You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Esityslista

Aika: 31.1.2019 klo 10 - 12

Läsnä: 

Poissa:


Esityslista

1. Kokouksen avaus

 

2. Sihteerin valinta

Esitys:

 

3. Yhteenliittymän kokoonpano

Yhteenliittymään on liittynyt mukaan Maanpuolustuskorkeakoulu.


4. Kustannustyöryhmän esitys vuoden 2019 kustannusten jaosta

Kustannustyöryhmä esittelee tähänastisen työnsä tulokset. Tästä lähetetään kokouksen osallistujille erillinen liite.

Esitys: Hyväksytään kustannusten jako vuodelle 2019 vietäväksi yleiskokoukseen hyväksymistä varten.

 

5. CSC:n palvelintilanne


6. Käyttöönottojen tilannekatsaus ja aikataulu

HAMK

Jyväskylä

Tilastokirjasto

Diak

Muiden kirjastojen aikataulut, aikataulutilanne

 

7. Pääkäyttäjäryhmän asiat

 • pääkäyttäjäryhmän vetovastuu on siirtynyt kansalliskirjastolle
 • kokoontuu edelleen viikottain etäkokouksiin
 • tuotantopalvelimia odotetaan, ja testiympäristöjä niihin
 • kokoukset toistaiseksi edelleen pääasiassa tietojen vaihtoa
 • aika ajoin pidetään pidempiä kokouksia Helsingissä
  • seuraava 8.2. joilloin aiheena mm. varastotietueet Kohassa

 

8. Viestintä

Alustava ajatus viestintäsuunnitelmasta. Liite

 • Yksittäiset käyttöönotot: paikallisviestintä kirjaston vastuulla.
 • Missä mennään -katsauksissa erityisesti etenemistiedotusta koko kirjastoverkolle. Saa olla myös analyyttista / itsekriittistä.
 • Lisäpanostusta yleisempiin viesteihin: avoimuus lisääntyy, kirjastoissa osataan, tehdään yhteistyötä. 

9. Seuraavan yleiskokouksen asialista

Katsotaan, mitä asioita pitää viedä seuraavan yleiskokouksen käsiteltäväksi.

 

10. Muut asiat

 

11. Seuraavat kokoukset

Ohjausryhmän kokous

Seuraava yleiskokous on 12.2.2019 klo. 13.

 

12. Kokouksen päätös

 

 

 • No labels