Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ohjausryhmän jäsenet

 • neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
 • neuvotteleva virkamies Dea Crichton-Turley, työ- ja elinkeinoministeriö
 • johtaja Pirjo-Leena Forsström, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
 • osastonjohtaja Vesa Hongisto, Museovirasto
 • johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
 • kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto
 • yksikön päällikkö Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia
 • kehittämispäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Elisa Kettunen, Kuntaliitto

 • ylitarkastaja Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • tietopalvelupäällikkö Leena Mällänen, Helsingin kaupunki
 • kehittämispäällikkö Jukka Saarinen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • johtaja Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
 • ohjelmadokumentoinnin esimies Elina Selkälä, Yleisradio
 • johtaja Katri Seppälä, Sanastokeskus TSK ry
 • ylikirjastonhoitaja Pia Södergård, Suomen yliopistokirjastojen neuvosto
 • johtava asiantuntija Esa Tiainen, Maanmittauslaitos

  Esittelijä:
  Matias Frosterus, Kansalliskirjasto
  Sihteeri:
  Mirja Anttila, Kansalliskirjasto

Ohjausryhmän kokoukset

AikaPaikkaLiitteet
14.11.2017Kansalliskirjasto 
19.9.2017Kansalliskirjasto
4.4.2017 Kansalliskirjasto 
5.10.2016Kansalliskirjasto 
25.5.2016 KansalliskirjastoEsityslista | Muistio | Toimintasuunnitelma 2016
21.3.2016KansalliskirjastoEsityslista | Muistio 
7.12.2015KansalliskirjastoEsityslista | Muistio | Alustava projektisuunnitelma 2016-2017
21.9.2015 KansalliskirjastoEsityslista | Muistio | Syksyn 2015 tavoitteet
16.6.2015 Kansalliskirjasto Esityslista | Muistio | SAPO-raportti 
31.3.2015Kansalliskirjasto Esityslista | Muistio
19.11.2014KansalliskirjastoEsityslista | Muistio | Projektisuunnitelma 2015 | JulkICT:n avoimen tuotteen hallintamalli
26.8.2014KansalliskirjastoEsityslista | Muistio
11.6.2014KansalliskirjastoEsityslista | Muistio 
19.3.2014KansalliskirjastoEsityslista | Muistio 
18.12.2013KansalliskirjastoEsityslista | Muistio | Onki Light -selaimen käytettävyysraportti 
6.11.2013KansalliskirjastoEsityslista | Muistio | Projektisuunnitelma 2014 | Painopisteet 2015-2016
26.8.2013KansalliskirjastoEsityslista | Muistio | Projektisuunnitelma | Projektin esittely