Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Suomen kansallisbibliografia on suomalaisen julkaisutuotannon tietovaranto, joka muodostuu kulttuuriaineistolain (laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) nojalla luovutetun aineiston pohjalta. Kuvailussa noudatetaan kansallisbibliografiatyön kansainvälisiä suosituksia.

Kansallisbibliografia löytyy luetteloituna Kansalliskirjaston hakupalvelustaon käytettävissä Kansalliskirjaston hakupalvelun kautta. Hakupalvelusta löytyy myös hakuohjeita Fennican ja Violan sisältöihin.

Tilastotietoa kansallisbibliografian sisällöistä löytyy julkaisusta Suomen kansallisbibliografia 2022 - Fennica ja Viola lukuina.
Panel
titleKansallisbibliografiapalveluiden yhteystiedot

[email protected]

[email protected]

[email protected]


Panel
titleOikopolkuja

Haku Kansalliskirjaston hakupalvelustaBlog Posts
reversetrue
labelskansallisbibliografiapalvelut