You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 38 Next »

Uudet ehdotukset

YSE-ehdotuksetMuusaYSA-kokousSEKOSLM-sanasto (lisäykset, muutokset tai poistot oranssilla)
musiikkitiede (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5378)Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   
posetiivarit (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6905)Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   

cover-versiot

encoret

Ei YSEssä. Näillä on YSOn näkökulmasta ristiriitaisia yläkäsitteitä. cover-versiolla yläkäsitteenä musiikkiesitykset, sovitukset, äänitykset. encorella yläkäsitteenä ohjelmistot ja musiikkiesitykset. Yksi pitäisi valita, loput esim. RT:ksi.   

diminuutio

https://github.com/NatLibFi/Finto-data/issues/950

Yläkäsitteet väärät YSOn näkökulmasta: rytmioppi ja säveloppi. Jokin muu löydettävä ja nämä nykyiset esim. RT:ksi.   

intervallit

https://github.com/NatLibFi/Finto-data/issues/951#issuecomment-454379203

Sama virsi eli yläkäsiteongelma YSOn kannalta.
Ehdotus: yläkäsitteeksi vallit?
   
giguet (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6920)Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   
miksaukset (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6925)Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   
musiikilliset tuotoksetEi YSEssä. Tämä on YSOa varten luotu hierarrkkinen käsite. Ei tarkoitettu kuvailukäyttöön. YSO-kokouksessa mietittiin, että pitäisikö tämä poistaa. Ajattelimme kuitenkin, että olisi hyvä keskusteluttaa Muusa-ryhmässä ensin. Tällä on jonkin verran alakäsitteitä, jotka tämän poistuessa päätyisivät varmaankin käsitteen "taiteisiin liittyvät abstraktit objektit" alle. Jos käsite halutaan säilyttää niin termin voisi muuttaa muotoon "musiikilliset objektit", koska olemme YSOssa hierarkkisissa käsitteissä siirtyneet tuotos-termin asemesta käyttämään objekti-termiä vastaavissa.   
atonaalisuus (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6940)Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   
kokeellinen musiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6941)    

isonuottiset nuottijulkaisut (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6942)

    

lauluntekijät (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6943)

Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   
elektroakustinen musiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6944)Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   
hillbillyEi YSEssä. Määritelmässä sanotaan että instrumentaalimusiikkia, mutta Groven mukaan on muutakin kuin instrumentaalimusiikkia.   
virret (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6990)Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa. Yläkäsitteenä nyt laulut ja RT:nä hengelliset laulut. Eikö hengelliset laulut olisi parempi yläkäsite?   
folk metal (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6945)    
indie popmusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6952)Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   
musiikkiohjelmat (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5548#issuecomment-462749625)Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   
televisiomusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6960)    
mustalaismusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6682)Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa. Palasi bumerangina Muusalle. Ehkä tästä voisi keskustella YSA-Muusa-kokouksessa. Vaikea varmaankaan löytää ratkaisua, johon kaikki olisivat tyytyväisiä.   
elektroninen tanssimusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6969)    
hengellinen viihdemusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6970)    
hankaussoittimet (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6988)Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   
pelimannimusiikkiEi YSEssä. Tällä YSAssa epätoimiva monihierarkia (LT kansanmusiikki & perinnemusiikki). Koska kansanmusiikki itsessään on perinnemusiikin alakäsite niin pelimannimusiikki LT kansanmusiikki on tarpeeton.   

