Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tutkimuslaitoskirjastot
SA - Suomen Akatemia
SYKE - Suomen ympäristökeskus
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
SYKE - Suomen ympäristökeskus
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
Luke - Luonnonvarakeskus
GTK - Geologian tutkimuskeskus
IL - Ilmatieteen laitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos