Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kirjastoverkkopalvelut käy jatkuvaa vuoropuhelua asiakasorganisaatioiden ja niiden yhteistyöverkostojen kanssa. Yhteistyön vahvistamisesta on luotu vakiintuneita käytäntöjä kuten sektorikokoukset ja sektoripuheenjohtajien tapaamiset.

 

Sektorikokoukset

Kirjastoverkkopalvelut järjestää ns. sektorikokouksen kaksi kertaa vuodessa. Kokoukseen osallistuu kunkin kirjastosektorin puheenjohtaja ja sihteeri. Kansalliskirjastosta mukana ovat ylikirjastonhoitaja, hallinto- ja kehittämispalveluiden johtaja, kirjastoverkkopalveluiden johtaja ja varajohtaja sekä asiantuntijoita kokouksen asialistan mukaan, esim. taloussuunnittelija silloin kun talousraportti ja budjetti ovat asialistalla. Talousasioiden ohella käydään läpi kirjastoverkkopalveluiden toimintasuunnitelmaa ja vuosiraporttia sekä ajankohtaisia asioita erityisesti hankkeiden osalta ja muita sektoreiden esille nostamia asioita.

Sektorikokousten pöytäkirjat liitteineen julkaistaan Kansalliskirjaston asiakaswikissä osoitteessa https://www.kiwi.fi/x/eIl8Aw.

Sektoripuheenjohtajien tapaamiset

 

Kirjastoverkkopalveluiden johtaja ja varajohtaja tapaavat vuosittain kunkin sektorin puheenjohtajan. Tapaamisessa voidaan keskittyä kyseistä sektoria koskettaviin asioihin.