Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
VY - Vaasan yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
MPKK - Maanpuolustuskorkeakoulu mukaan lukien maa-, meri- ja ilmasotakoulu
Aalto UEF - AaltoItä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
LY - Lapin yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto
UEF Tau - Itä-Suomen Tampereen yliopisto mukaan lukien Kuopion Tampereen yliopistollinen sairaala
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
HY - Helsingin LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
VY - Vaasan yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Helsingin Turun yliopistollinen keskussairaala

...

Tutkimuslaitoskirjastot
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
SP - Suomen Pankki
SKS - Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
ETK SP - EläketurvakeskusSuomen Pankki