Kirjastoverkkopalvelut käy jatkuvaa vuoropuhelua asiakasorganisaatioiden ja niiden yhteistyöverkostojen kanssa. Yhteistyön vahvistamisesta on luotu vakiintuneita käytäntöjä kuten pyöreän pöydän tapaamiset.

Pyöreän pöydän tapaamiset

Kirjastoverkkopalvelut järjestää ns. Pyöreän pöydän tapaamisen vähintään kerran vuodessa. Kokoukseen osallistuu kunkin kirjastosektorin edustajat puheenjohtajan johdolla. Kansalliskirjastosta mukana ovat ylikirjastonhoitaja, palvelujohtaja/t sekä päälliköitä ja asiantuntijoita kokouksen asialistan mukaan.  • No labels