 

Jatkokäsittelyä tai Muusan mielipidettä vaativat musiikkiaiheiset käsitteet:

 YSE-ehdotuksetMuusaYSA-kokousSLM-sanasto (mahdolliset lisäykset, muutokset tai poistot oranssilla) 

balladit (kansanlaulut) (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5978)

Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.Palaa Muusaan (ks. myös balladit alla)balladit (musiikki) 

balladit (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5979)

Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.Palaa Muusaan

balladit (musiikki), LT musiikki (ei laulut) MUUTOS

 
minimalismi https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5829Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.Jos ohjaustermit lisätään, tarvitaanko silti erillistä termiä?. . 
parafraasit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5824 Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa. parafraasit → parafraasit (musiikki)
YSAssa: parafraasit (kirjallisuus) ja parafraasit (sävellykset) /käsittely kesken https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5824
 
transkribointi https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5745Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa. Odottaa Marian ruotsinnosta.   
musiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5549)
→ keskustelua, uusi YSE-ehdotus?
Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   
muunnelmat (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5875)Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa. Ks. myös #5824. Mikä on muunnelman ja parafraasin suhde? Entä muunnelmat-termin suhde termiin muunnelmamuoto? PITÄISI LISÄTÄ, muunnelmat puuttuu: muunnelmat (musiikki) 
soolo-osuudet (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6476)Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.Onko tarvetta huomioida muiden alojen soolot (esim. tanssitaide)? Melindassa soolot-termiä on käytetty myös tanssin yhteydessä, erityisesti tanssiarvosteluissa. Myös termiä soolo-osuudet voidaan käyttää tanssista puhuttaessa.

 

LISÄTÄÄN soolo-osuudet (musiikki) KT soolot (soolo-osuudet) UUSI (SLM); samalla termi soolot muutetaan muotoon soolosävellykset KT soolot (soolosävellykset)


SLM-sanaston keskeneräiset:

1) punaisena olevat termit 8. kokouksen kohdalla

2) lisäksi alla olevassa taulukossa on SLM-sanastossa olevia termejä, joihin on joskus aikoinaan ehdotettu muutoksia (Ilkka). En löytänyt päätöksiä tästä Luumu-ryhmän pöytäkirjoista. Samalla lisätty siltaukset.

monikollinen muoto vai lisäys -musiikki/(musiikki)?LC Genre/Form Terms URI LC Genre/Form Terms

muutettu termi + MUUTOS

boogie woogie(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026669Boogie woogie (Music) 
bossa nova(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026671Bossa nova (Music) 
burleskit (musiikki)   
calypso(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026680Calypso (Music) 
cumbia(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026749Cumbia (Music) 
elegiat (musiikki), puuttuu vielähttp://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026307Elegies muutakin kuin musiikkia
fantasiat (musiikki)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2018026018Fantasias (Music) 
gallikaaninen laulu > gallikaaniset laulut?   
ghazal(it)?   
gregoriaaninen laulu > gregoriaaniset laulut?http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026843Gregorian chants 
hitit > hittikokoelmat?   
idyllit (musiikki), puuttuu vielä   
karaoke > karaokekokoelmat?http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026892Karaoke 
latinalainen kirkkolaulu > latinalaiset kirkkolaulut?   
mainstream > mainstream jazz?   
makossa(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026916Makossa (Music) 
mbalax(it)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026929Mbalax 
melodraamat (musiikki), puuttuu vielähttp://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2016026051Melodramas (Music) 
oodit (musiikki), puuttuu vielähttp://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026461Odes muutakin kuin musiikkia?
pantoniimit (musiikki)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027183Pantomimes (Music) 
pastissit (musiikki)   
pastoraalit (musiikki)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026993Pastoral music 
Peking-ooppera(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2015026012Chinese operas 
prafraasit (musiikki), puuttuu vielä   
psalmit (musiikki)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027023Psalms (Music) 
ragtime(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027034Ragtime music 
rai > rai-musiikki?http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027035Rai (Music) 
romanssit (musiikki)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2016026068Romances (Music) 
salsa (musiikki?)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027066Salsa (Music) 
sarjat (musiikki)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027116Suites muutakin kuin musiikkia?
soca > socamusiikki?http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027098Soca (Music) 
taarab(it)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027123Taarab (Music) 
uusi aalto (musiikki), puttuu vielähttp://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026963New wave music 
vallenat (vallenato?)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027155Vallenato 
vaudeville(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027157Vaudeville songs 
  • No labels