

På vissa sidor text försvinner då man förstorar text 200 %.

Ouppfyllt krav: 1.4.4 Förändring av textstorlek

5.1.7 Brister på tillgänglighet av dokumentfiler

Man har tillagt dokumentfiler i Kiwi efter 23.9.2018 utan att deras tillgänglighet har alltid granskats.

Ouppfyllda krav: 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2.

5.2. Problem med begriplighet

5.2.1. Sidans språk inte tydligt

Sidans språk kan inte tydliggöras automatiskt.

Ouppfyllt krav: 3.1.1 Sidans språk

5.2.2. Språk för en del av sida inte tydligt

Språk för en del av sida kan inte tydliggöras automatiskt,

Ouppfyllt krav: 3.1.2 Språk för en del av sida

6. Oproportionell börda

Kiwi öppnades i 2011. I juni 2020 det innehöll över 30 000 sidor och tusentals bifogade filer. Det går omöjligt för Nationalbiblioteket att granska och korrigera allt innehåll. Vi skall korrigera fel, då de upptäcks.

Vissa problem förorsakas av Atlassian, programvaran som Kiwi använder. Den produceras av Atlassian Corporation Plc. Nationalbiblioteket kan inte lösa dessa problem själv. Enligt information erhållit i juni 2020, skall Atlassian Corporation se till, att sina produkter uppfyller nivån AA av WCAG 2.0.

7. Innehållet utanför lagens tillämpningsområde

Kiwi.fi har sådant innehåll i dokumentfilformat som offentliggjorts före den 23 september 2018.

8. Återkoppling och kontaktuppgifter

Skicka gärna respons på tillgängligheten. Vi gör vårt bästa att rätta brister. Vid behov kan vi sända otillgängligt material i en tillgänglig form.

Du kan kontakta oss via e-post [email protected]

9. Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker brister i tillgängligheten av tjänsten, skall du först påtala bristerna till Nationalbiblioteket. Det kan upp till 14 dagar, innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du påtala bristen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet, hur du kan lämna in en tillgänglighetsklagan och hur ärendet då behandlas.

10. Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

tillgänglighetskrav.fi

[email protected]

Växeln 0295 016 000

  • No labels