Aika: 3.12.2018 klo 13 - 15
Paikka:
Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, C222 Fabianian kokoushuone
Läsnä: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu Oy), Jaakko Tuohiniemi, puheenjohtaja (Helsingin yliopiston kirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)
Etänä: Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto)

 

MUISTIO

1 Uuden RDA Toolkitin linjausten valmisteluprosessi

Marja-Liisa Seppälä Kansalliskirjaston kuvailusääntöpalvelusta saapui keskustelemaan uuteen RDA Toolkitiin tehtävistä linjauksista ja esimerkeistä. Marja-Liisan diat RDA-linjauksista löytyvät täältä.

 

2 Musiikkiaineiston RDA-sovellusohjeen päivittäminen

Jatkettiin Musiikkiaineiston MARC 21 -sovellusohjeen läpikäyntiä sovellusohjeen kommentointisivulle tulleiden kommenttien sekä muutos- ja korjausehdotusten pohjalta.

Yhteenveto tärkeimmistä ratkaisuista:

 • Kiinteiden kenttien ohjeet on lisätty sovellusohjeeseen.
 • Kenttä 041. Tarkennetaan sovellusohjeeseen esim. koodien mul, und ja zxx käytön ohjeistusta.
 • Kenttä 046. Teokseen liittyvän ajankohdan merkitsemisessä suositellaan käytettävän kenttää 046 045:n sijaan. Lisätään ohjeistus 046-kentän käytöstä sovellusohjeeseen. Siirtyminen 046:n käyttöön saattaa aiheuttaa konversiotarvetta tietokannoissa.
 • Säveltäjän ja esittäjän merkitseminen liikkuvan kuvan teoksissa. Liikkuvan kuvan auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen ensisijaisesta nimekkeestä, joten säveltäjä tai esittäjä eivät kuulu 100-kenttään, vaikka kyseessä olisi esim. oopperataltiointi tai musiikkivideo. Säveltäjä on musiikkiteoksen tekijä. Liikkuvan kuvan teokseen liittyvään musiikkiteokseen voidaan merkitä suhde esimerkiksi auktorisoidulla hakutiedolla 700-kentässä. Musiikin sovellusohjeessa ei ole ohjeita liikkuvan kuvan kuvailuun. KUMEA on laatinut videotallenteiden kuvailuun erillisen ohjeensa.
 • Sisällönkuvailukentät. Sovellusohjeeseen on lisätty tai muokattu ohjeita kentille 370, 388, 648, 650, 651 ja 655.

 

3 Muusan sihteerin valinta kaudelle 1.1. - 30.6.2019

Kokouksessa 6 (3.10.2018) linjattiin, että jatkossa Muusan sihteerin toimikausi on puoli vuotta kerrallaan. Kumea noudattaa samanlaista käytäntöä.

Valittiin Muusan sihteeriksi kaudelle 1.1. - 30.6.2019 Tapani Moisio.

 

4 Seuraavat kokoukset

Sovittiin kevätkauden 2019 kokousajankohdista. Jatketaan kokoontumista noin kerran kuukaudessa fyysisesti tai etänä. Etäkokouksia voidaan järjestää tarvittaessa myös varsinaisten kokousten välissä.

Kevään kokouspäivät ovat: 10.1. (Skype-kokous), 31.1., 7.3., 11.4., 9.5., 13.6.

Kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien yhteiskokous järjestetään 13.2.2019.

 

5 Musiikin kuvailun koulutuspäivä keväällä

Melinda/RDA-koulutussuunnittelijat ovat toivoneet Muusa-ryhmältä erillistä koulutuspäivää musiikin kuvailun ja sisällönkuvailun asioista. Myös kuvailun tiedotuspäivän palautteessa toivottiin tätä koulutusta.

 • "Kun nyt uudet systeemit (RDA ym.) puskevat päälle, olisi erittäin tärkeää saada kokonainen oma koulutuksensa musiikin kuvailusta ja sen muutoksista mahdollisimman pian! Ja nimenomaan niin, että kouluttajina olisi yleisten kirjastojen kuvailu-, tiedonhaku- ja asiakaspalvelunäkökulmiin syvästi perehtyneitä ihmisiä."
 • "Tilaisuudessa esitetty ajatus vastaavan musiikkiaiheisen kuvailun tiedotuspäivän järjestämisestä on erittäin hyvä ja tarpeellinen ja toivottavasti se myös toteutuu."
 • käytännön kuvailutilanne esimerkkeineen, mitä kenttiä tarvitaan, eri tasot
 • auktorisoidut hakumuodot
 • sisällönkuvailu: pois Musasta, YSA/YSO, SLM, fasetointi, ketjutuksista luopuminen
 • miksi samoja asioita toistetaan/ei toisteta useissa kentissä

Muusa suhtautuu suopeasti ehdotettuun koulutuspäivään. Järjestäjinä toimisivat Muusa ja Kansalliskirjasto. Tarkoitus olisi tiedottaa päivästä laajasti eri foorumeilla. Alustavasti hahmoteltiin sopivaksi ajankohdaksi toukokuun puoltaväliä. Koulutus voisi olla koko päivän mittainen.

 • No labels