Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
JY - Jyväskylän yliopisto

Yleiset kirjastot
Tampere - Tampereen kaupunginkirjasto

Yliopistokirjastot
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
ÅA - Åbo Akademi
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT