Seminaarin tarkoituksena on muodostaa mukana oleville kirjastoille selkeä kuva hankintaprojektista, siihen sitoutumisesta ja hankinnan kohteesta. Seminaariin ovat tervetulleita kirjastojen asiantuntijat ja johtajat. Tilaisuuden yhteisiin osiin järjestetään etäyhteys, iltapäivän työpajoihin voi osallistua vain paikan päällä.

Seminaari järjestetään Helsingin yliopiston tilassa Fabianinkatu 33 - Päärakennus, sali 12 (3019).

Etäyhteysosoite on https://connect.funet.fi/kk_kokous.

Seminaarin ohjelma

9.00 - 9.30 Aamukahvi

 • 9.30 - 9.45 Seminaarin avaus /Matti Raatikainen
 • 9.45 - 10.15 Hankintaprojekti /Minna-Liisa Kivinen
  • Aikataulut
  • Projektin eteneminen
 • 10.15 - 11 Markkinatutkimuksen tilannekatsaus /Nicola Nykopp

11 - 11.10 Tauko

 • 11.10 - 12 Kirjastojen yhteenliittymät ja miten ne otetaan huomioon hankinnassa
  • Nykyisten konsortioiden purkautuminen - Linnea2 konsortio esimerkkinä /Matti Raatikainen
  • Yhteenliittymät tulevan järjestelmän aikana / Minna-Liisa Kivinen
   • Yhteiskirjastot
   • Muut yhteenliittymät

12 - 13 Lounas

 • 13 - 13.20 Johdatus työpajoihin /Minna-Liisa Kivinen
  • Vaatimusmäärittelyn rakenne
  • Skenaariot
 • 13.20 - 15 Vaatimusmäärittely - työpajat (ei etäyhteyttä), kahvit klo 14 työryhmätyöskentelyn lomassa
  • Skenaariotyöpaja /Matti Raatikainen - Sali 7 ja sali 12
   • Riskianalyysi eri etenemisvaihtoehdoista
  • Mitä odotetaan sähköisen aineiston käsittelyltä uudessa järjestelmässä /Jussi Kärki ja Eero Koivula - Sali 15
   • Mitkä ovat ne prosessit, joita pitää uuden järjestelmän hallita
   • Esimerkki käyttötapaukset sähköisen aineiston käsittelystä. Esimerkki siitä, miten joku tietty aineisto käsitellään nykyjärjestelmässä.
  • Kuvailuympäristö, mitä odotetaan kuvailuympäristöltä ml. yhteisluettelo /Ville Huhtala ja Minttu Hurme - Sali 14
 • 15 - 15.45. Hankintaprojektiin liittyviä kysymyksiä
 • 15.45 - 16 Seminaarin yhteenveto ja lopetus

Työpajojen tuotosten purku webinaarina torstaina 8.6.2017 klo 14 - 15.30. yhteysosoite on https://connect.funet.fi/kk_kokous.

 • No labels