Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rajapinnassa tämä voidaan huomata deprekointiominaisuudesta (owl:deprecated true), käsitteen tyypistä (rdf:type skosext:DeprecatedConcept) ja suhteesta (yso:p307 dc:isReplacedBy p3485). Kun järjestelmä huomaa käytetyn käsitteen deprekoidun, tulisi sen vaihtaa kuvailutietuiden tunteminen-käsitteen viittaukset tunteet-käsitteeseen. Joissakin tapauksissa yhdellä deprekoidulla käsitteellä voi olla useita korvaavia käsitteitä. Esimerkki käytöstä poistetusta käsitteestä:

...