Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Marraskuun puolivälissä pidetty kokous oli Helsingissä järjestetty koko päivän seminaari, jossa käytiin läpi suositushahmotelmaa isommalla porukalla.

Lisätietoja: Muistiinpanoja Tajua-tapaamisesta