Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Seminaarin tarkoituksena on muodostaa mukana oleville kirjastoille selkeä kuva hankintaprojektista, siihen sitoutumisesta ja hankinnan kohteesta. Seminaari toimii myös alkusysäyksenä vaatimusmäärittelyjen kommentoinnille. Seminaariin ovat tervetulleita kirjastojen asiantuntijat ja johtajat. Tilaisuuden yhteisiin osiin järjestetään etäyhteys, iltapäivän työpajoihin voi osallistua vain paikan päällä.

Seminaari järjestetään Helsingin yliopiston tilassa Fabianinkatu 33 - Päärakennus, sali 12 (3019)

Luonnos ohjelmasta

 • 9.30 - 10.15  Hankintaprojekti
  • Aikataulut
  • Projektin eteneminen
 • 10.15 - 11.15 Markkinatutkimuksen raportti
 • 11.15 - 12 Kirjastojen yhteenliittymät ja miten ne otetaan huomioon hankinnassa
  • Nykyisten konsortioiden purkautuminen
  • Yhteenliittymät tulevan järjestelmän aikana
   • Yhteiskirjastot
   • Muut yhteenliittymät
 • 12 - 13 Lounas
 • 13-15 Vaatimusmäärittely - työpajat (ei etäyhteyttä)
  • Kokonaisuuksien läpikäynti pienemmissä ryhmissä
  • Vaatimusmäärittelyn kommentointi
 • 15 - 16 Hankintaprojektiin liittyviä juridisia kysymyksiä