Aika: 11.6.2020 klo 13–16
Paikka: Microsoft Teams -etäkokoustila
Osallistujat: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto, puheenjohtaja (Helsingin Konservatorion kirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)
Poissa: Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto)
Kutsuttu asiantuntija: Tuomas Palonen (Kansalliskirjasto) kohdassa 1


MUISTIO

1 YSO-, SLM- ja SEKO-termit

Käytiin läpi uusia ja muita Muusan käsittelyä vaativia YSO-, SLM- ja SEKO-termejä.


2 Kuvailukysymyksiä

YKL-luokituksen kehittäminen musiikin osalta

 • Mikäli YKL-ryhmälle tulee musiikin luokitusta koskevia kysymyksiä, ne lähetetään Muusalle kommentoitavaksi.
 • Vastaavasti YKL-ryhmä käy läpi Muusan ehdotukset ja pyytää tarvittaessa lisätietoja, ennen kuin YKL päivitetään. Luokitusta päivitetään 3-4 kertaa vuodessa, seuraava päivitys on syksyllä.
 • Tarvittaessa voidaan pitää musiikkiin keskittyvä YKL-kokous, jossa on mukana Muusan edustaja.

Musiikkiyhteisötyypit toimijakuvailussa

 • 9.6. pidettiin kokous, jossa käsiteltiin Metatietosanastossa olevia musiikkiyhteisöjen tyyppejä. Listaan päätettiin lisätä seuraavat termit:
  • big band
  • esittäjäryhmä
  • poikakuoro
  • tyttökuoro
  • sinfoniaorkesteri
  • äänitysstudio.

Kumeassa käsiteltävänä oleva esitys 243-kentästä luopumisesta

 • Muusa ei kannata 243-kentän käytöstä luopumista. Kentän käytöllä on pitkä perinne musiikin kuvailussa, ja sen suomaa mahdollisuutta erotella vakiintuneen kokoavan nimekkeen pohjalta muodostetut teoksen auktorisoidut hakutiedot usein hyvin samankaltaisista yksittäisten teosten hakutiedoista pidetään edelleen tarpeellisena.

$3-osakentän paikka

 • $3-osakenttä merkitään Kumean suosituksen mukaan aina kentän alkuun. Muusa muuttaa musiikin sovellusohjetta vastaamaan Kumean suositusta.

Rinnakkaisnimekkeen merkitseminen

 • Rinnakkaisnimeke merkitään Kumean suosituksen mukaan 245-kenttään, ja siitä tehdään lisäkirjaus 246-kenttään. Muusa muuttaa musiikin sovellusohjetta vastaamaan Kumean suositusta.

YSOn perinnemusiikki -> kansanmusiikki -termimuutos

 • Käsiteltiin SKS:n kirjastosta, Maailman musiikin keskuksen kirjastosta ja Musiikkiarkistosta saatu palaute.
 • Muusa pitäytyy aiemmassa kannassaan eli kannattaa käsitteen perinnemusiikki poistamista. Jos termi kansanmusiikki ei sovellu perinneaineksia käsittelevän musiikkiaineiston kuvailuun, pyritään löytämään jokin muu soveltuva käsite (esim. musiikki).


3 RDA-linjaukset

Jatkettiin läpikäyntiä elementtien osalta, joihin liittyy Luumun linjauksia. Linjausten valmistelusivut löytyvät Kuvailuyhteistyösivustolta.

Käsiteltiin seuraavat elementit:

 • Teos
  • authorized access point for musical work
   • käydään vielä läpi listaus nimekkeistä, joista ilmenee esityskokoonpano
  • serial number of musical work
  • opus number
  • thematic index number.


4 Seuraavat kokoukset

Syyskauden kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 13–16

 • 3.9.
 • 8.10.
 • 5.11.
 • 3.12.

Tarvittaessa lisäksi etäkokouksia esim. termien käsittelyä tai RDA-linjauksia varten.

 • No labels