Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ulrichsweb - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

ProQuest

Linkki palveluun

https://ulrichsweb.serialssolutions.com/

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Ulrichsweb -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2019-31.12.2021

Aineistokuvaus

Ulrichsweb-viitetietokanta sisältää bibliografista ja kustantajainformaatiota tietoa yli 300 000 erityyppisestä (tieteelliset lehdet, Open Access-julkaisut, aikakauslehdet, sanomalehdet, uutiskirjeet) kausijulkaisusta 90 000 kustantajalta, yli 900 aihealueelta ja 200 kielellä.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvien organisaatioiden:
a) auktorisoidut käyttäjät:
- akateemiset organisaatiot (yliopistot, ammattikorkeakoulut, muut koulut): organisaation tutkijat ja muu henkilökunta (pysyvä, tilapäinen, sopimuspohjainen, vierailija, eläköitynyt) ja opiskelijat
- yleiset kirjastot: kirjaston henkilökunta (myös eläköitynyt) ja kirjastokortin haltijat, jotka ovat Suomen kansalaisia tai joiden asuinpaikka on Suomessa sekä vaihto-oppilaat tai vastaavat aikana, jolloin he väliaikaisesti asuvat Suomessa
- muut konsortion jäsenorganisaatiot: organisaation tutkijat ja muu henkilökunta (pysyvä, tilapäinen, sopimuspohjainen tai vierailija)
b) paikallisasiakkaat

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää koulutus-, opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin.

Sopimukseen osallistuvat organisaatio, sen auktorisoidut käyttäjät ja paikallisasiakkaat saavat:
- tehdä hakuja, näyttää ruudulta, tulostaa ja tallentaa elektronisesti aineistoa
- luovuttaa yksittäisiä viitetietoja aineistosta muille auktorisoiduiile käyttäjille sekä muille kollegoille ja tutkijoille tieteellistä tutkimusta ja kommunikaatiota varten edellyttäen, että näihin viitetietoihin sisältyvät tekijänoikeudelliset huomautukset säilytetään alkuperäisessä muodossaan

Vain auktorisoidut käyttäjät saavat:
- viitata aineistoon ja sisällyttää osia siitä tieteellisissä kirjoituksissa edellyttäen, että tekijänoikeudelliset huomautukset säilytetään alkuperäisessä muodossaan
- tehdä hakuja, näyttää ruudulta, tallentaa elektronisesti, tulostaa ja jakaa osia aineistosta organisaation sisäiseen markkinointiin, testaukseen ja koulutukseen

Kielletty käyttö

Sopimukseen osallistuva organisaatio, sen auktorisoidut käyttäjät ja paikallisasiakkaat eivät saa:
- lähettää aineistoa uutisryhmiin, postituslistoille tai elektronisille ilmoitustauluille ilman palveluntarjoajan lupaa
- poistaa tai muuttaa tekijöiden nimiä tai kustantajan tekijänoikeudellisia huomautuksia aineistosta
- systemaattisesti tehdä useita elektronisia tai paperikopioita aineistosta
- jakaa mitään osaa aineistosta missään elektronisissa verkoissa lukuunottamatta organisaation omaa verkkoa

Palveluntarjoajan kirjallinen lupa tarvitaan, jos halutaan:
- käyttää osaa tai koko aineistoa minkäänlaiseen kaupalliseen tarkoitukseen
- järjestelmällisesti jakaa osia tai koko aineisto muille kuin auktorisoiduille käyttäjille ja paikallisasiakkaille
- julkaista, jakaa tai tarjota käyttöön lisensioitua aineistoa tai siihen perustuvia aineistoja tai töitä, joiden osana on käytetty lisensioitua aineistoa muuten kuin mitä sopimuksessa on erikseen sallittu
- muuttaa tai muokata aineistoa muutoin kuin mitä sen tarjoaminen auktorisoiduille käyttäjille ja paikallisasiakkaille näyttöruudulta edellyttää, muuten kuin mitä sopimuksessa on erikseen sallittu. Aineiston sisältämien sanojen tai niiden järjestyksen muuttaminen ei ole sallittua.

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on sallittua auktorisoiduille käyttäjille kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

Training

Lisätietoja

 

Ulrichsweb - user rights and remote access

Publisher / Broker

ProQuest

Link to the resource

https://ulrichsweb.serialssolutions.com/

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2019-31.12.2021

Description

Ulrichsweb.com is the authoritative source of bibliographic and publisher information on more than 300,000 periodicals of all types — academic and scholarly journals, Open Access publications, peer-reviewed titles, popular magazines, newspapers, newsletters, and more from 90,000 publishers covering 950 subject areas and 200 languages.

Authorised users

Licensee's:
a) Authorized Users:
- For academic organizations and other schools: Current members of the faculty and other staff of the Licensee (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis), retired members of staff and individuals who are currently studying at the Licensee institution.
- For public libraries: library staff wherever situated, retired members of staff; library card holders who are citizens of or are domiciled in Finland; exchange students or other individuals during the period that they temporarily reside in Finland
- For other Consortium member organizations: Current members of the research and other staff of the Licensee whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis.

b) Walk-in Users: Persons who are not Authorized Users but who are permitted to access the Secure Network from computer terminals or otherwise within the Licensee’s premises.

Permitted use

The Materials may be used for the purpose of education, teaching, distance learning, private study, scientific or other research.

Licensee, Authorized and Walk-in Users may:

- display, download, print and electronically save Materials
- send occasional references from the Materials to other Authorized Users and third party colleagues and other researchers for the purposes of scientific research and communication, provided, however, that Authorized and Walk-in-Users shall include all copyright and other proprietary rights notices with such occasional references in the same form in which the notices appear in the Materials.

Only Authorized Users may:

- refer to (and include insubstantial excerpts of) Materials provided hereunder in professional writings, provided that Licensee and Authorized users retain all copyright and other proprietary notices placed on the Materials by Service provider or its licensors.
- display, download, save electronically, print and distribute (also on the Licensee’s public website) Service provider's trademarks, logos and screenshots and insubstantial parts of the Materials from the Product for the purpose of internal marketing or testing or for training Authorized and Walk-in-Users.

Prohibited use

Neither the Licensee nor Authorised or Walk-in Users may:

- post materials from Ulrichsweb.com to newsgroups, mail lists or electronic bulletin boards without the prior written consent of the Service provider
- remove or alter the authors’ names or the Publisher’s copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the Materials;
- systematically make print or electronic copies of multiple extracts of the Materials for any purpose save as provided in the agreement.
- mount or distribute any part of the Materials on any electronic network, including the Internet and the World Wide Web, other than the Secure Network, save as provided in the Agreement.

Service provider's explicit written permission must be obtained in order to:

- use the whole or any part of the Materials for any Commercial Use; for avoidance of doubt, for example use by the Licensee or by Authorized or Walk-In-Users of the Materials in the course of research performed under the auspices of academic organization, other schools or other Consortium member even if funded by a commercial organization, is not deemed to constitute Commercial Use;
- systematically distribute the whole or any part of the Materials to anyone other than Authorised and Walk-in Users;
- publish, distribute or make available the Material, works based on the Materials or works which combine them with any other material, save as provided in the Agreement;
- alter, abridge, adapt or modify the Materials, except to the extent necessary to make them perceptible on a computer screen to Authorised and Walk-in-Users and save as provided in the Agreement. For the avoidance of doubt, no alteration of the words or their order is permitted.

Open access

 

Remote access

Remote access is permitted for Authorized Users via the Licensee institution's secure network.

Training material on web

Training

Additional information