Seminaarin tarkoituksena on muodostaa mukana oleville kirjastoille selkeä kuva hankintaprojektista, siihen sitoutumisesta ja hankinnan kohteesta. Seminaari toimii myös alkusysäyksenä vaatimusmäärittelyjen kommentoinnille. Seminaariin ovat tervetulleita kirjastojen asiantuntijat ja johtajat. Tilaisuuden yhteisiin osiin järjestetään etäyhteys, iltapäivän työpajoihin voi osallistua vain paikan päällä.

Seminaari järjestetään Helsingin yliopiston tilassa Fabianinkatu 33 - Päärakennus, sali 12 (3019)

Luonnos ohjelmasta

 • 9.30 - 9.45 Seminaarin avaus /Matti Raatikainen
 • 9.45 - 10.15 Hankintaprojekti /Minna-Liisa Kivinen
  • Aikataulut
  • Projektin eteneminen
 • 10.15 - 11 Markkinatutkimuksen raportti /Nicola Nykopp
 • 11 - 11.10 Tauko
 • 11.10 - 12 Kirjastojen yhteenliittymät ja miten ne otetaan huomioon hankinnassa
  • Nykyisten konsortioiden purkautuminen - Linnea2 konsortio esimerkkinä /Matti Raatikainen
  • Yhteenliittymät tulevan järjestelmän aikana / Minna-Liisa Kivinen
   • Yhteiskirjastot
   • Muut yhteenliittymät
  • Yhteisluettelo, millainen se on ja mitä siltä halutaan (kuvailuympäristö) - kuvailuympäristön
 • 12 - 13 Lounas
 • 13 - 13.20
  • Vaatimusmäärittelyn rakenne
  • Skenaariot
 • 13.20 - 15 Vaatimusmäärittely - työpajat (ei etäyhteyttä)
  • Skenaariotyöpaja /Matti Raatikainen
   • Riskianalyysi eri etenemisvaihtoehdoista
  • Mitä odotetaan sähköisen aineiston käsittelyltä uudessa järjestelmässä
   • Mitkä ovat ne prosessit, joita pitää uuden järjestelmän hallita
   • Esimerkki käyttötapaukset sähköisen aineiston käsittelystä. Esimerkki siitä, miten joku tietty aineisto käsitellään nykyjärjestelmässä.
  • Kuvailuympäristö, mitä odotetaan kuvailuympäristöltä ml. yhteisluettelo
  • Mitä erityisesti odotetaan uudelta järjestelmältä
 • 15 - 16 Hankintaprojektiin liittyviä juridisia kysymyksiä

Työpajojen tuotosten purku webinaarina 7.6.2017 klo 10 - 11.30?

 • No labels