URN-tunnus

URN-tunnus on verkkoresurssin pysyvä, ainutkertainen ja toiminnallinen tunnus.

Resurssi on väljä käsite. Se voi olla kirjanomainen julkaisu tai muu dokumentti, datapaketti, yksittäinen kuva- tai äänitiedosto, tietue jne. tai näiden kokoelma. URN-tunnukset ovat

  • standardeja: niiden muoto ja käyttö perustuu kansainväliseen standardiin;
  • ainutkertaisia: samaa tunnusta ei käytetä uudestaan; toisaalta saman resurssin kopioilla on sama tunnus;
  • pysyviä: tunnus ei raukea tai vanhene; ja
  • toiminnallisia: URN-tunnusten resoluutiopalvelu tukee URN-tunnuksen saaneen verkkoresurssin löytymistä yli teknisten ja organisaatiomuutosten.

Esimerkiksi keskiaikaisen Missale Aboensen Uskelasta olevan kappaleen digitoidun version URN-tunnus on URN:NBN:fi-fe201102171251h ja sen pysyvä osoite on https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201102171251h

Kansalliskirjaston URN-palvelut

Kansalliskirjasto jakaa URN-tunnuksia käyttäville organisaatioille URN-tunnuksia tai myöntää niille oman URN-nimiavaruuden.

Kansalliskirjasto pitää yllä urn.fi-resoluutiopalvelinta, joka sisältää ajantasaisen tiedon URN-tunnuksen saaneen resurssin (tai sen kuvauksen) sijainnista verkossa. Asiakasorganisaation on huolehdittava palvelimen tietojen päivityksestä; tähän on tarjolla automatisoituja menetelmiä.

Kansalliskirjasto tukee organisaatioita tunnusten käytössä ja käyttöönotossa.

Palvelun käyttö

Kansalliskirjaston URN-palvelua käyttävät kymmenet eri korkeakoulut, tutkimuslaitokset, arkistot ja muut julkishallinnon organisaatiot. Palvelua tarjotaan koko julkishallinnolle.

Palvelu on toistaiseksi maksuton. Palvelu on tarkoitettu organisaatioille.

  • No labels