Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

URN-tunnus on verkkoresurssin pysyvä, ainutkertainen ja toiminnallinen tunnus.

Resurssi on on väljä käsite. Se voi olla kirjanomainen julkaisu tai muu dokumentti, datapaketti, yksittäinen kuva- tai äänitiedosto, tietue jne. tai näiden kokoelma. UrnURN-tunnukset ovat

  • standardeja: niiden muoto ja käyttö perustuu kansainväliseen standardiin;
  • ainutkertaisia: samaa tunnusta ei käytetä uudestaan; toisaalta saman resurssin kopioilla on sama tunnus;
  • pysyviä: tunnus ei raukea tai vanhene; ja
  • toiminnallisia: URN-tunnusten resoluutiopalvelu tukee URN-tunnuksen saaneen verkkoresurssin löytymistä yli teknisten ja organisaatiomuutosten.

...