Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

URN och ISB/ISSN/NBN skrivs med versaler och resten med gemena, t ex URN:NBN:fi-fe20071088. Tekniskt har bokstavsstorleken inte betydelse.

Frågor