Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

MathSciNet - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://www.ams.org/mathscinet/

Aineistoa tilaavat organisaatiot

MathSciNet -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2020-31.12.2022

Aineistokuvaus

MathSciNet on matematiikan alan tietokanta ja sähköinen versio Mathematical Reviews -lehdestä. Tietokanta sisältää viite- ja viittaustietoja artikkeleista, kirjoista ja lehdistä 1800-luvun alusta alkaen. Lisäksi löytyy mm. asiantuntija-arvioita artikkeleista ja kirjoista.

Lisätietoja:

http://www.ams.org/mr-database/

Käyttäjät

Auktorisoituja käyttäjiä ovat tilaajaorganisaation opiskelijat, tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita tilaajalle sekä eläkkeelle jääneet tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta).

Paikalliskäyttäjällä tarkoitettaan henkilöä jolle on oikeus tarjota pääsy aineistoon tilaajaorganisaation fyysisissä tiloissa.

Sallittu käyttö

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät saavat:
- selailla aineistoa ja tehdä siitä tiedonhakuja
- tulostaa ja/tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- luovuttaa yksittäisiä kopioita aineistosta kolmansille osapuolille (kolleegoille) tieteellisen kommunikaation nimissä.
- esittää julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.

Kurssipaketit: Auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia aineistosta elektronisessa tai paperimuodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen.

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää aineistoa kaupallisesti, välittää kolmansille osapuolille, julkaista tai muokata, muuten kuin sopimuksessa on erikseen sallittu.

Open access

 

Etäkäyttö

Etäkäyttö on sallittu auktorisoiduille käyttäjille.

Koulutusmateriaali verkossa

MathSciNet Tutorials

Lisätietoja

 

MathSciNet - user rights and remote access

Link to the resource

http://www.ams.org/mathscinet/

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2020-31.12.2022

Description

MathSciNet is an electronic publication offering access to a carefully maintained and easily searchable database of reviews, abstracts and bibliographic information for much of the mathematical sciences literature. Over 100,000 new items are added each year, most of them classified according to the Mathematics Subject Classification. Authors are uniquely identified (by their MR Author ID), enabling a search for publications by individual author rather than by name string. Continuing in the tradition of the paper publication, Mathematical Reviews (MR), which was first published in 1940, expert reviewers are selected by a staff of professional mathematicians to write reviews of the current published literature; over 80,000 reviews are added to the database each year. Extending the MR tradition, MathSciNet contains almost 3 million items and over 1.7 million direct links to original articles. Bibliographic data from retrodigitized articles dates back to the early 1800s. Reference lists are collected and matched internally from approximately 550 journals, and citation data for journals, authors, articles and reviews is provided. This web of citations allows users to track the history and influence of research publications in the mathematical sciences.

Authorised users

Authorized Users:
Current members of the faculty, staff, affiliated researchers, docents and contractors of the subscriber (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis), individuals who are currently studying at the subscriber’s institution, outsourced faculty and/or staff in their performance of services for and on behalf of the subscriber only, retired faculty, staff and researchers of the subscriber.

Walk-in Users:
Persons who are not Authorized Users but who are permitted to access the Licensed Material from computer terminals or otherwise within the physical premises of the Licensee.

Permitted use

Authorised Users and Walk-in-Users may:
- Search, retrieve, download, view and display the Licensed Material.
Electronically save copies of parts of the Licensed Material.
- Print off single copies of parts of Licensed Material.
- Make a reasonable number of photocopies of parts of the Licensed Material.
- Distribute parts of the Licensed Material in print or electronic form including email to other Authorised and Walk-in-Users.
- Distribute single copies of parts of the Licensed Material in print or electronic form including email to third parties outside the subscribing institution for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups.
- Publicly display or publicly perform parts of the Licensed Material as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity.
- Reading impaired Authorized and Walk-in-Users may use Braille displays, voice synthesizers and other devices to enable use of the Licensed Material.

Authorised Users may:
- Incorporate parts of the Licensed Material in printed and electronic course packs, study packs, resource lists and in any other material to be used in the course of instruction and/or in virtual and managed environments hosted on a Secure Network. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner.

Prohibited use

Authorised Users or Walk-In-Users may not:
- Use the whole or any part of the Licensed Material for any Commercial Use or any purpose other than Educational Use and/or administrative purposes.
- Systematically make printed or electronic copies of multiple extracts of the Licensed Material save as permitted in this Agreement.
- Display or distribute any part of the Licensed Material on any electronic network, including without limitation the Internet and the World Wide Web, other than a Secure Network save as permitted in this Agreement.
- Remove or alter the authors’ names or the Licensor’s copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the Licensed Material.
- Publish, distribute or make available the Licensed Material, works based on the Licensed Material or works which combine it with any other material, save as permitted in this Agreement

Open access

 

Remote access

Authorized users are allowed remote access.

Training material on web

MathSciNet Tutorials

Additional information