Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Miia Willman, Ammattikorkeakoulujen kirjastot - etäyhteydellä
  • Outi Örn, Erikoiskirjastot
  • Tuula Haavisto, Yleiset kirjastot (puheenjohtaja)
  • Ari Muhonen, Yliopistokirjastot - estynyt (varajäsen myös estynyt)
  • Johanna Lilja, Kansalliskirjasto/tutkimuskirjasto
  • Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut - estynyt (tilalla varajäsen Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut)
  • Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

...