Tietoarkkitehtuuriryhmän kokous

Aika: torstai 17.1.2019 klo 10.15-11.45

Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, 2. krs, Fabianian kokoushuone (C222)

Osallistujat:

 • Ylitarkastaja Miia Herrala, Kansallisarkisto (puheenjohtaja)
 • Kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen, Helsingin kaupunki - 
 • Kehittämispäällikkö Kenneth Ahlfors, Kansallisarkisto
 • Ylitarkastaja Minna-Liisa Mäkiranta, Kansallisarkisto
 • Erikoissuunnittelija Tuomo Häkkilä, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
 • Intendentti Hannu Häkkinen, Museovirasto - estynyt
 • Koordinaattori Sampsa Heinonen, Suomen museoliitto
 • Senior Technology Coordinator Heikki Helin, CSC - etäyhteydellä
 • Sovellusasiantuntija Johan Kylander, CSC (varajäsen)
 • Tietojärjestelmäasiantuntija Jari Vihtari, Kotus - estynyt
 • Erikoisasiantuntija Ulriikka Puura, Kotus
 • Järjestelmäkehityspäällikkö Niklas Liljestrand, Svenska Litteratursällskapet i Finland
 • Tietoarkkitehti Katja Moilanen, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
 • Kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle Arkisto
 • Tietojärjestelmäpäällikkö Matias Frosterus, Kansalliskirjasto
 • Erityisasiantuntija Juha Hakala, Kansalliskirjasto
 • Tietojärjestelmäpäällikkö Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto
 • Kehittämispäällikkö Mikko Lappalainen, Kansalliskirjasto
 • Kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto
 • Suunnittelija Piia Naukkarinen, Kansalliskirjasto
 • Suunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto (varajäsen)

 • Suunnittelija Jaana Routakangas, Kansalliskirjasto (sihteeri)

 

WLAN-tunnukset:

Käyttäjätunnus: hupnet105576

Salasana: varpu86afta

ASIALISTA

 

1.  Kokouksen avaus


2. Työsuunnitelma 2019

 • Käydään läpi ja täydennetään tietoarkkitehtuuriryhmän työsuunnitelmaa 
 •  Työsuunnitelma 2019


3. Paikkatieto

Yhteistuotannon organisointi ja paikkatiedon täydentäminen

Alustus: YSO-paikkojen hallinnointi nykytilassa ja vaihtoehtoja yhteistuotantoon (Mikko Lappalainen)

 

 •  Millainen osallistuminen sisällölliseen yhteistuotantoon eri organisaatioissa mahdollista vuonna 2019
 • Tarvitaanko uusia malleja yhteisen sisältötyön organisoimiseen KAM-sektorilla?

Paikkatiedon rakenteen kehittäminen - erillisen työryhmän perustaminen?

 • Eri kokoluokan paikat
 • Paikkojen hierarkiat ja tyypittelyt
 • Historiallisen paikkatiedon mallintaminen
 • Olemassa olevan paikkatiedon rakenteiden yhteismitallisuus ja yhteensovittaminen?

Paikkatiedon kuvailuohjeistuksien harmonisointimahdollisuudet?


4. Muut asiat

 • Sovitaan kokousajoista vuodelle 2019
 • Käyttäjätunnukset Tietoarkkitehtuuriryhmän työalueelle kiwissä


5. Kokouksen päättäminen

 • No labels